Otwórz menu główne

Ekspertyza (nazywana także opinią) – proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę (eksperta).

Zakłada się, że wynik ekspertyzy powinien być jednoznaczny, tj. wykonane przez niezależnych biegłych ekspertyzy w danym temacie powinny doprowadzić do tego samego orzeczenia. Teza ta jest przedmiotem sporu wynikającym z założenia, że ekspertowi powinna przysługiwać autonomia badawcza, a co za tym idzie wybór metody badania, która z kolei w zależności od swojej specyfiki może być obarczona różnym prawdopodobieństwem wystąpienia błędu, różną dokładnością itp.

Dosyć często się zdarza, że z pewnych powodów instytucja zleca wykonanie ekspertyz jedna po drugiej, aż zostanie osiągnięty założony rezultat, często niezgodny z faktami. Taki stan rzeczy został ujęty w powiedzeniu Stanisława Lema mianem ekspertolizy. Klasycznym przykładem są ekspertyzy z przeszłości, wykazujące nieszkodliwość benzyn wzbogaconych o czteroetylek ołowiu.