Tropizmy serca

(Przekierowano z Efekt inotropowy)

Tropizmy serca to działania wywierane na serce i wpływające na jego pracę. Wyróżnia się:

  • chronotropizm (wpływ na częstość skurczów)
  • lusitropizm (wpływ na długość fazy rozkurczu)
  • inotropizm (wpływ na kurczliwość kardiomiocytów i siłę skurczu przez zmianę ilości jonów Ca2+ w komórce)
  • dromotropizm (wpływ na szybkość przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym w układzie bodźco-przewodzącym)
  • batmotropizm (wpływ na pobudliwość mięśnia sercowego)
  • tonotropizm (wpływ na napięcie komórek mięśnia sercowego).

BibliografiaEdytuj