Egipskie hieroglify jednoliterowe

Egipskie hieroglify jednoliterowe (tzw. jednoliterowce lub jednospółgłoskowce) – hieroglify reprezentujące tylko jedną spółgłoskę – półsamogłoski lub spółgłoski, ale nigdy nie samogłoski. Jest to najważniejsza, chociaż najmniejsza grupa fonemów. W sumie, jest 26 znaków, włączając w to graficzne warianty niektórych z nich. Jednospółgłoskowce, w zapisach hieroglificznych z dwu- i trzyliterowcami czasami nazywane są dopełnieniem fonetycznym[1].

Znaki:

a
3  ,  
i
 ,  
w
w  . 

są spółgłoskami słabymi. Łatwo asymilują się ze spółgłoskami je poprzedzającymi, zwłaszcza, gdy występują na końcu sylaby. W rezultacie – są często pomijane w zapisie hieroglificznym. Podobnie zachowuje się spółgłoska:

r
r  . 

W naukowych opracowaniach, egiptolodzy zaznaczają takie pominięte spółgłoski w zapisach hieroglificznych – w transliteracjach wypisują je w nawiasach kwadratowych "[ ]"[2] lub nawiasach okrągłych "( )".

Tabela hieroglifów jednoliterowychEdytuj

Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
 
Abdżad
Hieroglif Opis Tradycyjna transliteracja Wartość fonetyczna według Allena (2000)
Zapis MdC[3] Fonetyka polska Przypisy Staroegipski Średnioegipski
 
sęp egipski 3 A e
lub
ee
polskie oddechowe e lub ee,
zawieszenie głosu (jak w słowie: peerel);
semicki alef
[l] lub [ɾ] ciche [j] lub [ʔ]
 
kwitnąca trzcina i i ma dwie wartości fonetyczne:
1. w środku słowa jest to krótkie i (jak w słowie: iść);
2. na początku słowa np. Amon (mn) ma wtedy wartość jak 3;
semickie jodh
początkowe lub końcowe [i]; czasem [j]
  

lub
 
para kwitnących trzcin
lub
dwa patyki
y i + i
lub
y
j polskie długie j (jak w słowie: jeść);
podwojony jodh
  [j]
 
przedramię c
lub
ʾ
a e polskie krótkie e, zwarcie krtaniowe (jak w słowie: ech!);
semickie ayin
możliwe [d] [ʕ]; [d] możliwe, że zachowane w dialektach lub słowach
 

lub
 
pisklę przepiórki
lub
spirala
(hieratyczne skrócenie)[a]
w w
lub
W
u
lub
ł
lub
łu
polskie u przechodzące w łuuu (jak w słowie: służba);
semickie Waw
[w] ~ [u]
 
stopa
lub
goleń ze stopą
b b b polskie b (jak w słowie: bomba) [b] ~ [β]
 
taboret z maty trzcinowej lub stołek p p p polskie p (jak w słowie: pompka) przydechowe [pʰ]
 
żmija rogata f f f polskie f (jak w słowie: fajka) [f]
 

lub
 
sowa
lub
palec
m m
lub
M
m 1. polskie m (jak w słowie: mama)
2. Uwaga: ten hieroglif
 
posiada również inne formy:
 
gs chyba dwa żebra oryksa (nazwa zaproponowana) oraz
 
gs – forma skrótowa

3. zobacz też: dwuliterowechyba dwa żebra oryksa (gs)

[m]
 

lub
 
fala na wodzie
lub
korona Dolnego Egiptu
n n
lub
N
n polskie n (jak w słowie: nazwa) [n] [n], czasem [l]
 
usta r r r polskie r (jak w słowie: rower) zobacz en:File:Old Egyptian mouth sign.JPG [ɾ], czasem [l]
(dla niektórych dialektów zawsze jako [l])
 
trzcinowy szałas
(przekrój, rzut z góry)
h h h gardłowo-, lekko-"charczące" h, zwarcie krtaniowe (jak w słowie: Ahmed) [h]
 
lniany skręcony knot H h polskie krótkie h (jak w słowie: hufiec);
emfatyczne heth
[ħ]
 
placenta
lub
płaski placek
lub
ludzkie łożysko
x ch polskie oddechowe ch (jak w słowie: chata);
spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna
[ɣ]
 
brzuch zwierzęcia
z sutkami i ogonem
X ś
lub
chś
bardziej przypomina polskie ś („syczące” sj przy uśmiechnięciu) lub niemieckie ç (jak polskim słowie: wiśnia lub w niemieckim słowie: ich, fonet.: ɪç);
spółgłoska szczelinowa podniebienna bezdźwięczna
[x]
 

lub
 
złożone ubranie
lub
rygiel
s
lub
z
s
lub
z
s
lub
z
staroegipski dźwięk fonetyczny "rygla" nie jest znany, możliwe że było to z lub s lub coś pomiędzy zs/s-z (jak w słowach: zupa, syrop, zstępny) [s] [s]
 

lub
 

lub
 
sadzawka
lub
basen
(rzut z góry)
š S
lub
N38
lub
N39
sz polskie sz (jak w słowie: szyba) [ʃ]
 
wiklinowy kosz z rączką k k k polskie k (jak w słowie: krawiec) przydechowe [kʰ]
w niektórych słowach, palatalizowane [kʲ]
 
zbocze piaskowego wzgórza q q
lub
k
lub
ku
emfatyczne q lub ku (jak w słowie: Qumran lub kurant);
spółgłoska zwarta języczkowa bezdźwięczna
[qʼ]
 
podstawka pod słój na wino lub piwo g g g polskie twarde g (jak w słowie: guma) [kʼ]
 
chleb t t t polskie t (jak w słowie: tort) aspirowane [tʰ]
 
pęta (bolas) T cz
lub
tcz
polskie cz lub tcz (jak w słowie: cześć) palatalizowane [tʲ] lub [ʧ]
 
dłoń d d d polskie d (jak w słowie: dom) ejektywne [tʼ]
 
kobra odpoczywająca D polskie (jak w słowie: okej) ejektywne [tʲ] lub [ʧʼ]

Inne hieroglify czytane jak "jednoliterowce"Edytuj

Tabela hieroglifów czytanych jak hieroglify jednoliterowe, w kolejności abdżadowej.
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
i
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  i i i  
  
nowonarodzone cielę
+ pisklę przepiórki
i
(iw)
E9 + w i
(iu)
w takim zgrupowaniu
  
oba hieroglify czytane są jak polskie i
zobacz też: hieroglify dwuliterowenowonarodzone cielę (iw)
 
   
piaszczysta połać ziemi
+ język (kęs) ziemi
+ patyk
i iw + N21 + Z1 i w dowolnym słowie taki układ hieroglifów:
 
   
czytany jest jak polskie i, np.
 
   
 
 
  
- Irt - Iret (lub Iaret - region w starożytnej Syrii (?))
zobacz też: hieroglify dwuliterowepiaszczysta połać ziemi (iw)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
b
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  b b b  
 
lub
 
lub
  
bocian siodlasty + patyk
lub
bocian siodlasty + miseczka na kadzidło z unoszącym się dymkiem
lub
stopa + bocian siodlasty
b
(b3)
bA + Z1
lub
bA + snTr
lub
b + bA
b
(be)
(w zgrupowaniu)   lub  , lub
  
czytane jest jak polskie b
zobacz też: hieroglify dwuliterowebocian siodlasty (b3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
m
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  m m lub M m  
 
przedramię trzymające okrągły bochenek m
(mi)
D38 m
(mi)
(bardziej powszechnie) czytane jest jak polskie m, np.
  
