Egipskie hieroglify dwuliterowe

Egipskie hieroglify dwuliterowe – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną pary spółgłosek (dwie spółgłoski). Jest to największa grupa fonemów wśród najczęściej używanych hieroglifów. Ich łączna suma nie przekracza 100 hieroglifów.

Należy zauważyć, że znaki hieroglificzne dwuliterowe (podobnie jak trzyliterowe) występują w tekstach zazwyczaj w otoczeniu innych hieroglifów jednoliterowych, które oddają część - a czasem nawet całość - wartości fonetycznej znaku dwuspółgłoskowego. Zjawisko to nazywane jest uzupełnieniem fonetycznym. Zazwyczaj, do danego znaku hieroglificznego dwuliterowego dodawany jest tylko jeden hieroglif jednoliterowy. Ten dodawany "jednoliterowiec" odpowiada swą wartością ostatniej spółgłosce uzupełnianego fonemu (powtórzenie)[1].

Przykład uzupełnienia fonetycznegoEdytuj

Zapis czasownika pozostawać/trwać (translit.: mn) wygląda tak:

mn
n
 .

Otóż:

Zawsze tak
mn
n

mn
=
mn

mn
+
n

n
hieroglif mn to znak dwuspółgłoskowy (dwuliterowy) + powtórzenie ostatniej spółgłoski n (znak jednoliterowy)
Nigdy nie
m&n

mn
=
m

m
+
n

n
m (znak jednoliterowy) + n (znak jednoliterowy)

Tabela hieroglifów dwuliterowychEdytuj

Tabela hieroglifów dwuliterowych w kolejności abdżadowej

Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
A (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  3 A ee lub e  
AA
dwa egipskie sępy
lub
kombinacja hieroglifów:
A
+
A

(egipski sęp + egipski sęp)
33 AA ee fon.: 33, np.
mA
ir
AA
(war.
U3AA
) - m33 - patrzeć (widzieć)
Ai
cięciwa 3i
lub
3r
lub
rwd
lub
rwḏ
Ai
lub
Ar
lub
rwd
lub
rwD
ei
lub
er
lub
rud (rłd)
lub
rudż (rłdż)

1. fon. det.: 3i lub 3r, np.:

   a)
mAAir
Ai
wr
- m3ir - nędzny (nieszczęśliwy)
   b)
dAir
Ai
A24
- d3i(r) lub skr.
AiA24
- d3r - pokonać (pobić)
2. fon. lub fon. det.: rwd lub rwḏ, np.
rwd
t
rwd
O39
- rwdt lub
rwDt
O39
- rwḏt - piaskowiec
3. ideo. lub det.: struna, cięciwa, np.
rwd
rwd
- rwd lub
rwDrwD
(skr.
rwD
) - rwḏ - struna, cięciwa
Aw
kręgosłup z wystającym z niego rdzeniem kręgowym po obu stronach 3w
lub
fw
Aw eu ()
lub
fu (fł)
1. fon. det.: 3w, np.
AwG43
X1
S
Z2
- 3wt - dary
2. (sporadycznie) fon.: fw, np.
Hf
Aw
I15
- ḥfw - wąż
3. ideo.: rozciągać (wydłużać), np.
Aww
- 3w - rozciągać
E26
słoń 3b
lub
3bw(?)
E26
(Gard.)
eb
lub
ebu (ebł)(?)
1. półfon.: 3b lub 3bw(?), np.
E26wxAst
niwt
- 3bw - Elefantyna
2. det.: słoń, np.
AbbwE26
- 3bw - słoń
Ab
dłuto (?) 3b
lub
mr
Ab eb
lub
mr

1. fon.: 3b:

   a)
AbbwAa2
Z1
N25
- 3bw - Elefantyna
   b)
AbbDw
niwt
- 3bḏw - Abydos
   c)
Abbw
- 3bw - słoń, kość słoniowa
2. fon.: mr, np.
Abm
D21
O24
- mr - piramida
iAb
włócznia przystrojona jak sztandar 3b
lub
{ i3b }
iAb eb
lub
{ ieb }
1. (od okresu Nowego Państwa) fon.: 3b, np.
iAbbDwwniwt
- 3bḏw - Abydos
   * ten hieroglif (
iAb
) "uzyskał" wartość fonetyczną z powodu pomieszania z hieroglifem
Ab

2. ideo.: lewa ręka lub strona, wschód i słowa pochodne, np.
iAbbt
xAst
(war.
) - i3bt - wschód
   * do tego należy zaliczyć także:
iAbby
a
- i3by - lub war.
iAb
(war.
iAb
) - i3bi - lewa ręka
W7
granitowa misa 3b
lub
m3ṯ
W7
(Gard.)
eb
lub
mecz (metcz)
1. fon. det.: 3b, np.
Abbt
W8
A1 B1
Z2
(war.
Abbt
W8
) - 3bt - rodzina
2. fon. det.: m3ṯ, np.
mA
T
W7
- m3ṯ - ogłaszać (głosić)

3. det.: czerwony granit, np.:

   a)
U2
t
W7
- m3t - lub war.
U2
T
W7
- m3ṯ - czerwony granit
   b)
AbwW7
xAst
(war.
W8
niwt
) - 3bw - Elefantyna (ponieważ, na tej wyspie znajdował się kamieniołom, gdzie wydobywano czerwony granit)
lub lub
W8
zniekształcona granitowa misa W8
(Gard.)
Ax
Ibis czubaty 3ḫ Ax ech 1. półfon.: 3ḫ, np.
Axx
- 3ḫ - być chwalebnym (być sławnym), dobroczynny
2. półideo. lub ideo.: duch lub duch (natury), np.
AxZ1
(war.
Ax
) - 3ḫ - duch
M15
kępa papirusu z pączkami zagiętymi do dołu 3ḫ
lub
w3ḫ
M15
(Gard.)
ech
lub
uech (łech)

1. fon.: 3ḫ, np.:

   a)
AxM15
- 3ḫ - pasek papirusu (dokładniej: cienki pasek wycięty z łodygi papirusu, służący do sklejania w arkusz papirusu)
   b)
M15bitt
niwt
(war.
bit
t
AxM15niwt
- 3ḫ-bit - Chemmis[a] (miejsce w Delcie)
2. fon. det.: w3ḫ, np.
wAAxM15pr
- w3ḫ lub w3ḫy - Przedsionek [Pory] Wylewu (nazwa budynku)

3. det.: pipirus lub tereny podmokłe, np.:

   a)
DiitM15
- ḏyt - bagno papirusowe
   b)
wdHM15
- wdḥ - bagna (bagna Delty)

4. det.: Delta oraz Dolny Egipt oraz wszystkie określenia związane z Dolnym Egiptem, np.:

   a) (idiom)
tA
mH
HwM15niwt
- T3-mḥw - Delta (w sensie: Dolny Egipt)
   b)
M15 N
z
- mḥ-s - Korona Dolnego Egiptu (dosł.: Korona Delty)

5. zobacz też: kępa papirusu ()

st
siedzenie 3s
lub
ws
lub
st
lub
ḥtm
st 3s
lub
ws
lub
st
lub
htm
1. fon.: 3s, np.
stt&I12
(war.
Astt
B1
) - 3st - Izyda
2. fon.: ws, np.
stirA40
- Wsir - Ozyrys
3. fon.: st, np.
mAstt
D56
- m3st - kolano
4. fon.: ḥtm, np.
Hstgbwr
(war.
Htmmgbwr
) - ḥtm - zginąć (przepaść)
5. ideo.: siedzenie, miejsce, np.
stt
pr
(war.
sstt
) - st - siedzenie, miejsce
F51

lub
F51A

lub
F51B

lub
F51bis piece flesh.png
(Średnie Państwo)
kawałek ciała
(kawałek mięsa)
3s
lub
ws
F51
(Gard.)
lub
F51A
(Gard.)
lub
F51B
(Gard.)
lub
F51C[b]
(Gard.)
es
lub
us (łs)
1. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
F51
) - prawdopodobnie - był używany w Tekstach Sarkofagów w formie odwróconej F51bis piece flesh.png, jako celowe "okaleczenie" hieroglifu, aby konkretny zapis nie posiadał w sobie lub miał ograniczoną "boską moc sprawczą"
2. w okresie Nowego Państwa ten "odwrócony" hieroglif (F51bis piece flesh.png) uległ zamianie w określnik dla bogiń i bóstw płci żeńskiej -
H8
- jajko

3. fon.: 3s, np. 3st Izyda.png - 3st - Izyda
4. fon.: ws, np. Wsr Ozyrys.png - Wsir - Ozyrys

5. det.: kończyna, ciało, np.
a
t F51
- ct - kończyna
6. det.: części ciała, np.
nHHbt
F51
- nḥbt - plecy, ramiona
7. det.: mięso, np.
iwf
F51
- iwf - mięso
8. det.: członki (ciała), ciało, np.
Ha
F51 Z2ss
(skr.
F51
F51
F51
) - cw - członki (ciała), ciało
9. det: pochwa, np.
k
n
sF51
(skr.
F51
) - kns - pochwa
F3
głowa hipopotama 3t F3
(Gard.)
et 1. w okresie późniejszym, ten hieroglif (
F3
) został zastąpiony przez inny hieroglif -
F9

2. fon.: 3t, np.
F3t
ra
(war.
At
Z1
ra
) - 3t - chwila (moment), atak (napaść, natarcie)
3. półideo.: siła uderzeniowa, np.
At
F3
- 3t - siła uderzeniowa

3. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - głowa leoparda (det.)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
i
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  i i i  
E9
nowonarodzone cielę
lub
bawolec
i
lub
iw
E9
(Gard.)
i
lub
iu ()
1. (w zgrupowaniu)
E9w
oba hieroglify czytane są jako fon.: i
2. fon.: iw, np.
E9
a
F44
- iwc - (o)dziedziczyć
ii
kombinacja hieroglifów:
i
+
D54

(kwitnąca trzcina + kroczące nogi)
ii ii ii fon.: ii, np.
iiiD54
- ii - przychodzić i słowa pochodne
E8

lub
E8 ib kid jumping.png
(Nowe państwo)
dziecko
jako cielę, koźlę, itp.
lub
dziecko skaczące
ib E8
(Gard.)
lub
E8*
(Gard.)
ib 1. w okresie Nowego Państwa pojawiła się nowa forma tego hieroglif (
E8
), jako dziecko skaczące - E8 ib kid jumping.png - wcześniej ta forma nie występowała
2. fon.: ib, np.
ibE8wpr
- ibw - uciekinier
3. det.: małe bydło (dzieci zwierząt), np.
HqAwtE8
- cwt - trzódka, kózki
wp
rogi wołu ip
lub
wp
wp ip
lub
up (łp)

1. (tylko w dwóch przypadkach) fon.: ip:

   a)
wp
p
t
Z9
A2
- ipt - posłannictwo, misja oraz słowa pochodne
   b)
wp
p
t
Z4
Z9
D54
A1
(war.
ip
wp
wU33G7
) - ipwty - posłaniec
2. fon.: wp, np.
wp
p Z9
(war.
wp
wp
) - wpi - dzielić (podzielić)
3. ideo.: brew, początek, góra (wierzch czoła), np.
wp
t Z1
- wpt - brew, początek, góra
iAm
drzewo im
lub
i3m
lub
im3
iAm im
lub
iem
lub
ime
1. fon.: im lub i3m, np.
iAmmt
Y1
- i3mt - urokliwy, smaczny - w takim zestawieniu
iAmm
najlepsza transliteracja fon to i3m

2. det.: sykomora, drzewo:

   a) np.
n
h t
iAm
- nht - drzewo (l. p.)
   b) np.
n
h t
iAmiAmiAm
- nhwt - drzewa (l. mn.) - w liczbie mnogiej ten hieroglif często występuje w formie potrójnej -
iAmiAmiAm

3. ten hieroglif (
iAm
) użyty jako określnik może oznaczać coś zupełnie innego niż określnik drzewo - może oznaczać det.: fortunny, szczęśliwy (przymiotnik), np.
ma
r
iAm
- mcr - fortunny, szczęśliwy
Z11
dwie deski skrzyżowane i połączone im(?)
lub
wn
lub
imi
Z11
(Gard.)
im(?)
lub
wn
lub
imi
1. fon.: im(?), np.
Z11A1
- im(?) lub wn - jeść
2. fon.: wn, np.
Z11mA1
(war. (Stare Państwo)
Z11A1
lub
M42A1
lub
wn
n
mA1
) - wnm - jeść
3. fon.: imi, np.
Z11mD35
(war.
imD35
) - imi - nie być

4. (osoba) ideo.: być tym, który jest w... (osoba w centrum zainteresowania)
5. zobacz też: kwiatek (?) (wn)
6. zobacz też: zając pustynny (wn)

A27
człowiek spieszący się z uniesionym jednym ramieniem in A27
(Gard.)
in 1. (przyimek) fon.: in, np.
i A27
n
- in - przez, w, za, po, do, przy, itp.
2. (prawdopodobnie) det.: wysłannik, osoba przynosząca wieści, np.
iiniD54D54D54
(war.
iiniA27Z3
(?)) - inw - posłańcy (l. mn.)
nw
garnek (naczynie) in
lub
nw
lub
ḳd
nw in
lub
nu ()
lub
qd (kd)
1. ten hieroglif (
nw
) jest wieloznaczny, a jego właściwe odczytanie zależy od zapisu w słowie lub od kontekstu w zdaniu
2. (Średnie Państwo - sporadycznie + hieratyka) ten hieroglif (
nw
) był traktowany jako forma alternatywna i zastępował podobne hieroglify -
Hnqt
lub
W23

3. fon.: in, np.
nw
k
(war.
in
k
) - ink - ja (1-sza osoba l.p.)
4. fon.: nw, np.
O28nw
niwt
- Imnw - Teby (Heliopolis)
   * ostatecznie, fon.: nw - był też pisany jako
nwnwnw
, np.
mn
nw nw nw
- mnw - pomnik
5. (Średnie Państwo) fon.: ḳd - ponieważ ten hieroglif (
nw
) zastąpił w wielu słowach o rdzeniu ḳdi hieroglif -
N33C
: np.
qdd
nw
A35
(Stare Państwo - war.
Aa29O36d
N33C
) - ḳd - budować

6. ten hieroglif często używany jest jako uzupełnienie fonetyczne w dopełnieniu l. mn., z zachowaniem rodzaju gramatycznego:

   a) (l. p., r. m.)
sn
n
A1
- sn - brat
   b) (l. mn., r. m.)
sn
n
nwwA1
Z2
- snw - bracia (tutaj dopełnienie fonetyczne jest pomiędzy spółgłoskami n oraz w)
   c) (l. p., r. ż.)
sn
n
t
B1
- sn .t - siostra
   d) (l. mn., r. ż.)
sn
n
nwwt
B1
- snw .t - siostry
7. dodatkowy łącznik w zdaniu lub uzupełnienie fonetyczne w formie określnika:
nw
Z1
- nw lub nyw - od... (coś od czegoś, kogoś), np.
nw
mw
- m-ẖnw - w (dosł.: w środku, od środka) - lub (idiom)
nw
mw
- m-ẖnw lub mw ẖrnw - pod pokrywką (?)
8. (Średnie Państwo - z nieznanych powodów) ten hieroglif (
nw
), ale bez wartości fonetycznej towarzyszy hieroglifowi -
nD
:
   a)
nDnwA24
- nḏ - chronić (ochraniać)
   b)
nDnwA2
- nḏ - pytać, prosić
9. na początku słowa:
nw t
N1
- Nwt - Nut (dosł.: moc, bogini nieba)
10. na końcu słowa:
M22bnw
t
- Nḫbt - Nechbet
11. zobacz też:
nD
- (hieroglif nieokreślony) (nḏ)

12. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - słój na piwo (det.)
13. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - słój z uchwytami (det.)

ini
kombinacja hieroglifów:
nw
+
D54

(garnek + kroczące nogi)
in
lub
ini
ini in
lub
ini

1. fon. lub fon. det.: in lub ini, np.:

   a)
ini&n mwtt
f
A40
- Inmwtf - Inmutef (?- bliżej nieokreślony bóg, którego funkcje są niepoznane - być może chodzi o Imhotepa)
   b)
ini&n
(war.
i ini
n
lub
iin
n
D54
) - przynieść (przenieść), sprowadzić

2. ideo. w słowach o rdzeniu in i oznaczających wszystko związane z czymś przyniesionym: ofiary (dary), produkty (towary), coś dającego się zważyć, zmierzyć i przenieść oraz słowa pochodne, np.:

   a)
ininw
Z2ss
(war.
inin
nw
w
N33A
) - inw - danina, dary
   b)
iniwDAt
- in wḏ3t - błysk w oku Re (dosł.: przynieść światło do oka boga Re)
in
ryba
(Tilapia)
in in in 1. fon.: in, np.
iin
n
t
xAst
- int - dolina
2. det.: ryba (Tilapia) lub paleta do kosmetyków (w kształcie ryby), np.
iin
n
XA
- in - Tilapia
ir
oko ir ir ir 1. fon.: ir, np.
ir
t Z1
- irt - oko

2. ideo.: oko

3. det. widzieć, patrzeć, zobaczyć, itp., np.
S
p
ir
- šp - ślepy
iH
sieć rybacka iḥ
lub
c
iH ih
lub
eh

1. fon.: iḥ lub c, np.:

   a)
iHt
N21
- c - pole, gospodarstwo rolne
   b)
iHwt Z4
D40
- iḥwty lub cḥwty - najemny pracownik rolny
2. det.: sieć, np.
aHiHD40
- c, war.
iHiH
- iḥ - sieć (na zwierzęta)
iz
wiązka trzcin związana is
lub
iz
iz is
lub
iz
fon.: is lub iz, np.
iizz
M2
- isi - rozjaśniać
Hn
zioło is
lub
iz
lub
ḥn
Hn is
lub
iz
lub
hn
1. ten hieroglif (
Hn
) używany był zamiennie z hieroglifem -
A1
- jako det.: mężczyzna, np.
z
Hn Z1
- s mężczyzna
2. fon. det.: is lub iz, np.
iY1VsZ4Hn
pr
- isy lub war.
iY1Vz
pr
- iz - grobowiec, komora
3. fon.: ḥn, np.
HHn
n
nwwW22
- ḥnw - naczynie
4. det.: roślina, kwiat, np.
iAw
r
HnHnHn
- i3rw - trzcina(ny) (l. mn.)
A19
człowiek pochylony i opierający się o kij ik A19
(Gard.)
ik 1. (Stare Państwo - XII Dynastia) ten hieroglif (
A19
) był utożsamiany i zamiennie używany z hieroglifem -
A25

2. fon. lub fon. det.: ik, np.
ikA19
(war.
iiA19
) - iky - górnik, kamieniarz
3. ideo lub det.: stary, np.
iAwA19
(war.
A19
) - i3w lub
t
n
iA19
- tni - stary
4. ideo lub det.: wielki (ogromny), szef, np.
wr
r
A19
(war.
wr
r
A1
, war.
A19
) - wr - wielki, szef
5. det.: podpierać się (wspierać się), np.
twAAA19
- tw3 - podpierać się
6. det.: podpierać się (opierać się o coś), np.
r
h
n
A19
- rhn - opierać się o coś
mzH
krokodyl it mzH it 1. (z nieznanych powodów) fon.: it, np.
mzH
mzH
G7
- it - niezależny (suweren)
2. ideo. i det.: krokodyl, np.
mz
H
mzH
- msḥ (mzḥ) lub
xntn
t Z2
mzH
- ḫnty - krokodyl
3. det.: chciwość (zachłanność), np.
z
k
n
mzH
- skn - pożądać
4. det.: agresja, np.
Ad
mzH
- 3d - agresywny, zły (gniewny)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
a (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  c lub ` a e  
aA

lub
O29V
kolumna drewniana c3 aA
lub
O29V
(Gard.)
ee 1. fon.: c3, np.
aA
a
AY1V
- c3 - wielkość, ogrom
2.ideo. i przedrostek: wielki i słów pochodnych, np.
aA
pr
- pr c3 -
O31
drzwi
(przekrój, rzut z góry)
c3 O31
(Gard.)
ee 1. fon.: c3, np.
O31mt
B1
- c3mt - Azjatka (kobieta)
2. ideo. lub det.: drzwi, np.
aA
O31
(war.
O31
) - c3 - drzwi
3. det.: otwierać, np.
wn
n
O31
- wn lub
z
S
O31
D40
- sn - otwarte (drzwi)
S25
część ubioru
(część garderoby)
cw S25
(Gard.)
eu (eł) (?) fon.: cw, np.
a
S25
(war.
S25w
,
S25wA2
, skr.
S25
) - cw - dragoman (tłumacz i przewodnik w krajach arabskich)
iab
kubek
(filiżanka)
cb
lub
icb
lub
wsḫ
lub
sḫw
lub
ḥnt
iab eb
lub
ieb
lub
usch (łsch)
lub
schu (schł)
lub
hnt
1. fon. lub fon. det.: cb, np.
mabiab
- m-cb - w towarzystwie
2. fon. lub fon. det.: icb, np.
ia
iab
b
- icb - jednoczyć (zjednoczyć)

3. fon. lub fon. det.: wsḫ:

   a)
iab t
pr
(war.
wsxt
) - wsḫt - przedsionek (hall)
   b)
wsx
iab
- wsḫ - być wolnych obyczajów
4. fon. lub fon. det.: sḫw, np.
sxwiab
Y1
- sḫw - szerokość
5. fon.: ḥnt, np.
iab
t
(war.
Hnw
t
B1
) - ḥnwt - kochanka

6. det.: kubek (filiżanka):

   a)
iabiab
- icb - kubek
   b)
a
a
biab
- ccb - kubek
   c)
wsx
iab
- wsḫ - kubek
   d)
Hn
t
iab
- ḥnt - kubek
   e)
a
iab
- c - kubek
7. w słowach zawierających fonem bi3 ten hieroglif (
iab
) był czasami zamieniany przez inny hieroglif -
id
, np.
bbH
iab
w
(war.
bbH
id
w
) - bi3 - rzadki skarb (niespotykany)
db
róg cb db eb 1. fon.: cb, np.
mdbb
- m-cb - razem z...
2. ideo i det.: róg, np.
dbdb
(war.
db
Z1
) - db - róg
ab
kombinacja hieroglifów:
a
+
b

(przedramię + stopa)
cb ab eb fon.: cb, np.
abdb
- cb - róg
D7
oko z pomalowaną dolną powieką cn D7
(Gard.)
en 1. fon.: cn, np.
a
n
nwwD7
- cnw - Enu (lub Ainu), kamieniołom w starożytnym Egipcie (ob. Tura, obok Kairu)
2. det.: ozdoba, np.
mssD&t mwtD7
D12 D12 D12
- msdmt - cień do powiek
3. jest błędem! użycie tego hieroglifu jak określnika w słowie:
p
t
rnpD7
- ptr - piękny
D8
oko wpisane w
iw

(piaszczystą połać ziemi)
cn D8
(Gard.)
en 1. fon. det.: cn, np.
a
n
D8
- cn - piękny
2. det. w nazwie kamieniołomu
a
nw
D8
- cnw - Enu (lub Ainu), gdzie w okresie Starego Państwa pozyskiwano biały (lub cytrynowy) kamień (wapień) na okładziny piramid oraz do budowy grobowców bogatszych Egipcjan

3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - piaszczysta połać ziemi (det.)

aq
kormoran
(Phalacrocorax)
c aq eq fon.: c, np.
aqq
D54
(war.
a
q
D54
) - c wchodzić
aD

lub
V27

(Stare Państwo)
igła sieciowa z nawleczonym sznurkiem cd
lub
c
aD
lub
V27
(Gard.)
ed
lub
edż
1. fon.: c, później cd, np.
V27
d
Y1V
- cd - nieudaczny i słowa pochodne
2. ideo.: szpulka, rolka, np.
aD
Z1
M3
(war.
a&D aD
M3
) - c lub
a
aD
d
M3
- cd - szpulka (rolka)
ad
ryba
(Cefal)
cd
lub
c
ad ed
lub
edż
1. fon.: cd lub c, np.
ad
N36
- cḏ-mr lub war.
aD
d
mr
D40
N36
- cd-mr - nadzorca (prowincji) - ale prawdopodobnie chodzi tutaj o tytuł nadzorcy kanałów (osoby nadzorującej wszelkie prace związane z utrzymaniem całego systemu do nawadniania pól i dostarczania wody)
2. det.: ryba Bûri (pol. Cefal, arab. Bûri), np.
aD
d
Wad
Z1
- cdw - ryba Bûri
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
w
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  w w lub W u lub ł lub łu  
N31
droga obramowana krzewami w3
lub
ḥr
lub
{ w3t }
N31
(Gard.)
ue (łe)
lub
hr
lub
{ uet (łet) }
1. (Teksty Sarkofagów) ten hieroglif (
N31
) był używany jako skrót boga Horusa w miejsce hieroglifu -
G5
- Ḥr - Horus
2. fon. lub skr.: w3, np.
N31
r
- w3 r - popaść w (w sensie: popaść w zły stan zdrowia)
3. fon. lub skr.: ḥr, np.
iniN31
(war.
ini&n HHr
r
t
N31
G7
) - In-ḥrt - Inhert (wojowniczy bóg wojny, walki i polowania - dosł.: [Ta, która] sprowadził [to] odległe - to nie błąd! to jest bóg męski, ale pisany w rodzaju żeńskim)

4. ideo. lub det.: droga i słowa pochodne, np.:

   a)
wAAt
N31
(war.
N31
t Z1
) - w3t - droga
   b)
ma
T
n
qmApAN31
- mṯn - droga
   c)
Hr
r
t
N31
- ḥrt - droga
5. det.: wyprawa (podróż) i słowa pochodne, np.
a
r
N31
- c3 - wspinać się (w sensie: wchodzić na górkę)
6. det.: odległość (w sensie: odległy w czasie i przestrzeni), np.
HHn
n
t
y
V36N31
N31
- ḥnty - okres (w sensie: odległy okres czasu)

7. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - sokół (det.)

wA
lasso w3 wA ue fon.: w3, np.
wAAN31
- w3 - daleko
Z1
patyk (kreska) wc Z1
(Gard.)
ue (łe) 1. ten hieroglif (
Z1
) jest wieloznaczny, a jego właściwe odczytanie zależy od zapisu w słowie lub od kontekstu w zdaniu
2. (liczba) ideo. i det.: 1 (jeden), np.
Z1
(war.
wa
Z1
) - wc - 1 (jeden)
3. ideo.: 1-sza osoba liczby pojedynczej: np.
Z1
- i - ja

4. więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify - określniki i ideogramy - patyk (kreska) (det.)

G45
kombinacja hieroglifów:
w
+
a

(pisklę przepiórki + przedramię)
wc G45
(Gard.)
ue (łe) fon.: wc, np.
G45wD40
- wcw - żołnierz
ww
dwa pisklęta przepiórki
lub
kombinacja hieroglifów:
w
+
w

(pisklę przepiórki + pisklę przepiórki)
ww ww uu (łł) (łułu) fon.: ww, np.
pHwwN21
Z1
- pḥww - koniec
Z9

lub
Z10

(Stare Państwo)
dwa skrzyżowane patyki wp
lub
wr
lub
sḏ
lub
ḥsb
lub
ḫbs
lub
sw3
lub
šbn
Z9
(Gard.)
up
lub
ur
lub
sdż
lub
hsb
lub
chbs
lub
sue (słe)
lub
szbn
1. ten hieroglif (
Z9
) jest jednym z nielicznych przypadków wśród znaków hieroglificznych, kiedy to po czasowym przeobrażeniu, a nawet "prawie" zapomnieniu, powrócił do pierwotnego kształtu i znaczenia (z jednym drobnym wyjątkiem)
2. (liczba) ułamek:
Z9
- ḥsb - ¼ (jedna czwarta)
3. fon. i półfon.: wp, np.
Z9
Y1
s
t
(war.
wp
p
Z9
Y1
st
Z2ss
) - wp st - określać (w sensie: wyliczania poszczególnych elementów)

4. (z nieznanych powodów) fon.: wr:

   a)
sZ9
r
imwA2
- sw(r)i - pić
   b)
xpr
r
Z9
r
N33
Z2ss
(war.
xpr
r
wr
r
N33
Z2ss
) - ḫpr-wr - lek (medykament)
5. fon. i półfon.: sd, np.
Z9
t
Q7
(war.
sD&t Q7
) - sdt - płomień
6. fon. i półfon.: ḫbs, np.
Z9
N21 Z2ss
(war.
xbswZ9
Z2ss
) - ḫbsw - ziemia uprawna
7. fon. i półfon.: sw3, np.
swAAZ9
N31
(war.
Z9
N31
lub
Z9
D54
) - sw3i - ominąć (przejść)
8. fon. i półfon.: šbn, np.
Z9
n
(war.
Sbn
Z9
) - šbn - mieszany, różnorodny
9. det.: przerwać, złamać (przełamać), zerwać, rozbić, np.
wp
p Z9
- wpi lub
p
z
S
Z9
- psš - podzielić

10. zobacz też: gruczoł (pryszcz) (g3)

M42
kwiatek (?) wn M42
(Gard.)
un 1. fon.: wn, np.
M42A2
(war.
wn
n
mA2
) - wnm - jeść
2. we wczesnym okresie tworzenia się pisma hieratycznego (okres Starego Państwa) - brak jednoznacznego rozróżnienia tego hieroglifu (
M42
) z podobnym
Z11
; po ukształtowaniu się w pełni pisma hieratycznego (okres Średniego Państwa) - oba znaki "wyewoluowały" jako osobne znaki pisma

3. zobacz też: dwie deski skrzyżowane i połączone (im(?))
4. zobacz też: zając pustynny (wn)

wn
zając pustynny wn wn un 1. fon.: wn:
   a)
wnn
n
- wnn - być
   b)
wn
n
n
nfrf
r
A40
- Wnn-nfr - Ozyrys (jedno z imion Ozyrysa, dosł.: [Ten, który] jest piękny)

2. zobacz też: kwiatek (?) (wn)

wr
jaskółka wr wr ur 1. ten hieroglif (
wr
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym wróbla -
nDs

zasadnicza różnica jest widoczna w ogonie - ogon jaskółki jest prosty, a wróbla zaokrąglony

2. fon.: wr, np.
wr
r
- wr - wielki
3. det.: jaskółka, np.
mn
n
t
wr
- mnt - jaskółka

4. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - wróbel (det.)

wz
siedzenie przenośne ws wz us (łs) 1. fon.: ws, np.
wz
ir
(war.
ir
wz
) - Wsir - Ozyrys
2. (sporadycznie) ideo.: siedzenie, np.
wz
- st - siedzenie
wD

(Stare i Średnie Państwo)
lub
V25

(Nowe Państwo)
kłębek sznurka
nadziany na patyk
wd
lub
wḏ
wD
lub
V25
(Gard.)
ud (łd)
lub
udż (łdż)
1. (Średnie Państwo) ten hieroglif (
wD
) był zamieniany innym hieroglifem -
wAD

2. fon.: wḏ, później wd, np.
wDwY1V
(war.
wDwD
Y1
) - wḏ - dowodzić

3. zobacz też: łodyga papirusu (wḏ)

wAD
łodyga papirusu wḏ
lub
w3ḏ
wAD udż (łdż)
lub
uedż (łedż)
1. (Średnie Państwo) ten hieroglif (
wAD
) używany był jako zamiennik innego hieroglifu -
wD

2. (Średnie Państwo) fon.: wḏ lub w3ḏ, np.
swADD
Y1
- swḏ lub sw3ḏ - war.
swDwD
Y1
- swḏ - przekazać wiedzę, przekazać potomności

3. fon.: w3ḏ, np.:

   a)
wADD
Y1
(war.
wADwAD
) - w3ḏ - zielonym być i słowa pochodne
   b)
wADiitI12
- W3ḏyt - Uadżet[c] (bogini VI nomu dolnoegipskiego)
4. ideo.: kolumna z papirusu (kolumna papirusowa), np.
wAD
- w3ḏ - kolumna z papirusu
5. ideo.: papirus, np.
wAwAD
- w3ḏ - papirus

6. zobacz też: kłębek sznurka nadziany na patyk (wḏ)
7. zobacz też: kombinacja hieroglifów: łodyga papirusu + kobra (wḏ)

M14
kombinacja hieroglifów:
wAD
+
D

(łodyga papirusu + kobra)
wḏ
lub
w3ḏ
M14
(Gard.)
udż (łdż)
lub
uedż (łedż)
1. fon.: wḏ lub w3ḏ, np.
M14wr
r
S
- W3ḏ-wr - morze (dosł. wielkie zielone)

2. zobacz też: łodyga papirusu (wḏ)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
b
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  b b b  
bA
bocian siodlasty (żabiru) b
lub
b3
bA b
lub
be
1. fon.: b3, np.
bAk
A1
- b3k - służący
2. (w zgrupowaniu) B3 Z1.png lub B3 R7.png, lub
bAb
czytane jest jako fon.: b

3. ideo.: B3 Z1.png - b3 - dusza (żyjąca po śmierci człowieka - Ba - w ptasiej formie)
4. zobacz też: naczynie gliniane, być może, używane jako lampka oliwna (b3)

5. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - ptak ludzkogłowy poprzedzony miseczką na kadzidło z unoszącym się dymkiem
snTr
(det.)
W10A

(Stare Państwo)

lub
Aa4

(forma alternatywna)
naczynie gliniane,
być może, używane jako lampka oliwna
{ b3 } W10A
(Gard.)
lub
Aa4
(Gard.)
{ be } 1. po okresie Starego Państwa, ten hieroglif (
W10A
) został wyparty przez inny hieroglif -
snTr

2. (w zgrupowaniu) w połączeniu z hieroglifami:
bA
lub
E10
oba znaki czytane są jak fon.: b3, np.:

   a) B3 dusza.png - b3 - dusza (żyjąca po śmierci człowieka - Ba)
   b) B3pf Bepfi.png - B3-pf lub B3-pfi - Bepfi (lub Bapef - bóg utożsamiany z bólem lub duchową udręką dotykającą faraonów)
3. zobacz też: bocian siodlasty (żabiru) (b3)

4. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - ptak ludzkogłowy poprzedzony miseczką na kadzidło z unoszącym się dymkiem
snTr
(det.)

5. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - miseczka na kadzidło z unoszącym się dymkiem (det.)

bH
kieł słonia bi
lub
bḥ
lub
ḥw
bH bi
lub
bh
lub
hu
1. fon.: bḥ, np.
bH
z
E8
- bḥs cielę
2. fon. det.: bi, np.
bit
bH
(war.
bit
A2
) - bit - charakter
3. fon. det.: ḥw, np.
HwbHA40
- ḥw - Hu (bóg autorytatywnych wypowiedzi, ubóstwienie pierwszego słowa stworzenia)
4. det.: ząb, np.
ibHbH
- ibḥ - ząb
K2
ryba
(Brzanka)
bw K2
(Gard.)
bu (bł) fon. det.: bw, np.
bwt
K2
- bwt - wstręt
bz
ryba (?- Cefaloskalniak Zmora) bs
lub
bz
bz bs
lub
bz
1. fon. det.: bs lub bz, np.
bsbz
D54
- bs lub bz - lub war.
ibz
bz
- ibz - zaprowadzić, wchodzić
2. det.: bardzo mała ryba (ryba z rodziny Mrukowatych, zw. także Cefaloskalniak Zmora(?) lub "słoniowata"), np.
r
m
wbz
Z2ss
- rmw - rybka
3. det.: rybi zapach, np.
x
n
S
bz
wr
- ḫnš - smród (fetor)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
p
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  p p p  
pA
kaczka w locie p3 pA pe 1. (sporadycznie w hieroglifach, zawsze w hieratyce) ten hieroglif (
pA
) był zamiennie używany z hieroglifem -
G41
- jako determinatyw lub ideogram
2. fon.: p3, np.
z
p
pAAL5
- sp3 - skolopendra
3. ideo.: latać, np.
ppAA
- p3 - latać

4. zobacz też: kaczka lądująca (ḫn)

pr
plan domu
(przekrój, rzut z góry)
pr pr pr 1. fon.: pr, np.
pr
aA
- idiom - pr c3 - Wielki Dom (czyli Pereaa - określenie, od którego pochodzi grecka nazwa "faraon")
2. det.: dom, a także budynek, obiekt budowlany (np. w sł.: świątynia, grobowiec, skarbiec, sporadycznie - pokój, apartament), np.
pr
Z1
(skr.
pr
) - pr - dom, budynek
pH
siedzący zadek lwa
lub leoparda
pḥ
lub
kf3
pH ph
lub
kfe
1. fon. lub fon. det.: pḥ, np.
pH
D54
(war.
p
pH
HD54
) - pḥ - zasięg
2. fon. lub fon. det.: kf3, np.
k
f
ApH
Y1
ib
Z1
(war.
pHib
Z1
) - kf3-ib - wierność
3. ideo.: zadek, koniec, np.
pHwZ4
- pḥwy - zadek, koniec
4. det.: zadek, np.
a
r
t
pH
- crt - zadek
5. det.: podstawa, spód (np. wazy), np.
k
f
ApH
- kf3 - podstawa, spód
pq
głowa czubatego ptaka pḳ
lub
wšm
lub
p3ḳ
lub
m3c
pq
lub
wSm
pq (pk)
lub
uszm (łszm)
lub
peq (pek)
lub
mee
1. (od Średniego Państwa) fon.: pḳ lub p3ḳ - ten hieroglif (
pq
) był używany jako fonem pḳ lub p3ḳ w miejsce hieroglifu -
pAq
- np.
pqq
t
S28
(war.
pAqq
t
S28
) - pḳt - wysokogatunkowy len (materiał dobrej jakości)

2. fon. lub fon. det.: wšm, np.

3. ten hieroglif (
pq
) jako fonem m3c mógł być zamieniony przez hieroglif -
pq
- tylko w przypadku, gdy ptak jest bez czuba na głowie
4. fon. det.: m3c, np.
mAa
a
pq
- m3c - skroń (na głowie)
   a)
wSmwSmHn
- wšm - kłos (lub kolba kukurydzy)
   b)
wSmmwHnqt
- wšmw - naczynie (pojemnik na piwo)
5. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - głowa kaczki (rożeńca)
zA
(m3c)

6. zobacz też: głowa warzęchy (pḳ)

pAq
głowa warzęchy pḳ
lub
p3ḳ
pAk pq (pk)
lub
peq( (pek)
fon. det.: pḳ lub p3ḳ, np.
ppAAq
pAq
X4
- p3ḳ - Pek (rodzaj ciasta)
T9

lub
T9A

(Stare Państwo)
łuk (lub smyczek (?))
z rogami oryksa po bokach
oraz z drewnianym wypełnieniem pośrodku
pd
lub
pḏ
T9
(Gard.)
pd
lub
pdż

1. fon. lub półfon.: pḏ, później pd, np.:

   a)
p
D
T9
(war.
T9
D54
) - pd - rozciągać
   b) (Nowe Państwo)
p
d
T9
D54
- pd - rozciągać
2. ideo. i det.: łuk, np.
pD&t T9
(war.
T9
t Z1
M3
) - pḏt - łuk

3. zobacz też: łuk kompozytowy z cięciwą przywiązaną pośrodku i nienaciągniętą (pḏ)
4. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - pradawny rodzaj łuku (det.)

T10
łuk kompozytowy
z cięciwą przywiązaną pośrodku
i nienaciągniętą
pḏ T10
(Gard.)
pdż 1. fon.: pḏ - od okresu Średniego Państwa zamiast
T10
preferowano (w zastępstwie) używanie innego hieroglifu
T9

2. det.: łuk, obcy ludzie (np. z zagranicy), oddział wojska, np.
T9
t Z1
(skr.
T9
) - pḏt - łuk, obcy ludzie
3. det.: łuk, np.
iwnt
T10
- ipwt - łuk

4. zobacz też: łuk (lub smyczek) z rogami oryksa po bokach oraz z drewnianym wypełnieniem pośrodku (pḏ)
5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - pradawny rodzaj łuku (det.)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
m
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  m m lub M m  
gs

lub
M

lub
Aa16

lub
Aa14

(Stare Państwo)
chyba dwa żebra oryksa
(zaproponowana nazwa)
lub pot. palec
m
lub
im
lub
gs
gs, im
lub
M
lub
Aa16
lub
Aa14
m
lub
im
lub
gs

1. fon.: m

2. fon.: im, np.
iimmwP1M3
- imw - łódź drewniana
3. fon.: gs, np.
gs
Z1
tii
- gsti - paleta (do farb)
4. (ułamek) tylko w jednym przypadku - hieroglif w formie skrótowej (
Aa16
) jako fon.: gs -
Aa16
(war.
Aa16
Z1
) gs -, 1/2(jedna druga), połowa lub bok

5. (Stare Państwo) ideo. i det.: część ciała, np.

   a) (l. p.)
imAa14
- im - część ciała
   b) (l. mn.)
Aa14
Aa14
Aa14
- imw części ciała
D38
przedramię trzymające okrągły bochenek m
lub
mi
D38
(Gard.)
m
lub
mi
1. (bardziej powszechne) fon.: m, np.
it
D38
A40
- Itm - Atum
2. (Średnie Państwo) fon.: mi, np. dawać, np.
imM
D38
- im - ofiarowywać (dawać)
3. (Średnie Państwo) det.: dawać, np.
imM
D38
- imi - dawać
mA

lub
U2

(forma alternatywna)
sierp m3 mA
lub
U2
(Gard.)
me 1. fon.: m3, np.
mA
ir
AA
- m33 - patrzeć
2. ideo.: zakończenie sierpowate (np. dziobu lub rufy w łodzi egipskiej
P3
), np.
mA
Z1
- m3 - zakończenie sierpowate
3. hieroglif
U2
(ale nie identyczny z
mA
- m3) - był używany zamiennie lub jako det. w sł. określających krzywizny lub prace rolnicze (np. zżęcie zboża)
G3
kombinacja hieroglifów:
A
+
mA

(sęp egipski + sierp)
m3 G3
(Gard.)
me fon.: m3, np.
sG3wZ4Y1V
- sm3wy - odnowiony
U3
kombinacja hieroglifów:
mA
+
ir

(sierp + oko)
m3 U3
(Gard.)
me fon.: m3, np.
U3AA
- m33 - patrzeć
U4

lub
U5
kombinacja hieroglifów:
mA
+
Aa11

(sierp + hieroglif nienazwany)
m3 U4
lub
U5
(Gard.)
me fon.: m3, np.
U4a
t
SwY1V
- m3ct - prawda
mi
dzbanek na mleko w siatce mi
lub
mr
mi mi
lub
mr
1. fon.: mi , np.
dmiiN23
Z1
- dmi - miasto
2. (pierwotnie) to było fon.: mr, np.
mmir
- mr, war.
mii
- mi - lubić
3. det.: dzbanek na mleko, np.
m&a h
r
mi
- mhr - dzbanek na mleko
N36
kanał (wypełniony wodą) mi
lub
mr
N36
(Gard.)
mi
lub
mr
1. ten hieroglif (
N36
) był prototypem dla późniejszego hieroglifu znaku ziemi -
N23

2. fon.: mi, np.:

   a)
N36
z
t
F51
(war.
miz
t
F51
) - mist - wątroba
   b)
N36
N23
aHaa
t
pr
- miḥct - grobowiec
3. fon. lub fon. det.: mr, np.
U7
r
N36
(war.
N36
) - mr - kochać
4. (sporadycznie) ten hieroglif (
N36
) prawdopodobnie posiadał wartość fon.: mr i wskazywał na obecność w zapisie hieroglifów -
N23
lub
N21
, np.:
   a) w rodzaju żeńskim
N36
t
A1 B1
Z2
(war.
N36
N23 Z1
lub
N36
N21 Z1
A1 B1
Z2
) - mrt - tkacze
   b) w rodzaju męskim
N36
N23
A1 B1
Z2
- mr - przyjaciele, partyzanci
5. ideo.: kanał, np.
U7
r
N36
N21 Z1
- mr - kanał

6. det. dla rzek, jezior, mórz, np.:

   a)
Ha
p
Z4
N36
mw
- cpy - war.
Hp
N36
- ḥp - Nil
   b)
wADwr
N36
- W3ḏ-wr - morze (dosł. Wielkie Zielone)
7. det.:
mwN36
N23
lub
mwN36
dla nazw rzek, jezior, mórz

8. zobacz też: trzy fale (mw)

mw
trzy fale mw mw mu (mł) 1. fon.: mw, np.
S
N35B
N5
- šmw - lato (jedna z 3 pór roku, dokładniej - pora zbioru, ta pora roku ma cztery miesiące)
2. ideo.: woda, np.
N35B
- mw - woda
3. det.: płyn, woda, np.
wAAwmw
- w3w - fala
4. det.: czynności związane z wodą lub płynami, np.
swr
r
imwA2
- swri - pić
5. det.:
mwN36
N23
(skr.
mwN36
) dla nazw rzek, jezior, mórz, np.
iX1
D21
WmwN36
N23
- itrw - rzeka

6. zobacz też: kanał (wypełniony wodą) (mi)

mm
dwie sowy
lub
kombinacja hieroglifów:
m
+
m

(sowa + sowa)
mm mm mm fon.: mm, np.
t
tm
mm
- tmm - nie istnieć
mn
deska rozdzielcza mn mn mn fon.: mn:
   a)
mn
n
Y1V
- mn - pozostawać (trwać)
   b)
imn
n
A40
- Imn - Amon (dosł. [Ten] Ukryty lub [Ten] Niewidzialny - tzw. bóg uniwersalny, bóg wiatru, urodzaju i płodności)
mr

lub
U7
motyka mr
lub
ḥn
mr
lub
U7
(Gard.)
mr
lub
hn
1. (z nieznanych powodów) fon.: mr, np.
U7
r
iM6niwt
- mri - Egipt

2. fon.: mr na początku słów: kochany, ukochany, umiłowany:

   a)
U7
Z4
imn
n
- mry Imn - ukochany Amona
   b)
U7
r
nTr
- mr ntr - kapłan (dosł.: ukochany boga)
   c)
U7
r
A2
(war.
U7
r
, skr.
N36
) - mr - kochać
3. (sporadycznie) fon.: ḥn, ale tylko w przypadku, kiedy ten hieroglif (
U7
) był zamiennie używany w miejsce podobnego hieroglifu -
U8
, np.
HU8
n
V36D54
(war.
HU7
n
V36D54
) - ḥn - iść, przemieszczać się

4. det.: uprawiać, siekać, motyka:

   a)
aD
d
U7
D40
- cd - siekać
   b)
xbsU7
D40
- ḫbs - uprawiać, motyka

5. zobacz też: kanał (wypełniony wodą) (mr)
6. zobacz też: motyka bez liny łączącej obie części (ḥn)

O5

lub
O5-BIS mr.png
ściana meandrowa
(przekrój, rzut z góry)
mr
lub
nm
O5
(Gard.)
mr
lub
nm
1. fon. lub fon. det: mr, np.
U7
r
wr
O5
E1
(war.
O5wrE1
) - Mr-wr Merur (lub Mnewis - dosł.: Wielki Czarny - bóg w postaci czarnego byka z dyskiem słonecznym i ureuszem nad głową, utożsamiany z fizycznym przedstawieniem boga Atum-Re oraz był uważany za duszę Ba boga Re)
2. (z nieznanych powodów) fon. det.: nm, np.
n&nm&m ia
(war.
n
O5
mP1
) - nmi - wał ziemny
3. det.: ulica (prawdopodobnie, chodzi o wijącą się ulicę, jak rzeka meandrowa między budynkami), np.
mrr
D21
O5t
pr
- mrrt - ulica
mH

lub
V23

(Stare Państwo)
bicz mḥ mH
lub
V23
(Gard.)
mh fon.: mḥ, np.
mH
n
iitI13
- mḥnyt - obrączkowiec (gad podobny do węża)
ms
lisie skóry
(trzy związane razem)
ms ms ms fon.: ms, np.
mssmsi
(war.
msms
) - ms - zrodzić, narodzić
mt
penis
(fallus)
mt mt mt

1. fon.: mt, np.:

   a)
x
mt
t
Z2ss
- ḫmt - trzy
   b)
mt
t
w&t D53
- mtwt - trucizna
2. det.: męski i wszystko z tym związane, także płciowość - seks, np.
TAAiiD52A1
- t3y - męski, mężczyzna

3. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - penis z wypływającą wydzieliną (det.)

10
pęta dla bydła bez poprzeczki mt(?)
lub
mḏ
lub
mḏw(?)
10
lub
mD
mt(?)
lub
mdż
lub
mdżu (mdżł)(?)
1. fon.: mḏ, np.
10D&t pr
Z1
- mḏt - stajnia, obora
2. (liczba) ideo.(?): 10 (dziesięć), np.
10
- mḏ lub mt, mḏw- 10 (dziesięć) - fonetyka tej liczby jest niejednoznaczna, w różnych źródłach jest różnie interpretowana

3. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - pęta dla bydła z poprzeczką (ṯm3)

mwt
sęp mt
lub
nr
lub
mwt
mwt mt
lub
nr
lub
mut (młt)
1. fon.: mt, np.
mwtt
n
N31
- mtn - droga

2. (z nieznanych powodów) fon.: mwt

3. fon. det.: nr, np.
n
r
wmwtA24Z3
- nrw - groza, terror
4. (z nieznanych powodów) ideo.: matka, np.
mwttB1
- mwt - matka
4. det.: sęp, np.
n
r
t
mwt
- nrt - sęp
md
laska md md md 1. fon. det.: md, np.
mddwA2
(war.
mmddw
) - m(w)dw - mówić
2. ideo.: laska, podpórka (kij), np.
mdZ1
M3
(war.
mdmd
) - md(w) - laska, podpórka
V21

(Średnie Państwo)
kombinacja hieroglifów:
10
+
D

(pęta dla bydła bez poprzeczki + kobra)
mḏ V21
(Gard.)
mdż 1. fon.: mḏ, np.
V21Y1
- mḏ - idiom - ciemnota i słowa pochodne (dosł.: być głębokim, to słowo było używane w znaczeniu określającym: niewiedzę, głupotę lub pogardliwie jako prostaka i wieśniaka oraz wszelkie z tym związane słowa pochodne)
2. ideo.: stajnia, obora, np.
V21t
pr
- mḏt - stajnia, obora

3. zobacz też: pęta dla bydła bez poprzeczki (mḏ)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
n
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  n n lub N n  
U19

lub
U20

(Stare Państwo)
topór n
lub
nw
U19
(Gard.)
lub
U20
(Gard.)
n
lub
nu ()
1. (w zgrupowaniu) w niektórych przypadkach - w takim układzie:
n
U19 W24
- czytane jest jak fon.: n
2. (w zgrupowaniu)
n
U19
nw
lub
U19
nw
w
czytane jest fon.: nw, np.
n
U19
nw
- nw - ten (zaimek wskazujący)
3. ideo.: topór, np.
U20
Z1
U20
Z1
(war.
U20
nw t
U20
U20
) - nwty - dwa topory (l. podwójna)
D35
ramiona w geście zaprzeczenia n
lub
mḫ
lub
ḫm
D35
(Gard.)
n
lub
mch
lub
chm
1. fon.: n, np.
D35
- n - do, dla
2. fon. det.: ḫm, np.
x
z
mD35
pr
- ḫm - kaplica
3. (przestawienie) fon.: mḫ, np.
smx
D35
- smḫ - zapomnieć

4. ideo.: nie (zaprzeczenie):

   a)
D35
- n lub war.
D35
n
- nn - nie
   b)
imD35
(war.
Z11mD35
) - imi - nie być
5. det.: niewiedza i słowa pochodne, np.
xmD35
- ḫm - być nieświadomym (w sensie: być ignorantem)
D41
przedramię z dłonią skierowaną ku dołowi
(z ramieniem pod kątem)
ni D41
(Gard.)
ni 1. fon. lub fon. det.: ni, np.
D41
Z1 iab
(war.
n
i w
D41
Hnqt
) - niw - miska

2. det.: ramię, np.:

   a)
gbbAAD41
- gb3 - ramię
   b)
r
mn
n
D41
(war.
r
n
D41
, war.
D41
F51 Z1
) - rmn - ramię
3. det. dla akcji angażujących w sobie ruch ramienia, np.
r
q
D41
- rḳi - zgiąć
4. det. dla zaprzestania ruchu (akcji), np.
n
i
D41
- ni - odrzucić
nb
kosz wiklinowy nb nb nb 1. (tylko w kilku przypadkach) fon.: nb, np.
nbA1
(war.
n
nb
G7
, skr.
nb
) - nb - Pan, władca
2. ideo.: kosz, np.
nb
t Z1
(war.
n
nb
b&t nb
Z1
) - nbt - kosz
nm

lub
T35

(forma alternatywna)
nóż rzeźnicki nm nm
lub
T35
(Gard.)
nm 1. fon.: nm, np.
n&nm&m HnDsA1
- nmḥ - sierota
2. ideo.: nóż, np.
n&nm&m nm
- nm - nóż
M22M22
para sitowia
z pędami
nn nn nn fon.: nn, np.
M22M22
(war.
M22M22n
) - nn - ten (zaimek wskazujący)
nr
głowa sępa
mwt
nr
lub
rmṯ
nr nr
lub
rmcz
1. fon.: nr, np.
n
r
nrw
- nr - groza (postrach)
2. (od Nowego Państwa) fon.: rmṯ, np.
nrA1 B1
Z2
(war.
D21
t nr
A1 B1
Z2
) - rmṯ - ludzie, ale to jest taki żartobliwy zapis sugerujący, że ludzie są jak gęsi, czyli łatwo nimi kierować
nH
perliczka nḥ nH nh 1. fon.: nḥ, np.
n&nH HA2
- nḥi - modlić się
2. ideo.: ptak (?- perliczka), np.
nH
Z1
gb
- nḥ - ptak
ns
język wołu ns ns ns 1. (sporadycznie) ten hieroglif (
ns
) jest mylnie kojarzony z podobnym hieroglifem -
Z6
- jako det.: śmierć, wróg
2. fon.: ns, np.
n
ns
srQ7
- nsr - płomień
3. ideo.: język, np.
ns
Z1 F51
- ns - język
4. det.: czynności związane z językiem, np.
d
p
nsA2
- dp - smakować
5. (sporadycznie) w języku potocznym, jako żartobliwy skrót myślowy:
ns
- imy-r - nadzorca (dosł.: ten, który jest na językach)
nD
(hieroglif nieokreślony) nḏ nD ndż 1. zestawiany jest zawsze w parze hieroglifem
nw
(tylko jeden wyjątek w słowie
inDD
Y1
Hr
Z1
- inḏ hr - wołać do..., zawołać do...)
2. fon.: nḏ, np.
nDnwA2
(war.
n&D nDnwA2
, war.
nDD
nw
) - nḏ - pytać, dowiadywać się

3. zobacz też: garnek (naczynie) (in)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
r
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  r lub l r r lub l  
r
usta r
lub
{ r3 }
r
lub
rA
r
lub
{ re }

1. fon.: r

2. (w zgrupowaniu)
r
Z1
czytane jako fon.: r, np. Ibr ogier.png - ibr - ogier
3. ideo.: usta, np.
r
Z1
- r lub r3 - usta

4. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify jednoliterowe - usta (r)

tr
kombinacja hieroglifów:
rnp
+
rA

(palmowa gałąź bez liści, nacięta + usta)
ri
lub
ti
lub
tr
tr ri
lub
ti
lub
tr
1. ten hieroglif (
tr
) był bardziej powszechnie zamieniany przez podobny hieroglif -
M5

2. fon. det.: ri:

   a)
N17U7
r
itrniwt
- T3-mri - Ta-meri (tzn. Egipt)
   b)
p
r
itrD40
Z2
- pri - pole bitwy
3. fon. det.: ti, tr, np.
X1
D21
trA2
- tr - modlić się
4. det.: pora roku (sezon), np.
X1
D21
trra
(war.
trr
, skr.
tr
) - tr - pora roku

5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - kombinacja hieroglifów: palmowa gałąź bez liści, nacięta + chleb (det.)

rw
lew leżący r
lub
l
lub
rw
rw r
lub
l
lub
ru ()
1. (w imionach Ptolemeuszy - okres ptolemejski) fon.: l, np.
<
N29
E23
V4Q3G1X1D21
G1
X1
H8
>
- Klw3p3tr3.t lub Qlw3p3tr3.t - Kleopatra
2. (w zgrupowaniu)
rw
lub
rw
Z1
czytane jako fon.: r, np.
krw
Z1
rw
N25
- Krr - Kerer (lub Gerãr, miejscowość w starożytnej Syrii)
3.(znaczenie pierwotne) fon.: rw, np.
iX1
D21
rwwN36
Z2
- itrw - rzeka
4. ideo.: lew, np.
rw
(war.
rwrw
) - rw - lew
rs
kawałki drewna złączne razem i związane rs rs rs 1. fon.: rs, np.
rs
t
A14
Z2
(war.
r
s
rs
t
A13Z3
) - rst - obce hordy
2. półideo. i det.: czujny (czuwający), np.
r
s
rsir
(war.
rsir
) - rs - czujny (czuwający)
gH
noga rd
lub
gḥ
lub
wcr
lub
pds
lub
sbḳ
lub
gḥs
gH
lub
rd
lub
gHs
lub
sbq
rd
lub
gh
lub
uer (łer)
lub
pds
lub
sbq (sbk)
lub
ghs
1. (z nieznanych powodów) fon.: gḥ lub gḥs, np.
gHsE28
(war.
ghsF27
) - gḥs - gazela
2. fon. lub fon. det.: wcr, np.
wa
r
gHt
N23
(skr.
gHt
N23
) - wcrt - okręg (region adm.) i słowa pochodne
3. fon.: pds, np.
gHZ1
xt
(war.
gHsxt
,
p
d
sgHxt
lub
p
d
z
) - pds - pudełko
4. fon. lub fon. det.: sbḳ, np.
sbqgHY1V
(war.
gHY1V
) - sbḳ - wyśmienity (znakomity, doskonały), pomyślny (szczęśliwy)
5. ideo. lub det.: 'noga, np.
r
d
gH
(war.
gH
) - rd - noga

6. det.dla słów określających części nogi, stopy:

   a)
mn&n&t gH
- mnt - udo
   b)
p
d
gH
- pd - kolano
7. (w zgrupowaniu)
gHD54
(noga + kroczące nogi) jako det. w czasownikach określających różnorodny ruch, np.
t
h
gHD54
- thi - przekraczać (wykraczać)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
h (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  h h h  
Sna
pług hb
lub
šnc
hb
lub
Sna
hb
lub
szne
1. ten hieroglif (
Sna
) jako fonem šnc zastąpił hieroglif -
U14

2. fon.: hb, np.:

   a)
hb
n
y
xt
(war.
hbn
hb
) - hbny - heban
   b) (miara objętości)
hb
n
t
Hnqt
- hbnt - Hebent (miara objętości substancji płynnych, 1 Hebent = 1/4 Hena, czyli ok. (?) 142 ml)

3. fon. lub fon. det.: šnc, np.:

   a)
Sn
n
a
Sna
A24
- šnc - odrzucać (odpychać)
   b)
Sn
n
a
w
D54
- šncw - patrolować (lub utrzymywać porządek)

4. det.: pług, np.:

   a)
hbhb
- hb - pług
   b)
skAASnaA24
- sk3 - pług
5. det.: nasiono, np.
prt
D21
SnaN33B
Z2ss
(war.
Sna
N33B Z2ss
) - prt - nasiona (l. mn.)

6. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - dwie gałęzie złączone na końcu (šncw)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
H (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  H h  
HA
kępa papirusu
lub
ḥ3
HA h
lub
he
1. (w zgrupowaniu)
HA
lub
HAA
czytane jako fon.:
2. fon.: ḥ3, np.
HAAA2
- ḥ3 - pochwycić (schwytać)

3. (Stare Państwo) det.: Delta oraz Dolny Egipt oraz wszystkie określenia związane z Dolnym Egiptem, np.:

   a) (idiom)
tA
mH
HA
(war.
HA
) - T3-mḥw - Delta (w sensie: Dolny Egipt)
   b)
HAsS4
- mḥ-s - Korona Dolnego Egiptu (dosł.: Korona Delty)

4. zobacz też: kępa papirusu z pączkami zagiętymi do dołu (3ḫ)

zH
otwarta budka (lub kram)
podparta na drągach
ḥb
lub
sḥ
lub
zḥ
lub
ḥ3b
zH hb
lub
sh
lub
zh
lub
heb
1. w kombinacji hieroglifów -
W4
- ten hieroglif (
zH
) zachowuje wartość fon.: ḥb lub ḥ3b pomimo, że formalnie ma inną wartość fonetyczną
2. fon.: sḥ lub zḥ, np.
sHzHY1V
- sḥ - rada (porada)
3. ideo. lub det.: budka (kram), np.
sHzH
(war.
zHZ1
pr
,
z
H
zH
) - sḥ - budka
Hp
część mechanizmu sterowego łodzi ḥp Hp hp

1. fon.: ḥp:

   a)
HHp
p
iiA40
- Ḥpy - Hepi (jeden z czterech synów Horusa)
   b)
Hp
Hp
A40
- Ḥp - Apis-byk

2. (w wyrażeniach idiomatycznych) ideo. i det.: ster, np.:

   a)
Hp
t Z1
(war.
Hp
t
Hp
Z1
) - ḥpt - ster,
   b) (w wyrażeniu)
iTiHp
t Z1
- iti ḥpt - wziąć (ḥpt - co oznacza mniej-więcej jak nasze wyrażenie: "wziąć stery w swoje ręce")
3. (od Średniego Państwa) używano wyrażenia
Hp
t
P8
- idiom - ḥpt - wiosło (w nim zawarty jest określnik -
Hp
t Z1
) - najprawdopodobniej to wyrażenie oznacza współczesne "wiosłować" - w potocznym znaczeniu: "No, i chłopie wiosłujesz..." lub "No, i chłopie jedziesz... (np. na szmacie)" - czyli, ktoś musi wykonywać określone czynności z obowiązku lub konieczności
Hm
kij folusznika
(lub folarza)
ḥm Hm hm 1. fon. w słowach powiązanych z niewolnictwem: ḥm, np.
HmZ1A1
- ḥm - niewolnik
2. fon.: ḥm, np.
HmZ1
(war.
HmZ1
) - ḥm - majestat
3. ideo.: folarz (folusznik), np.
Hmww
(war.
Hmmw
) - ḥmww - folusznik
id

lub
N42

(powszechniejsza forma)
studnia wypełniona wodą ḥm
lub
bi3
id
lub
N42
(Gard.)
hm
lub
bie
1. fon.: ḥm, np.
n
id
mA24
- nḥm - ratować

2. (z nieznanych powodów) fon.: bi3 - ale uwaga na drobne niuanse w zapisach hieroglificznych:

   a)
bid
S
- bi3 - nieboskłon
   b)
biid
S
- bi3 - miedź
   c)
biid
F18
N25
(war.
biAwS
Z2
) - bi3w - kopalnia
3. det.: namiastka kobiety i kobiecości, np.
id
t
B1
- ḥmt - żona, kobieta
4. (wulgaryzm) det.: organy kobiece, np.
id
t
F45
(war.
F45t
id
) - ḥmt lub idt - srom, ale w znaczeniu kojarzonym z określeniem krowa (lub nawet w języku pot. jako: niezaspokojona studnia bez dna)
Hb
miska alabastrowa używana do oczyszczania ḥb Hb
(Gard.)
hb 1. (tylko Średnie Państwo) w miejsce tego hieroglifu (
Hb
) jako określnik uroczystości częściej był używany (zamiennie) hieroglif -
W4

2. fon. lub półideo.: ḥn, np.
HHbbA24
- ḥb - opłakiwać (lamentować, rozpaczać)
3. det.: uroczystość (festiwal), np.
HbW4
(Nowe Państwo - war.
HbHb
) - ḥb - uroczystość
4. (Stare Państwo) det.:
SssS
Hb
- šs - alabaster

5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - kombinacja hieroglifów: otwarta budka podparta na drągach + miska alabastrowa (det.)

U8
motyka bez liny łączącej obie części ḥn U8
(Gard.)
hn 1. fon.: ḥn, np.
HU8
n
nwwG10
- ḥnw - barka Hnu (Święta Barka)
2. (sporadycznie) ten hieroglif (
U8
) był zastępowany podobnym -
U7
- i ten zamiennik przyjmował tą samą wartość fonetyczną ḥn, np.
HU8
n
V36D54
(war.
Hmr
n
V36D54
) - ḥn - iść, przemieszczać się
3. det.: motyka, np.
Hn
n
U8
Z1
- ḥnn - motyka

4. zobacz też: motyka (mr)

V36
pojemnik jakiegoś rodzaju ḥn
lub
ḥnt(?)
V36
(Gard.)
hn
lub
hnt(?)
1. fon. lub fon. det.: ḥn, np.
HHn
n
t
Z1 Z1
V36N31
N31
(war.
V36V36
) - ḥnty - okres (czas), koniec
2. det.: naczynie ofiarne używane w świątyni (nazwa naczynia), np.
HU8
n
V36
- ḥn lub ḥnt(?) - naczynie ofiarne używane w świątyni
Hr
twarz ḥr Hr hr 1. fon.: ḥr, np.
d
Hr
r
wr
- dḥr - gorzki, kwaśny
2. przyimek: nad (ponad), przed (twarzą), np.
Hr
Z1
- ḥr - nad, przed
3. det.: twarz oraz znaczenia pochodne, np.
Hr
Z1
- ḥr - twarz
Aa19
(hieroglif nieokreślony) ḥr Aa19
(Gard.)
hr 1. nie mylić tego hieroglifu (
Aa19
) z podobnym hieroglifem
XAr
- mają różne znaczenia
2. fon.: ḥr, np.
Hr
r
iit
Aa19
D40
Z2ss
- ḥryt - martwy
3. det.: zachować, zabezpieczać i słowa pochodne, np.
TAArAa19
D40
- t3r - zachować, zabezpieczać

4. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - pęta dla bydła z poprzeczką (ṯm3)

HH
bóg z uniesionymi ramionami
i podtrzymującymi (niebo)
ḥḥ HH hh 1. fon.: ḥḥ, np.
HHZ1A40Z3t t
xAst
- ḥḥ-tt - wieczna ziemia, cmentarz (nekropolia)
2. (liczba) ideo.: 1 000 000 (milion), np.
HH
- ḥḥ - 1 000 000 (milion)
3. ideo.: wiele (dużo), np.
HH
- ḥḥ - wiele (dużo)
4. ideo. lub det.: Heh (bóg nieskończoności), np.
HH
- Ḥḥ - Heh

5. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - jaszczurka (cš3)

W14
wysoki dzbanek na wodę ḥs
lub
ḥz
W14
(Gard.)
hs
lub
hz
1. fon.: ḥs lub ḥz, np.
H W14
z
A2
(war.
W14sA2
) - ḥsi - pochwała
2. ideo. i det.: dzbanek na wodę, np.
HW14z
t
W14
- ḥst - dzbanek na wodę
3. det. w pojęciach opisujących: naczynie na płyn, np.
sn
b
W14
(war.
z
n
b&t W14
) - snb(t) lub znbt - słój
Hwt
prostokątne ogrodzenie widziane na planie
(rzut z góry)

lub
ḥt
lub
ḥwt
Hwt h
lub
ht
lub
hut (hłt)
1. (jeden znany przypadek) fon.: , w słowie:
Hwtt t
xAst
(war.
Ht
X1
pr
) - ḥtt - kamieniołom
2. (jeden znany przypadek) fon.: ḥt, w słowie:
Hwtt
pr
Hr
r
C9
- Ḥt-ḥr - Hathor[d]

3. fon.: ḥwt

4. ideo.: zamek, pałac, świątynia, grobowiec, itp., np.
Hwtt
pr
- ḥwt - zamek, świątynia - ale, prawdopodobnie, od okresu Średniego Państwa, to słowo było czytane ḥyt (zamiast ḥwt), może o tym świadczyć odosobniony przypadek w sł.:
nb
t
Hiit
Z1
A40
(war.
O9t
H8
) - Nb-ḥyt - Neftyda (bogini śmierci)
lub lub
O7
kombinacja hieroglifów:
Hwt
+
t

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + chleb)
O7
(Gard.)
HD
buława o gruszkowatej głowicy ḥḏ HD hdż 1. forma podstawowa to hieroglif -
HD
, natomiast hieroglify:
T4
oraz
T5
- to formy alternatywne
2. fon.: ḥḏ, np.
HDD
- ḥḏ- biały, jasny
3. ideo.: buława, np.
HDZ1
(war.
HD
N5
) - ḥḏ - buława
lub lub
T4
buława o gruszkowatej głowicy z paskiem do opasania wokół ręki T4
(Gard.)
lub lub
T5
kombinacja hieroglifów:
HD
+
D

