Egoizm (psychologia)

Egoizm (łac. ego – ja) – nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat poprzez pryzmat „ja”, nie uznaje wewnętrznie systemu wartości społecznie akceptowanych.[potrzebny przypis]

Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm.

Osoba egoistyczna nie musi być postrzegana za taką. Czasem na skutek oportunizmu stara się uchodzić za altruistę, aby dzięki temu wywołać u innych efekt altruizmu odwzajemnionego i tym samym uzyskać cele dla siebie.[potrzebny przypis]

Egoizm łączy się często z egocentryzmem, arogancją, egotyzmem oraz megalomanią.


Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj