Ekosystemy wodneekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe).

Elementy cyklu węglowego w środowisku wodnym[1]

W środowiskach wodnych wyróżniamy kilka grup organizmów w zależności od miejsca występowania. Główne z nich to: plankton, nekton i bentos.

  • Plankton to zespół drobnych organizmów unoszonych przez wodę, które nie są zdolne przeciwstawić się silniejszym jej prądom. Organizmami planktonowymi są m.in.: drobne glony (okrzemki, zieleńce), pierwotniaki, drobne skorupiaki, larwy wielu zwierząt bezkręgowych.
  • Nekton tworzą organizmy samodzielne pływające w wodzie. Należą do nich duże owady, ryby, płazy, gady i ssaki wodne.
  • Mieszkańcami środowisk wodnych związanymi z dnem są organizmy bentosowe.

W każdym środowisku występuje strefowe rozmieszczenie gatunków roślin i zwierząt tworzących biocenozę.

W ekosystemach wodnych (morza, jeziora) występuje strefowość zarówno pozioma - od brzegu do środka zbiornika wodnego jak i - pionowa od powierzchni do dna. W jeziorze wyróżnia się trzy główne strefy: przybrzeżną, czyli litoralną (litoral), otwartej toni wodnej, czyli pelagiczną (pelagial), głębinową, czyli profundalną (profundal).

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Nicholas D. Ward, Thomas S. Bianchi, Patricia M. Medeiros, Michael Seidel, Jeffrey E. Richey, Richard G. Keil, Henrique O. Sawakuchi. Where Carbon Goes When Water Flows: Carbon Cycling across the Aquatic Continuum. „Front. Mar. Sci.”. 4 (7), 31 January 2017. Frontiers Media S.A.. DOI: 10.3389/fmars.2017.00007. (ang.).