(buława o gruszkowatej głowicy + kobra)
T5
(Gard.)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
x (mały)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  x ch  
xA
liść lotosu z łodygą i kłączami
lub
ḫ3
xA ch
lub
che
1. (liczba) fon.: ḫ3, np.
xA
- ḫ3 - 1 000 (tysiąc)
2. (w zgrupowaniu)
xA
lub
xAA
czytane jako fon.:
3. fon.: ḫ3, np.
xA
- ḫ3 - mąż
4. ideo.: lotos, np.
xAZ1
Z2ss
nw
Z1
z
S
n
M9
- ḫ3w nw sšn - rośliny lotosu (l. mn.)
O27
przedsionek (hol) z kolumnami ḫ3 O27
(Gard.)
che 1. ten hieroglif (
O27
) posiada wiele różnorodnych odmian
2. nie mylić tego hieroglifu (
O27
) z podobnymi hieroglifami -
S17A
lub
xnt
) - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
3. fon. lub fon. det.: ḫ3, np.
xwO27
(war.
O27
) - h(3)w(y) - noc
4. det.: hol z kolumnami, np.
DAAd&w O27
- ḏ3dw - hol z kolumnami

5. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - pas noszony przez różnych bogów (šsm)
6. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - dzbany na wodę w stojaku (ḫnt)

L6

(Średnie Państwo)
muszla małża ḫ3 L6
(Gard.)
che (Średnie Państwo) fon.: ḫ3, np.
L6
t
xAt
- ḫ3t, war.
xxAAwtxAt
- ḫ3wt - stół ofiarny (ołtarz ?)
xa
promienie wschodzącego Słońca ponad wzniesieniem c xa che 1. fon.: c, np.
xa
a
mD54
(war.
X
a
mD54
) - cm - podchodzić (zbliżać się)
2. ideo.: wzgórze wschodzącego Słońca, np.
xa
Z1
- c - wzgórze wschodzącego Słońca
3. ideo.: objawić się w chwale, np.
xa
a
- ci - objawić się w chwale
D43
przedramię trzymające chorągiewkę ḫw D43
(Gard.)
chu 1. fon.: ḫw, np.
x
D43
wwwr
Z2
- ḫww - zło
2. ideo.: chronić (ochraniać), strzec, np.
x
D43
wY1V
(war.
x
x x
w
, skr.
xw
) - ḫwi - chronić, strzec
xm

lub
R23

(Stare Państwo)
dwa skamieniałe belemnity ḫm xm
lub
R23
(Gard.)
chm 1. fon.: ḫm, np.
x
xm
mO20
(war.
x
z
mD35
pr
) - ḫm - świątynia
2. ze względu na wartość fonetyczną, od okresu Średniego Państwa, ten hieroglif (
xm
) był często zastępowany przez inny hieroglif -
z
- np.:
   *
x
xm
mniwt
(war.
x
z
mniwt
) - Ḫm - Letopolis (lub Chem - stolica II nomu w Dolnym Egipcie, ob. Ausim)
3. (symbol miasta) ideo.: Letopolis (ob. Ausim w Delcie), np.
xm
niwt
(war.
x
R23
mniwt
) - Ḫm - Letopolis
4. (symbol boga) ideo.: Min[e] (bóg Panopolis, ob. Achmim), np.
xm
(war.
xm
R12
lub
xm
R12
C8
lub
mn
n
wG7
) - Mnw - Min

5. zobacz też: rygiel (s)

6. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - falliczny bóg z piórami, uniesionym ramieniem, z chorągiewką
nxxw
xn
kaczka lądująca ḫn
lub
tn
lub
tn
lub
sḥw
lub
ḳmi
xn chn
lub
tn
lub
czn
lub
shu (shł)
lub
qmi (kmi)
1. (sporadycznie w hieroglifach, zawsze w hieratyce) przed okresem Nowego Państwa, ten hieroglif (
xn
) był używany zamiennie z innym hieroglifem -
pA
- jako określnik ptaka
2.. (pismo hieratyczne) ten hieroglif (
xn
) był używany zamiennie z innym hieroglifem -
gb
- jako określnik ptaka
3. (w zgrupowaniu) kombinacja hieroglifów:
T14xn
wskazuje, że ten hieroglif (
qmA
) jest określnikiem kija do rzucania i znaczenia pochodne - nie jest określnikiem maczugi używanej w walce
4. fon. det.: ḫn, np.
x
n
xnA2
- ḫn - mowa, aforyzm (złota myśl)
5. fon. det.: tn, np.
t
n
qmAxn
- tni - rozróżniać (odróżniać)
6. fon. det.: ṯn , np.
ma
T
n
qmAxnN31
- mṯn - droga
7. fon. det.: sḥw, np.
sHZ4wxnY1V
- sḥwy - zbierać (gromadzić)
8. (z nieznanych powodów) fon. lub fon. det.: ḳmi, np.
qmiiit
xn
(war.
xniit
N33
Z3
) - ḳmyt - żywica (klej)
9. det.: wysiadać (skakać na ziemię), zatrzymać się, np.
x
n
xnD54
- ḫni - siadać (na ziemi), zatrzymać się

10. (w zgrupowaniu) det.: rzucać, tworzyć:

   a)
qmAAqmAxnD40
- ḳm3 - rzucać
   b)
qmAAqmAxnY1V
- ḳm3 - tworzyć

11. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - (1) kij do rzucania; (2) maczuga używana w walce; (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)

xt
gałąź (konar) ḫt xt cht 1. fon.: ḫt, np.
n
xt
x t
A24
nḫt - silny
2. ideo.: drewno, np.
xt
t Z1
- ḫt - drewno

3. det.: drewno i słowa pochodne oraz obiekty drewniane, np.:

   a)
wxAxt
- wḫ3 - kolumna (drewniana)
   b)
Sna
n
Z4
xt
(war.
hbn
Sna
) - hbny - heban (gatunek drewna)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
X (duży)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  X ś lub chś  
XA
ryba (Oksyrynchos) ẖ3
lub
{ ẖ3t }
XA śe
lub
{ śet }
1. fon.: ẖ3, np.
XA
r t
D3B1
- ẖ3rt - wdowa
2. ideo.: ryba Oksyrynchos (ryba z rodziny Mrukowatych, zw. także ostronos lub słonio-pyska - nazwa ryby wywodzi się nazwy miejscowość Oksyrynchos w Górnym Egipcie, ob. Al-Bahnasa), np.
XA
- ẖ3t - ryba Oksyrynchos
Aa2
gruczoł (pryszcz) ẖp
lub
g3
lub
wḥ3
lub
ẖp3
Aa2
(Gard.)
śp
lub
ge
lub
uhe (łhe)
lub
śpe

1. ten hieroglif (
Aa2
) jest wieloznaczny, a jego właściwe odczytanie zależy od zapisu w słowie lub od kontekstu w zdaniu
2. ten hieroglif (
Aa2
) zastąpił wiele hieroglifów używanych powszechnie w Tekstach Piramid (skr. T.P.), Tekstach Sarkofagów (skr. T.S.) i w okresie Starego Państwa (skr. S.P.), a jakie później uznano za przestarzałe, np.:
   a) (S.P.)
V38
=
Aa2
- ideo. i det.: bandażować, balsamować i słowa pochodne:
      *
Aa2
t
S28A24
- wt - bandaż
      *
wt
Aa2
- wt - balsam
   b) (S.P.)
Z10
=
Aa2
- (tylko) det.:
HsbAa2
Y1
(skr.
Aa2
Y1
, skr.
Aa2
) - ḥsb - rachować (liczyć); w pozostałych innych przypadkach ten hieroglif (
Z9
) przetrwał jako liczba ułamkowa (¼) i określnik (złamać, podzielić)
   c) (T.P.)
F52
= (S.P.)
N32
=
Aa2
- det.: odchody, wszelkie niemiłe zapachy, glina:
      *
HsAa2
Z2
- ḥs - ekskrementy (odchody)
      *
st
Z2
Aa2
- st - woń (odór)
      *
sin
Aa2
N23
- sin - glina
   d) (S.P.)
W6
=
Aa2
- ideo. i det.:
wHAt
Aa2
iab
(war.
Aa2
t
N34
) - wḥ3t - kocioł (garnek metalowy)
   e)
W7
=
Aa2
- det.:
mAt
Aa2
- m3t - granit (skała)
   f)
V32
=
Aa2
- det.: ''pakunek (paczka), wiązka (pęk):
      * (l. p.)
gwAa2
Z2
- gw - pakunek
      * (l. mn.)
gAw&t V32
V32
V32
- g3wt - pakunki
   g)
M41
=
Aa2
- det.:
a
S
Aa2
- cš - cedr (rodzaj drewna)
3. fon.: ẖp lub ẖp3, np.
X
p
wAa2
Z2
(war.
Aa2
Z2
) - ẖpw - płaskorzeźby (l. mn.)
4. fon. det.: g3, np.
gAAa2
wr
- g3w - wąski (w sensie: być szczupłym, wąskim)
5. fon.: wḥ3: np.
Aa2 t
xAst
(Stare Państwo, war.
wHAt
xAst
) - wḥ3t - oaza
6. w słowie:
AbAa2bxAst
- 3bw - Elefantyna
7. det.: gruby (lub tłuszcz, smalec)), nabrzmiały, np.
S
f
Aa2
- šfw - napuchnięty

8. det.: wzrost ciała (lub rozrost ciała lub jego części) lub jego niezdrowy stan:

   a)
Wbn
nw W
Aa2
- wbnw - rana, skaleczenie (okaleczenie)
   b)
X
p
pAAAa2
- ẖp3 - pępek
9. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - gruczoł (pryszcz)
Aa2
z wypływającą wydzieliną (det.)

10. zobacz też: dwa skrzyżowane patyki (b3)

Xn
kozia skóra ẖn
lub
ẖnw
Xn śn
lub
śnu (śnł)
1. fon.: ẖn, np.
Xn
n
nwwpr
- ẖnw - wnętrze (domu, budynku)
2. ideo.: skóra, np.
Xn
(war.
Xn
n
t
F27
) - ẖnt - skóra
D33
wiosłujące ramiona ẖn D33
(Gard.)
śn 1. fon.: ẖn, np.
D33n
n
nwwE20D40
Z2
- ẖnnw - zgiełk, tumult (zamieszanie)
2. ideo.: wiosłować, np.
D33
n
P1
- ẖni - wiosłować
Xr
pieniek rzeźnicki ẖr Xr śr 1. fon.: ẖr, np.
G20Xr
r
pr
- mẖr - magazyn (składnica)
2. półideo.: pod (poniżej), np.
Xr
r
(war.
Xr
) - ẖr - pod (poniżej)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
s (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  s lub z s lub z s lub z  
z
rygiel s
lub
z
lub
ḫm
z s
lub
z
lub
chm

1. fon.: s lub z

2. od okresu Średniego Państwa, ten hieroglif (
z
) jako fonem ḫm często zastępował inny hieroglif -
xm
- np.
x
xm
mniwt
(war.
x
z
mniwt
) - Ḫm - Letopolis (lub Chem - stolica II nomu w Dolnym Egipcie, ob. Ausim, 13 km na północny wschód od Kairu)
3. ideo.: rygiel (do drzwi), np.
z
Z1
xt
- s lub z - rygiel

4. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify jednoliterowe - rygiel (s)
5. zobacz też: dwa skamieniałe belemnity (ḫm)

Aa18

lub
sA

(Stare i Średnie Państwo)
zatyle czegoś (pokrywka) s
lub
s3
Aa18
(Gard.)
lub

sA
s
lub
se
1. (w zgrupowaniu)
Aa18
lub
Aa18
Z1
czytane jako fon. s
2. fon.: s3, np.
sAa18AA2
- s3i - być zaspokojonym (nasyconym)
3. ideo.: zatyle (tył czegoś), np.
sA
- s3 - zatyle (tył czegoś)
sw
roślina uważana za typową w Górnym Egipcie
bez kwiatów
(prawdopodobnie
Sma
- turzyca lub cibora)
s
lub
{(?) ns lub nsw }
lub
sw
sw s
lub
{(?) ns lub nsu (nsł) }
lub
su ()
1. (w zgrupowaniu)
sww
w takim układzie ten hieroglif (
sw
) czytany jest jako fon.: s
2. fon.: sw, np.
swt
n
G7
(war.
sw
t
A44
) - n-swt lub swt - Władca Górnego Egiptu - (prawdopodobnie) ten zwrot czytano fon.: ni-swt, czyli [Ten, który] należy do [świata] roślin [turzycy lub cibory]
   * jednak, przed okresem Średniego Państwa zapis był inny:
n
z
wA40
- nsw lub nzw - Władca Górnego Egiptu - dlatego też uznaje się, że może pochodne od tego słowa, np. Władca Górnego i Dolnego Egiptu -
sw
t
bit
t
- czytane jest jako fon.: n-sw-bit - w tym przypadku, ten hieroglif (
sw
) może odpowiadać fon.: nsw
   * słowo panowanie to
swiit
Y1
- nsyt - w tym przypadku, ten hieroglif (
sw
) może odpowiadać fon.: ns
3. ideo.: roślina Swt (turzyca lub cibora), np.
swt
Z1
Hn
- swt - roślina Swt
zb
kombinacja hieroglifów:
z
+
D54

(rygiel + kroczące nogi)
lub
rygiel z nogami
s
lub
sb
zb s
lub
sb
1. (w zgrupowaniu)
zbb
ten hieroglif (
zb
) czytany jest jako fon.: s

2. (samodzielnie występujący) fon.: sb
3. ten hieroglif najczęściej występuje w słowach określających aktywność związaną z wszelkim ruchem, ale rdzeń tych słów zawiera w sobie literę s lub z:

   a)
zbwr
(war.
zbbD54
- sbi - zginąć (przepaść)
   b)
ma
zb
(war.
G20zbbD54
) - ms - przynieść, wysłać (posłać)
   c)
izb
- is - iść
zA
kaczka
(rożeniec)
s3
lub
z3
zA se
lub
ze
1. ten hieroglif (
zA
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym gęś białoczelną -
gb

zasadnicza różnica jest widoczna w ogonie - ogon kaczki jest w szpic, a gęsi na końcu prosty (jakby ucięty)

2. fon.: s3 lub z3, np.:

   a)
zAZ1A1
- s3 lub z3 - syn
   b)
zAt
Z1
B1
- s3.t - córka
3. det.: kaczka, np.
z
t
zA
- st - kaczka
4. (sporadycznie) det.: ptak - jeśli natura ptaka jest bliżej nieokreślona to ten znak może być zastąpiony przez podobny hieroglif -
gb
- gęś białoczelna (gb)

5. zobacz też: gęś białoczelna (gb)

V16
zapętlony sznur służący jako pęta dla bydła s3
lub
z3
V16
(Gard.)
se
lub
ze
1. fon.: s3 lub z3, np.
V16
- s3 lub z3 - ochrona
2. (Stare Państwo) ideo.: pętać, np.
V16
- s3 lubz3 - pętać

3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - zwinięty pasterski szałas z papirusu (det.)

zp
okrągłe klepisko przysypane zbożem
(do młócenia)
sp
lub
zp
zp sp
lub
zp
1. nie mylić tego hieroglifu (
zp
) z podobnym -
O48
(forma alternatywna od
nxn
prehistoryczny budynek w Hierakonpolis) - to są dwa różne hieroglify
2. fon. lub fon. det.: sp lub zp, np.
z
p zp
(war.
zp
) - sp - czas, pora, okoliczność i słowa pochodne
3. (zwrot) det.:
zp
Z1 Z1
(war.
zp
Z4
) - sp sn - dwa razy - używany jako oznaczenie czynności powtarzających się, dlatego całe słowa lub ich części czytane są dwukrotnie:
   a)
r
S
fnDzp
Z4
- rš rš - rozradować się (ponownie)
   b)
aSA
Z2
zp
Z1 Z1
- cš3 cš3 - bardzo często
sf
kombinacja hieroglifów:
s
+
f

(złożone ubranie + żmija rogata)
sf sf sf fon.: sf, np.
sfra
- sf - wczoraj
F37

lub
F38

(forma alternatywna)
kręgosłup z żebrami sm F37
(Gard.)
sm 1. (z powodu pomieszania) ten hieroglif (
F37
) był mylony z podobnym hieroglifem -
sm

   * błąd popełniany szczególnie w sł.:
smF37
Y1
lub
smsmY1V
- sm wspomożenie (wsparcie, odsiecz) - nie wiadomo, która z obu wersji jest niepoprawna

2. (z powodu pomieszania) fon. det.: sm

3. ideo. lub det.: plecy (tył), np.
iAt
Z1
(war.
F37t
Z1
) - i3t - plecy (tył)
4. det.: plecy (tył), np.
p
z
d
F37
(war.
p
z
d
F38
) - psd - plecy (tył)

5. zobacz też: trzcina rosnąca jedna przy drugiej (sm)
6. zobacz też: trzcina rosnąca jedna przy drugiej z pętlą z boku (sm)

sxt
trzcina rosnąca jedna przy drugiej sm
lub
{ sḫt }
sxt smsm
lub
{ scht }
1. (sporadycznie) fon.: sm, np.
ssxtmY1V
- sm - zajęcie, rozrywka
2. ideo. lub det.: bagna (podmokły teren), np.
sx
t
sxt
(war.
sxtt
N23
lub
sxt
) - sḫt - bagna
3. det.: wieśniak (chłop, rolnik), np.
sxtt
Z1
A1
- sḫty - wieśniak

4. zobacz też: trzcina rosnąca jedna przy drugiej z pętlą z boku (sm)

sm
trzcina rosnąca jedna przy drugiej z pętlą z boku sm sm sm 1. (z powodu pomieszania) ten hieroglif (
sm
) mylono z podobnym hieroglifem -
F37

   * błąd popełniany szczególnie w sł.:
smsmY1V
lub
smF37
Y1
- sm wspomożenie (wsparcie, odsiecz) - nie wiadomo, która z obu wersji jest niepoprawna
2. fon.: sm, np.
smsmY1V
(war.
smF37
Y1
) - sm - wspomożenie (wsparcie, odsiecz)
3. ideo. lub półideo.: zioło, roślina, np.
smmM2
(war.
smsm
) - sm - zioło, roślina

4. zobacz też: trzcina rosnąca jedna przy drugiej (sm)
5. zobacz też: kręgosłup z żebrami (sm)

sn

lub
T23

(forma alternatywna)
grot strzały (haczykowaty z dwóch stron) sn sn
lub
T23
(Gard.)
sn

1. fon.: sn, np.:

   a) (r. m.)
sn
n
A1
- sn - brat
   b) (r. ż.)
sn
n
tB1
- sn.t - siostra
2. (liczba) deo. i det.:
snnw
Z1 Z1
(war.
Z1 Z1
) - snw - 2 (dwa)
X4

lub
N18

(forma alternatywna)
zwinięty chleb
(zwój z chleba)
lub
ciasto
(forma alternatywna)
sn
lub
zn
lub
fḳ3
X4
(Gard.)
lub
N18
(Gard.)
sn
lub
zn
lub
fqe (fke)
1. fon. det.: sn lub zn, np.
z
n
t
X4
- Snt - Senet (imię żeńskie)
2. (tylko jeden przypadek) jako fonem zn ten hieroglif (
X4
lub
N18
) był często zastępowany innym hieroglifem -
S
- w słowie:
z
n
N18
O31
(war.
z
n
S
O31
, war.
z
S
D54
) - zn - otwierać

3. fon. det.: fḳ3:

   a)
f
q
AX4
- fḳ3 - ciastko
   b)
f
q
AX4
Y1
- fḳ3 - nagroda

4. det.: chleb, jedzenie, np. Pr-hru 02.png - prt-ḫrw - ofiara inwokacyjna (dosł.: ofiara z chleba i wina)

5. (Średnie Państwo - sporadycznie) ten hieroglif (
X4
) był używany jako określnik uroczystości i zastępował hieroglif -
Hb
, np.
zHX4
Z1
(war.
zHHb
Z1
) - ḥbw - uroczystość
6. zobacz też: półhieratyczna forma hieroglifu
X4
(sn)
X5

(hieratyka)
półhieratyczna forma hieroglifu
X4

(półhieratyczna forma zwiniętego chleba)
sn
lub
zn
X5
(Gard.)
sn
lub
zn
1. (Średnie Państwo) ten hieroglif (
X5
) był używany jako fonem sn w zastępstwie hieroglifu -
X4
, np.
z
n
X5
D54
(war.
z
n
N18
D54
) - sni - przerastać (przewyższać, przekraczać)
2. (hieratyka tylko) det.: chleb, jedzenie, np.
t
X3
X5
Z2
- t - chleb

3. zobacz też: zwinięty chleb (sn)

zS

lub
Y4

(forma alternatywna)
zestaw pisarski składający się z: palety, torby na sproszkowane barwidła (farby), trzcinowego pisaka
lub
zS
lub
mnhd
ssz
lub
zsz
1. ten hieroglif (
zS
) jest głównie ideogramem i określnikiem, właściwie nie posiada wartości fonetycznej, chociaż wartość fonetyczną mu się przypisuje
2. fon.: , np.
zSY1
Z2
(war.
z
S
Y1
Z2
- sšw - pisma i wszelkie słowa pochodne od pisać

3. (ponieważ barwidła były drobno zmielone i łatwo rozpuszczalne) det .: płynny (rozcieńczalny, łatwo rozpuszczalny), drobno mielony i słowa pochodne:

   a)
n
a
a
zSY1V
- ncc - płynny (rozcieńczalny)
   b) (medyczny papirus Ebersa) np.
z
n
a
a
zS
(skr.
zSY1V
) - sncc - upłynniać (lub stworzyć łatwo rozcieńczalne), drobno mielić
4. (Stare Państwo) det.: pisanie, np.
z
S
zS
- - pisać

5. (Teksty Piramid) det. dla barwy (koloru):

   a)
TmszS
- ṯms - czerwony
   b) słowa pochodne od koloru czerwonego z rdzeniem tms lub ṯms, np.
timsz&w zSwr
Z2
- tmsw - zranienia, skrzywdzenia (okaleczenia - l. mn.)
sk
włóknista przędza zwinięta luźno w pęczek sk
lub
w3ḥ
sk
lub
wAH
sk
lub
ueh (łeh)
1. fon.: sk, np.
sskk
wr
- ski - przepaść (zaginąć)
2. (z nieznanych powodów) fon.: w3ḥ, np.
wAAHskY1V
(war.
skHY1V
) - w3ḥ - miejsce, wytrwać (trwać)
3. (Stare Państwo) det.: wycierać (ścierać), np.
sksk
- sk - wycierać (ścierać)
sti
krowia skóra przebita strzałą st sti st 1. fon.: st, np.
sstit
t
B1
- Stt - Satis (dosł.: [Ta która] strzela lub [Ta, która] wlewa, bogini-protektorka południowych granic Egiptu z Nubią)
2. ideo. i det.: przebić (przebijać), rzucać (wyrzucać), strzelać, wlewać i słowa pochodne, np.
st&sti
(war.
stit
D40
) - st - przebić (przebijać)
sT
kokarda naramienna st
lub
sṯ
sT st
lub
scz
1. fon.: st, np.
sTmw
(war.
sti&t mw
) - sti - wlewać
2. fon.: sṯ, np.
sTT
t
xAst
(war.
sTt t
iw
) - Sṯt - (1) Azja, (2) Sehel (wyspa na Nilu przy Pierwszej Katarakcie)
3. (Stare Państwo - z nieznanych powodów) ideo. i det.: bakburta (lewa burta statku), np.
sTwr
(war.
N17
wr
sT
) - t3-wr - bakburta
sd
ogon
lub
miotła (?)
sd sd sd 1. fon.: sd, np.
sdt
Z4
(war.
sd
t Z4
sd
- sdty - nazwa nieznanego tytułu dostojnika(?)
2. det.: ogon, np.
sd
sd
- sd - ogon
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
S (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  š S sz  
SA
sadzawka z kwiatami lotosu š
lub
3ḫ
lub
š3
SA sz
lub
ech
lub
sze
1. (w zgrupowaniu)
SA
lub
SAA
czytane jako fon.: š
2. fon.: š3, np.
SAAY1V
- š3 - dowodzić, wyznaczać (umawiać)
3. ideo.: lotosowa sadzawka, łąka, np.
SA
(war.
SASA
) - š3 - lotosowa sadzawka, łąka
4. półideo. i ideo.: Achet (pora wylewu - jedna z trzech pór roku w kalendarzu staroegipskim), np.
SAx
t
(war.
SAx
t
N5
, (Stare Państwo)
ASAx
t
) - 3ḫt - Achet
H7
szpon š3 H7
(Gard.)
sze fon.: š3, np. S3t szat 01.png - Š3t - Szet (starożytna kraina, prawd. w Grecji w rejonie Tripolis)
100
zwój sznura
(sznur zwinięty w spiralę)
š3(?)
lub
šn
lub
št(?)
lub
š3c(?)
lub
š3.t(?)
lub
šn.t(?)
100 sze(?)
lub
szn
lub
szt(?)
lub
szee(?)
lub
szet(?)
lub
sznt(?)
1. nie mylić tego hieroglifu (
100
) z podobnym -
W
- to są dwa różne hieroglify
2. (liczba) fon.: š3, šn, št lub š3c, lub š3.t, lub šn.t, np.
100
- št 100 (sto) - fonetyka liczby sto nie jest jednoznaczna (w różnych źródłach jest różnie interpretowana)
3. fon. lub fon. det.: šn, np.
Sn
n
t
100
(war.
100
t
) - šnt - spierać się (dyskutować)
4. det.: lina, np.
U19
nw
wH100
- nwḥ - lina

5. det. dla wszelkich akcji związanych z liną:

   a)
it&H 100
D40
- itḥ - ciągnąć (linę)
   b)
Tz
z
100
D40
- ṯs - wiązać (linę w węzeł)
6. det.: otaczać, np.
Sn
n
100
- šnw - okrążać (otaczać)

7. zobacz też: hieroglify jednoliterowe - spirala (w)

Sw

lub
H6-BIS sw 01.png
(Średnie Państwo - hieratyka)
pióro šw Sw
lub
H6A
(Gard.)
szu

1. (Średnie Państwo) wariant tego hieroglifu (H6-BIS sw 01.png) pojawiał się tylko w okresie Średniego Państwa i był używany tylko w piśmie hieratycznym - w kilku słowach z rdzeniem šw

2. ten hieroglif (
Sw
) używany był jako zamiennik dla hieroglifu -
mAat

3. fon. šw, np.
SwwA40
- šw - Szu (bóg powietrza i orzeźwiającego północnego wiatru)
4. ideo.: pióro, np.
Swt
Z1
(war.
S
t
SwZ1
) - šw.t - pióro

5. det.: prawda i słowa pochodne, np.:

   a)
U5
t
SwY1
Z2
(war.
Swt
Z1
lub
SwZ1
) - m3ct - prawda (rzeczownik)
   b)
U5
a
Y1V
- m3c - prawdziwy (prawdziwość) - ale w formie przymiotnikowej słów pochodnych od prawdy ten hieroglif (
Sw
) był w zapisie często pomijany

6. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - bogini z piórem na głowie (det.)

Sm
sadzawka z nogami šm Sm szm fon.: šm, np.
SmmD54
- šm iść
Sn

lub
V8

(Nowe Państwo - forma alternatywna)
pętla ze sznura
z końcami zwisającymi do dołu
šn Sn
lub
V8
(Gard.)
szn fon.: šn, np.
Sn
n
iAm
- šn - drzewo
sS
sznur šs
lub
sšr
sS szs
lub
sszr
1. w okresie Średniego Państwa, w hieratyce, ten hieroglif (
sS
) był nie do rozróżnienia z hieroglifem -
sSr

   * w piśmie hieroglificznym oba znaki były często używane zamiennie

2. fon.: šs, np.
sS
z
O39
(war.
sS
) - šs - alabaster
3. z powodu pomieszania z hieroglifem
sSr
- torby z płótna (lnu) także fon.: sšr
4. ideo.: sznur, lina
sS
z
W
(war.
sS
, (Stare Państwo)
SssS
) - šs - sznur, lina
5. det.: wiązać, pakować, np.
a
r
f
sSA24
- crf - wiązać, pakować
6. det.: odzież, np.
iizsiiWHnsSZ3
- isywt - szmaty (l. mn.)

7. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - torba z płótna (lnu) (g)

Sd
skórzany bukłak na wodę šd Sd szd fon.: šd, np.:
   a)
Sd
d
A24
- šd - wyciągać
   b)
Sd
d
wF27
- šdw - skórzany bukłak na wodę, poduszka (w sensie: nadmuchany worek skórzany pod głowę)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
k
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  k k k  
kA
ramiona uniesione k
lub
k3
kA k
lub
ke
1. (w zgrupowaniu)
kA
Z1
lub
kA
czytane jako fon.: k
2. fon.: k3, np.
HkAA2
- ḥk3 - magia
3. ideo.: dusza (dusza człowieka i jednocześnie duch opiekuńczy - Ka), np.
kA
Z1
- k3 - dusza Ka
kp

lub
R6

(Stare Państwo)
kadzielnica do odymiania kp
lub
k3p
kp kp
lub
kep
1. (sporadycznie) fon.: kp, np.
kp
p
n
Z4
xAst
- Kpny - Byblos (miasto w starożytnej Fenicji)
2;. fon.: k3p, np.
kp
p
pr
- k3p - szkółka, żłobek (wylęgarnia)
3. ideo i det.:
kp
p
Q7
(war.
k
A
p
R6
) - k3p - odymiać (okadzać)
km
kawałek krokodylej skóry z kolcami km km km 1. fon.: km, np.
kmmt
niwt
- Kmt - Egipt (dosł.: czarna ziemia)
2. ideo.: tarcza, np.
ikmmF27
(war.
ikmF27
) - ikm - tarcza
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
q
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  q q lub k lub ku  
qn
kanał nawadniający ḳn
lub
{ ḏ3tt }
qn qn (kn)
lub
{ dżett }
1. (z nieznanych powodów) fon.: ḳn, np.
qn
n
Y1V
- ḳn - dokończyć (uzupełnić)
2. ideo. i det.: majątek, np.
DAt
t
qn
(war.
qn
t niwt
, war.
spAt
t niwt
) - ḏ3tt - majątek
qs

lub
T20

(Stare Państwo)
głowica harpuna z kości ḳs
lub
gn
qs
lub
T20
(Gard.)
qs (ks)
lub
gn
1. fon: ḳs i fon. det. w
qsqsn
wr
(war.
qsn
wr
) - ḳsn - uprzykrzać się
2. fon. det. w
q
r
sqsqrsw
- ḳrs - chować (grzebać, zakopywać) i słowa pochodne
3. (z nieznanych powodów) fon.: gn i fon. det. w
qsqs
(war.
qst
Z4
D40
) - gnwty(?) - rzeźbiarz, ale translit. tego słowa nie jest jednoznaczna
4. det.: kość, harpun, np.
qsqs
- ḳs - kość, harpun
5. det.: kość, np.
Abbqs
- 3b - kość słoniowa
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
g
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  g g g  
gb
gęś białoczelna gb gb gb 1. ten hieroglif (
gb
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym kaczkę -
zA

zasadnicza różnica jest widoczna w ogonie - ogon gęsi jest na końcu prosty (jakby ucięty), a kaczki w szpic
2. półfon.: gb, np.
gbbA40
(war.
gbbA40
) - Gbb - Geb
3. (sporadycznie) det.: ptak - jeśli natura ptaka jest bliżej nieokreślona, może być zastąpiony przez podobny hieroglif -
zA
- kaczka

4. zobacz też: kaczka (rożeniec) (s3)

gm
ibis czarny gm gm gm fon.: gm, np.
gmm
- gmi - znaleźć
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
t (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  t t t  
ti
tłuczek t
lub
ti
ti t
lub
ti
1. (sporadycznie w zgrupowaniu)
ti
w zestawieniu z hieroglifem
H
- po prawej lub lewej stronie - czytany jest jako fon.: t, np.
HtisAa30
- ḥts - rozpocząć, świętować (festiwal, festyn)
2. (w zgrupowaniu)
ti
lub
tii
lub
tiii
czytane jako fon.: t, np.
AtiiW
t
xt
- 3twt - łóżko
3. fon.: ti, np.
aXn
n
nwwtipr
- cḫnwti - komora królewska (grobowiec)
4. ideo.: tłuczek, np.
tit
Z1
O39
- tit - tłuczek

5. zobacz też: hieroglify trzyliterowe - tłuczek i moździerz (smn)

U30
piec garncarski t3 U30 te 1. fon.: t3, np.
S
t
U30AY1V
- št3 - tajemniczy, skomplikowany (trudny)
2. (Stare Państwo) ideo.: piec (do wypalania garnków, cegieł, itp.), np.
t
U30
- t3- piec
tA
płaska warstwa ziemi
z ziarnkami piasku
t3 tA te 1. (sporadycznie) fon.: t3, np.
z
S
tA
Y1
- sšt3 - tajemnica, sekret
2. (w zgrupowaniu)
tA
N21 Z1
czytane jako fon.: t
3. ideo.: ziemia, kraj, kraina, np.
tA
N23 Z1
(war.
tA
N21 Z1
) - t3 - ziemia, kraj, kraina

4. det. dla słów związanych z ziemią':

   a)
D&t&tA
- dt - posiadłość, majątek
   b)
D&t&tA
- dt - wieczność
   c)
D&t&tA A1 B1
Z2
- dt(w) - poddani (chłopi, jako związani z ziemią)
Tb
sandał tb
lub
ṯb
Tb tb
lub
czb
1. półfon. lub fon. det.: ṯb, później tb, np.
TbWA1
- ṯbw - produkujący sandały (szewc)
2. ideo. lub det.: sandał, np.
Tbt
Z1
(war.
TbtTb
) - ṯbt lub
tbtTb
- tbt - sandał
tp
głowa z profilu tp tp tp 1. dokładna wartość fonetyczna tego hieroglifu nie jest potwierdzona - zakłada się, że jest to fon.: tp, np.
tp
p Z4
(war.
T8
) - tpy - szef, pierwszy (1-szy)
2. przyimek: na (czymś - na głowie lub na podstawie), np.
tp
Z1
- tp - na
3. ideo.: głowa
tp
Z1
- tp - głowa
4. det.: głowa i pojęcia pochodne, np.
zmnAzmnAtp
- d3d3 - głowa

6. zobacz też: hieroglify trzyliterowesztylet starszego rodzaju (tpy)

tm
sanie tm tm tm 1. fon.: tm, np.
Ht
tm
mgbwr
- ḥtm - zginąć (przepaść)
2. (negacja)
tmm
- tm - nie - zaprzeczenie znaczeń
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
T (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  T cz lub tcz  
TA
kaczątko
lub
ṯ3
TA cz
lub
cze
1. (w zgrupowaniu)
TAZ1
czytane jako fon.:
2. fon.: ṯ3, np.
T
n
TAtO40
- ṯnṯ3t - baldachim
3. ideo.: pisklę, np.
TAZ1
- ṯ3 - pisklę
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
d (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  d d d  
D37
przedramię trzymające stożkowaty bochenek d
lub
di
lub
imi
lub
rdi
D37
(Gard.)
d
lub
di
lub
imi
lub
rdi
1. (Średnie Państwo) bardziej powszechne było używanie tego hieroglifu (
D37
) zamiast
di

2. (sporadycznie) ten hieroglif (
D37
) był zamieniany przez inne podobnehieroglify -
D39
lub
D40

3. fonetyka tego hieroglifu jest dyskusyjna - powszechniej czytany był jako fon.: (r)di lub imi, ale (sporadycznie) czytany jako fon.: d (od di), np.
D37
D37
wniwt
- Ddw - war.
Ddd
niwt
w
lub
DdDdwniwt
t Z1
- Ddw - Buzyrys (ob. Abu Sir Bana)
4. ideo. dla dawać (ofiarować, ofiarowywać), np.
iD37
(war.
D37
) - imi - dawać (ofiarować)

5. zobacz też: stożkowaty bochenek (di)

6. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - przedramię trzymające garnek (naczynie)
nw
(det.)

7. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - przedramię trzymające patyk (det.)

di
stożkowaty bochenek d
lub
di
lub
dd
lub
imi
lub
rdi
lub
rḏi
di d
lub
di
lub
dd
lub
imi
lub
rdi
lub
rdżi
1. (Średnie Państwo) ten hieroglif
di
był częściej zastępowany przez inny hieroglif
D37

2. fonetyka tego hieroglifu jest dyskusyjna - (prawdopodobnie) rdzeń to fon.:rdi, wcześniej czytany był jako fon.: rḏi, ale w formie czasownikowej z podwójnym powtórzeniem (
didi
) jest czytane jako fon.: dd lub didi, oprócz tego istnieją przypadki czytania tego hieroglifu jako fon.: d, np.
diqN33 Z1
Z2
- dḳ(r) - owoce (l.mn.)

3. ideo.: dawać (w sensie: ofiarować, ofiarowywać), np.:

   a)
r
di
- rdi lub
di
- di - dawać (ofiarować)
   b)
dimD37
lub
idi
lub
iD37
(war.
imM
D39
) - imi - dawać (ofiarować)

4. zobacz też: przedramię trzymające stożkowaty bochenek (di)

Db
dudek
(Upupa epops)
db
lub
ḏb
Db db
lub
dżb
1. (Nowe Państwo) fon.: db, np.
dbt
O39
- dbt - cegła
2. fon.: ḏb, np.
Dbbt
O39
(war.
Dbt
O39
) - ḏbt - cegła
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
D (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  D  
DA

lub
U29

(Stare Państwo)
ognisty świder
lub
ḏ3
DA
lub
U29
(Gard.)

lub
dże
1. (w zgrupowaniu)
DA
lub
DAA
czytane jak fon.:
2. fon.: 3, np.
DAAP1
- 3i - przeprawa łodzią (w poprzek rzeki)
3. ideo.: ognisty świder (zestaw składający się z: deseczki i patyka - służy do rozpalania ognia poprzez trzymanie patyka między dłońmi i obracanie go, wiercąc nim otwór w deseczce), np.
DAAZ9
xt
- 3 - ognisty świder
4. ideo.: dobrobyt, jako skrót:
DA
- w3 - dobrobyt w formule grzecznościowej:
anxDAs
(wer. pełna:
anxn
x
wDAAY1Vsn
b
) - idiom - cnh wḏ3 snb - Niech żyje, w dostatku i zdrowiu
Dw
piaszczyste wzgórze
wznoszące się ponad linią upraw
ḏw Dw dżu 1. fon.: ḏw, później dw, np.
AbbDwwO49
- 3bḏw - Abydos (ob. el-ʿArabä el-Madfūnä - tzn. zakopany zaprzęg lub Arabet Abydos)
2. ideo.: wzgórze, np.
Dw
Z1
- ḏw - wzgórze
Dr
pęk lnu z łodygami
i szypułkami
ḏr Dr dżr 1. fon.: r, np.
n
Dr
r
A24
- r - trzymać mocno
2. det.: łączyć, wiązać (związać razem), np.
dmADr
D40
- dm3 - wiązać

3. zobacz też: pęk lnu z łodygami (ḏr)

M37

(Stare Państwo)
pęk lnu z łodygami ḏr M37
(Gard.)
dżr

1. (Stare Państwo) fon.: r

2. ten hieroglif (
M37
) był używany podobnie lub zamiennie z hieroglifem -
Dr
- ale wtedy, posiadał tylko wartość fonetyczną (ḏr)

3. zobacz też: pęk lnu z łodygami i szypułkami (ḏr)

Dd
kolumna imitująca pęk łodyg związanych razem
(kolumna Dżed)
d Dd
lub
dd
dżd 1. fon.: d, np.
Ddd
(war.
D&d Dd
) - d - stabilność, trwałość i słowa pochodne
2. ideo.: kolumna Dżed, np.
DdZ1
- d - kolumna Dżed
DD
dwie kobry ḏḏ Dd dżdż fon.: ḏḏ, np.
wDwDD
t
Y1V
- wḏḏt - nakazane (w sensie: został wydany rozkaz)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Nie mylić tej nazwy Chemmis w delcie Nilu z miejscowością Achmim w Górnym Egipcie - zw. także Chemmis! - to są dwa różne miejsca. To Chemmis dolnoegipskie, prawdopodobnie oznacza, mniej-więcej, pasek parusu króla Dolnego Egiptu.
 2. Hieroglif niedostępny w rozszerzeniu WikiHiero w Wikipedii
 3. Z transliteracji hieroglifu-symbolu
  wDAt
  wynika, że w j. polskim powinno ono brzmieć dokładnie tak!: (Wḏ3t) - Uadżet lub (W3ḏyt) - Uadżyt - błędem jest pisanie tego symbolu jako Wadjet lub Wadżet, bo to jest zapożyczenie z pisowni angielskiej, w dodatku, poprawnie powinno być czytane mniej-więcej jako: Łedżet.
 4. Z transliteracji imienia bogini Hathor wynika, że w j. polskim powinno ono być czytane jako: (Ḥt-ḥr) - Hathor - błędem jest czytanie w nim angielskiego dwuznaku th, należy czytać osobno polskie t + h, czyli Hat + hor.
 5. Z transliteracji imienia boga Min'a wynika, że w j. polskim powinno ono brzmieć: (Mnw) - Minu.

PrzypisyEdytuj

 1. Davies W.V., M.G. Witkowskiego (tłum.), Egipskie hieroglify, Warszawa: RTW, [cop. 1998], ISBN 83-86822-89-9, OCLC 749730090.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v MdCtransliteracja Manuel`a de Codage nie wymaga stosowania znaków specjalnych - wykorzystuje do transliteracji znaki alfabetu łacińskiego.

BibliografiaEdytuj

 • Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 • Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 • Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. ​ISBN 0-900416-35-1

Linki zewnętrzneEdytuj