Otwórz menu główne

Egzamin ósmoklasisty

egzamin kończący szkołę podstawową

Egzamin ósmoklasisty – egzamin przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 z wiadomości z wybranych przedmiotów z klas I–VIII szkoły podstawowej. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019[1].

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych z kształceniem ogólnym z zakresu VIII klasy. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i wymagany dla ukończenia szkoły. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu zdawalności.

Cały egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczeń na egzaminie z każdego przedmiotu otrzymuje arkusz egzaminacyjny. Znajdują się tam zadania zamknięte (tylko jedna poprawna odpowiedź do zakreślenia) i zadania otwarte (uczeń samodzielnie pisze odpowiedź). W roku 2018/19 ósmoklasista zdawał na egzaminie następujące przedmioty: język polski (1. dzień, 120 minut), matematykę (2. dzień, 100 minut) oraz język obcy nowożytny (3. dzień, 90 minut).

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów, które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów z całego kraju, którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

PrzypisyEdytuj

  1. Egzamin ósmoklasisty. O egzaminie, Centralna Komisja Egzaminacyjna.