Egidijus Aleksandravičius

litewski historyk

Egidijus Aleksandravičius (ur. 21 listopada 1956 w Telszach) – litewski historyk.

W 1979 ukończył studia na Wydziale Historii Wileńskiego Uniwersytetu Państwowego. Cztery lata później podjął studia aspiranckie w Instytucie Historycznym Litewskiej SRR (zakończone w 1986 obroną pracy kandydackiej na temat ruchu kulturalnego na Litwie między powstaniami listopadowym a styczniowym). W 1994 obronił rozprawę habilitacyjną poświęconą kulturze Litwy odrodzonej.

Po ukończeniu studiów historycznych zatrudniony jako asystent na Wydziale Historii WUP. Od 1986 pozostawał współpracownikiem naukowym Instytutu Historii Litewskiej SRR, gdzie w 1989 stanął na czele jednego z wydziałów.

Po upadku komunizmu w 1991 odbył staże naukowe na uniwersytetach w Wisconsin i Madison. Był profesorem wizytującym w Illinois University oraz Helsinkach.

W 1992 podjął pracę w odrodzonym Uniwersytecie Witolda Wielkiego jako wykładowca na Wydziale Historii. Od 1994 do 1998 kierował Wydziałem Nauk Społecznych UWW. W 1997 uzyskał tytuł profesora. W tym samym roku objął urząd prorektora uczelni oraz przewodniczącego senatu.

W 2000 uzyskał nominację na dyrektora Instytutu Emigracji Litewskiej oraz dyrektora Centrum Studiów Emigracyjnych.

Zajmuje się naukowo życiem społecznym i kulturalnym Litwy w XIX wieku oraz początkami litewskiego ruchu narodowego.

W 1990 znalazł się wśród założycieli czasopisma naukowego Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, a osiem lat później również Kauno istorijos metraštį. W 1992 uzyskał nagrodę im. Szymona Dowkonta za książkę Prieš aušrą. Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001)[1].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831–1863 m.: Organizaciniai kultūros ugdymo aspektai, Vilnius 1989
 • Blaivybė Lietuvoje XIX amžiuje (Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 2), Vilnius 1990
 • Prieš aušrą: jaunieji Simono Daukanto bičiuliai, Vilnius 1991
 • XIX amžiaus profiliai: studijos ir straipsniai, Vilnius 1993
 • Lietuvos atgimimo kultūra. XIX amžiaus vidurys, Vilnius 1994
 • Carų valdžioje: Lietuva XIX amžiuje, Vilnius 1996 (wraz z Antanasem Kulakauskasem)
 • Žemaitijos istorija, Vilnius 1997
 • Praeitis, istorija ir istorikai, Vilnius 2000
 • Nuo amžių slenksčio: naujausia Lietuvos XIX amžiaus istoriografija, Kaunas 2001 (wraz z A. Kulakauskasem)
 • Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai, Vilnius 2004
 • Giesmininko kelias, Vilnius 2003
 • Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija, 2013
 • Prieš aušrą, 2015

PrzypisyEdytuj