Ekonomia finansowa

Ekonomia finansowa – gałąź ekonomii, która zajmuje się analizą decyzji podejmowanych przez jednostki oraz osoby zarządzające, a także wzajemnym oddziaływaniem tych decyzji z cenami aktywów finansowych.

Ekonomia finansowa obejmuje m.in. następujące obszary tematyczne: podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ryzyko inwestycyjne, ocena projektów inwestycyjnych, modele wyceny aktywów, kontrakty terminowe, finanse przedsiębiorstwa.

Niektóre obszary tematyczne związane z ekonomią finansową pokrywają się częściowo z zagadnieniami z dziedziny mikroekonomii i finansów.

BibliografiaEdytuj

  • S. F. LeRoy, J. Werner: Principles of financial economics, New York: Cambridge University Press, 2014. ​ISBN 978-1-107-67302-1​.
  • Ch. Jones: Financial Economics, New York: Routledge, 2008. ​ISBN 978-0-415-37585-6​.
  • F.J. Fabozzi, E. H. Neave, G. Zhou: Financial Economics, New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. ​ISBN 978-0-470-59620-3​.
  • Z. Bodie, R. C. Merton, D. L. Cleeton: Financial Economics, New Jersey: Prentice Hall, 2009. ​ISBN 978-0-13-185615-8​.