 
 
Itm - Atum
zobacz też: hieroglify dwuliteroweprzedramię trzymające okrągły bochenek (mi)
  
sierp
+ sęp egipski
m
(m3)
mA + A m
(me)
w takim zgrupowaniu
  
jeden z hieroglifów -
 
- czytany jest jak polskie m
1. zobacz też: sowa lub palec (m)

2. zobacz też: hieroglify dwuliterowesierp (m3)

 
trzy fale m
(mw)
mw m
(mu)
w niektórych przypadkach ten hieroglif czytany jest jak polskie m, np.
   
 
 
 
  
Yncm - Yenoam (region w starożytnej Palestynie)
zobacz też: hieroglify dwuliterowetrzy fale (mw)
 
kombinacja hieroglifów:
 
+
 

(sowa + przedramię trzymające stożkowaty bochenek)
m G19 m ten hieroglif czytany jest jak polskie m  
 
kombinacja hieroglifów:
 
+
 

(sowa + przedramię)
m G20 m ten hieroglif czytany jest jak polskie m  
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
n
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  n n lub N n  
 
 
 
fala + topór + garnek n
(nw)
n + U19 + nw n
(nu lub )
(w zgrupowaniu) układ hieroglifów:
   a)
 
 
 

   b)
 
 

   c)
 
 

wszystkie czytane są jak polskie n
zobacz też: hieroglify dwuliterowetopór (nw)
 
 
fala + sęp egipski n n + A n
 
 
fala + trzy patyki n n + A n
 
korona Dolnego Egiptu w koszyku n S4
(Gard.)
n (sporadycznie) ten hieroglif czytany jest jak polskie n zobacz też: korona Dolnego Egiptu (n)
 
ramiona w geście zaprzeczenia n
(ḫm)
D35 n
(chm)
ten hieroglif czytany jest jak polskie n zobacz też: hieroglify dwuliteroweramiona w geście zaprzeczenia (ḫm)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
r
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  r lub l r r lub l  
 
 
usta r
r3 }
r
lub
rA
r
re }
1. (w zgrupowaniu)
 
 
czytane jest jak polskie r, np.   - ibr - ogier
zobacz też: hieroglify dwuliteroweusta (r)
 
leżący lew r
lub
l
(rw)
l
lub
rw
r
lub
l
(ru)
1. pierwotnie ten hieroglif był dwuspółgłoskowcem rw
2. jako litera l pojawił się stosunkowo późno – w imionach Ptolemeuszy (okres Ptolemejski) – zakłada się, że jest to polskie l (jak w słowie: Kleopatra),
   * np.
 
 
 
     
 
 
 
 
Klw3p3tr3 .t Kleopatra I
3. (w zgrupowaniu)
 
lub
 
 
czytane jest jak polskie r, np.
  
 
 
 
Krr - Gerãr (lub Kerer - miejscowość w starożytnej Syrii (?))
zobacz też: hieroglify dwuliteroweleżący lew (rw)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
H (duże)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  H h  
 

lub
  
kępa papirusu
lub
kępa papirusu
+ sęp egipski

(ḥ3)
HA
lub
HA + A
h
(he)
(w zgrupowaniu)
 
lub
  
czytane jest jak polskie h
zobacz też: hieroglify dwuliterowekępa papirusu (ḥ3)
 

lub
 
prostokątne ogrodzenie widziane na planie
(rzut z góry)

(ḥwt)
Hwt h
(hut (hłt))
znany jest tylko jeden przypadek, w którym ten hieroglif (
 
) czytany jest jak polskie h, w sł.:
    
 
(war.
    
 
) - ḥtt - kamieniołom
zobacz też: hieroglify trzyliterowe - prostokątne ogrodzenie widziane na planie (rzut z góry) ()
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
x (mały)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  x ch  
 

lub
  
liść lotosu
z łodygą i kłączami
lub
liść lotosu
z łodygą i kłączami
+ sęp egipski

(ḫ3)
xA
lub
xA + A
ch
(che)
(w zgrupowaniu)
 
lub
  
czytane jest jak polskie ch
zobacz też: hieroglify dwuliteroweliść lotosu z łodygą i kłączami (ḫ3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
s (małe)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  s lub z s s lub z  
 

lub
 
 
zatyle czegoś
lub
zatyle czegoś
+ patyk
s
(s3)
Aa18
lub
Aa18 + Z1
s
(se)
(w zgrupowaniu)
 
lub
 
 
ten hieroglif czytany jest jak polskie s
zobacz też: hieroglify dwuliterowezatyle czegoś (s3)
  
roślina ceniona w Górnym Egipcie
+ pisklę przepiórki
s
(sw)
sw + w s
(su)
w takim zgrupowaniu
  
jeden z hieroglifów -
 
- czytany jest jak polskie s
zobacz też: hieroglify dwuliteroweroślina ceniona w Górnym Egipcie (sw)
  
rygiel z nogami + stopa s
(sb)
zb + b s
(sb)
w takim zgrupowaniu
  
jeden z hieroglifów -
 
- czytany jest jak polskie s
zobacz też: hieroglify dwuliterowerygiel z nogami (sb)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
S (duże)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  š S sz  
 

lub
  
sadzawka z kwiatami lotosu
lub
sadzawka z kwiatami lotosu
+ sęp egipski
š
(š3)
SA
lub
SA + A
sz
(sze)
(w zgrupowaniu)
 
lub
  
ten hieroglif (
 
) czytany jest jak polskie sz
zobacz też: hieroglify dwuliterowesadzawka z kwiatami lotosu (š3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
k
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  k k k  
 
(forma alternatywna - Stare Państwo - hieratyka)
wiklinowy kosz z rączką
(wersja odwrócona
 
)
k V31*
(Gard.)
k ten hieroglif ( ) jest wersją odwróconą hieroglifu -
 
- i czytany jest jak polskie k, był akceptowany tylko w piśmie heratycznym w okresie Starego Państwa
zobacz też: wiklinowy kosz z rączką (k)
 

lub
 
 
uniesione ramiona
lub
uniesione ramiona
+ patyk
k
(k3)
kA
lub
kA + Z1
k
(ke)
(w zgrupowaniu)
 
 
lub
 
czytane jest jak polskie k
zobacz też: hieroglify dwuliteroweuniesione ramiona (k3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
g
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  g g g  
 
siatka z lnu g
(sšr)
sSr g
(sszr)
(tylko w kilku słowach) ten hieroglif czytany jest jak polskie g, np.
   
 
- Gbtyw - Koptus (lub Koptos, łac. Coptus - miasto znajdujące się w środkowym biegu Nilu, poniżej Luksoru)
zobacz też: hieroglify trzyliterowesiatka z lnu (sšr)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
t (małe)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  t t t  
 
 
 
 

lub
   
 
chleb + bochenek
+ zwinięty chleb + trzy patyki
lub
chleb + bochenek
+ zwinięty chleb
t t + X2 + iw + Z2
lub
t + X2 + iw
t (w zgrupowaniu) w dowolnym słowie taki układ:
 
 
 
 
lub
   
 
czytany jest jak polskie t
zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramychleb (t)

zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramybochenek (det.)

 
pęta (bola) t
()
T t
(cz lub tcz)
1. (sporadycznie) ten hieroglif (
 
) z powodu przestarzałego błędu fonetycznego, był czytany jak polskie t, podobnie jak hieroglif -
 
 
pęta (bola) z ogonkiem t
()
V14
(Gard.)
t
(cz lub tcz)
(sporadycznie) ten hieroglif (
 
) był czytany jak polskie t, podobnie jak hieroglif -
 

   * wyjątek stanowi tylko w kilka słów, w których występuje ten hieroglif podwójnie (
 
 
)
 
   
płaska warstwa ziemi z ziarnkami piasku
+ jęzor z ziemi
+ patyk
t
(t3)
tA + N21 + Z1 t
(te)
(w zgrupowaniu) w dowolnym słowie taki układ:
 
   
czytany jest jak polskie t
zobacz też: hieroglify dwuliterowepłaska warstwa ziemi z ziarnkami piasku (t3)
 

lub
  

lub
   

lub
  

lub
  
tłuczek
lub
tłuczek
+ kwitnąca trzcina
lub
tłuczek
+ kwitnąca trzcina
+ kwitnąca trzcina
lub
tłuczek
+ lniany skręcony knot
lub
lniany skręcony knot
+ tłuczek
t
(ti)
ti
lub
ti + i
lub
ti + i + i
lub
ti + H
lub
H + ti
t
(ti)
1. (w zgrupowaniu)
 
lub
  
lub
   
czytane jest jak polskie t, , np.
 
   
 
 
  
- Irt - Iret (lub Iaret - region w starożytnej Syrii (?))
2. (sporadycznie w zgrupowaniu)
  
lub
  
czytane jest jak polskie t
zobacz też: hieroglify dwuliterowetłuczek (ti)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
T (duże)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  T cz lub tcz  
 
pęta (bola) z ogonkiem V14
(Gard.)
cz lub tcz ten hieroglif czytany jest jak polskie cz lub tcz, np.
 
 
 
- Ṯṯi - Czeczi (lub Tczetczi - imię męskie)
  
kaczątko
+ patyk

(ṯ3)
TA + Z1 cz
(cze)
(w zgrupowaniu)
  
czytane jest jak polskie cz
zobacz też: hieroglify dwuliterowekaczątko (ṯ3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
d (małe)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  d d d  
 
przedramię trzymające
stożkowaty bochenek
d
(di)
D37
(Gard.)
d
di
fonetyka tego hieroglifu jest dyskusyjna, ale (sporadycznie) czytany jako polskie d (od di), np.
 
 
  
Ddw - Buzyrys (lub łac. Busiris, obecnie: Abu Sir Bana)
zobacz też: hieroglify dwuliteroweprzedramię trzymające stożkowaty bochenek (di)
 
stożkowaty bochenek d
(di)
di d
(di)
fonetyka tego hieroglifu jest dyskusyjna, ale istnieją przypadki czytania tego hieroglifu jako fon.: d, np.
     
 
dḳ(r) - owoce (l. mn.)
zobacz też: hieroglify dwuliterowestożkowaty bochenek (di)
 
dłoń zgięta d D47 d ten hieroglif (
 
) traktowany jest jak
 
i czytany jest jak polskie d
 
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
D (duże)
Hieroglif
lub
grupa hieroglifów
Opis Transliteracja MdC[3]
lub
Gard.
Fonetyka polska Przypisy Uwagi
  D  
 

lub
  
ognisty świder
lub
ognisty świder
+ sęp egipski

(3)
DA
lub
DA + A

(dże)
(w zgrupowaniu)
 
lub
  
czytane jest jak polskie
zobacz też: hieroglify dwuliteroweognisty świder (3)
 
Kategorie:   Abdżad A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. W hieratycznym piśmie – jako piśmie odręcznym – znaki o skomplikowanej formie zastępowano prostszymi, i tak pisklę przepiórki
   
  zostało zastąpione spiralnym zwojem liny
   
  . Takie graficzne uproszczenia niekiedy implementowano w hieroglifach – co właśnie miało miejsce w tym przypadku.

PrzypisyEdytuj

 1. Knight Shawn C., Egyptian Writing Systems and Grammar, Shawn C. Knight, 2009.
 2. W.V. Davies, Egipskie hieroglify, Warszawa: RTW, 1998, ISBN 83-86822-89-9, OCLC 749730090.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p MdCtransliteracja Manuel`a de Codage nie wymaga stosowania znaków specjalnych - wykorzystuje do transliteracji znaki alfabetu łacińskiego.

BibliografiaEdytuj

 • Erman Adolf, Breasted James Henry (tłumaczenie), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 • Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 • Gardiner Alan Henderson (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. ​ISBN 0-900416-35-1

Linki zewnętrzneEdytuj