Otwórz menu główne

Egzonim

zaadaptowana do danego języka obca nazwa geograficzna

Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, „poza” i ὄνομα, ónoma, „nazwa”) – nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się swoją formą od endonimu, czyli nazwy używanej w języku lub językach oficjalnych na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.

Termin ten został wprowadzony w 1957 roku przez Marcela Aurousseau, a obecna jego definicja została zatwierdzona w 2002 roku na VIII Konferencji ONZ w Sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych.

Poprawne formy polskich egzonimów ustala Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych, publikując ich wykazy.

Spis treści

Przykłady egzonimówEdytuj

egzonim endonim
Francja France (francuski)
Praga Praha (czeski)
Kolonia Köln (niemiecki)
Kanał Bristolski Bristol Channel (angielski)
Łaba Elbe (niemiecki) / Labe (czeski)
Alpy Alpes (francuski) / Alpen (niemiecki) / Alpe (słoweński) / Alpi (włoski) / Alps (retoromański)
Ćennaj Chennai (angielski) / Ćennaj (hindi) / Sennaj (tamilski)
Walia Wales (angielski), Cymru (walijski)

Polskie egzonimyEdytuj

Polskie egzonimy zwane są również polskimi nazwami geograficznymi świata, lecz termin ten jest nieco szerszy i obejmuje również nazwy, które formalnie nie spełniają definicji egzonimu, lecz w praktyce funkcjonują jako egzonimy. Przykładem takiej nazwy jest Dunaj, który nie jest egzonimem, gdyż polska nazwa jest identyczna ze słowackim endonimem tej rzeki oraz ukraińskim endonimem Дунай zapisanym w polskiej transkrypcji (pozostałe endonimy to: niem. Donau, węg. Duna, chorw. Dunav, serb. i buł. Дунав, rum. Dunărea).

Inne przykłady egzonimówEdytuj

Termin egzonim bywa także używany w znaczeniu egzoetnonimu, jako nazwa nadana grupie ludzi lub nacji poprzez osobę/osoby nienależące do tejże grupy[potrzebny przypis].

egzonim nazwa lokalna
Albańczycy Shqiptarë
Baskowie Euskaldunak
Finowie Suomalaiset
Niemcy Deutsche
Węgrzy Magyarok
Włosi Italiani

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj