Eksplorator Windows

Eksplorator Windows (ang. Windows Explorer), w systemie Windows 10 Eksplorator plikówaplikacja będąca menedżerem plików, stosowana w systemach operacyjnych Microsoft Windows począwszy od wersji Windows 95. Zarządzanie systemem plików ma w niej silne ukierunkowanie na obsługę myszy i wykorzystanie metody „przeciągnij i upuść” (ang. drag and drop). Ponadto plik wykonywalny Eksploratora o nazwie explorer.exe jest domyślną powłoką systemów operacyjnych Microsoftu. Elementami powłoki widocznymi dla użytkownika są ikony na pulpicie, pasek zadań, a także Menu Start, co więcej wygląd niektórych elementów Eksploratora i jego zachowanie jako powłoki systemowej może być rozszerzane.

Eksplorator Windows
Komponent systemu Windows
Inne nazwy Eksplorator plików
Rodzaj menedżer plików
powłoka systemowa
Dołączony do wersji Windows 95 i nowsze
Zastąpione komponenty Menedżer plików, Menedżer programów
Podobne komponenty Powłoka systemu Windows, pasek zadań, menu Start