Eksternalizacja

Eksternalizacja (uzewnętrznienie; ang. externalization) – przekształcanie wiedzy ukrytej w dostępną[1]. W trakcie tego procesu ukryta wiedza jednostki lub grupy przekształca się w wiedzę jawną i formalną. Informacje zebrane są wówczas w jednolitą i usystematyzowaną całość. Dzięki temu inni mogą korzystać z doświadczeń, ucząc się oraz doskonaląc[2].

Ekonomia i zarządzanieEdytuj

Osobny artykuł: Efekty zewnętrzne.

Eksternalizacja jako przeciwieństwo internalizacji polega na przekazywaniu pewnych czynności poza przedsiębiorstwo[3]. Jest to wpływ transakcji między dwiema stronami na trzecią stronę, która w tej transakcji nie uczestniczyła, przerzucenie części dotychczasowych zadań na inny podmiot[4]. Częściowo pokrywa się z outsoursingiem[5], a częściowo z internacjonalizacją, choć procesy te stanowią odrębne teorie. Pokrewnym pojęciem w ekonomii są efekty zewnętrzne (ang. externity). Eksternalizacja jest tendencją rosnącą[6].

Zarządzanie wiedząEdytuj

Przez eksternalizację rozumie się także (w ramach teorii zarządzania wiedzą) proces zapisu wiedzy posiadanej przez daną jednostkę (przenoszenie wiedzy „z głowy” na inny, niezależny nośnik)[7].

Psychologia i socjologiaEdytuj

Eksternalizacja jest to proces uzewnętrzniania przez jednostkę społeczną wcześniej zinternalizowanych (czyli przyswojonych, uznanych za własne) wartości i norm[8].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Julia Konkołowicz-Pniewska, Ewa Lisowska: Zeszyty naukowe. sgh.waw.pl, 2011. s. 316. [dostęp 2014-12-31].
  2. Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata: Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna: Nowoczesne koncepcje zarządzania. Wolters Kluwer, 2011, s. 73. ISBN 83-264-2815-9. [dostęp 2014-12-31].
  3. Radosław Bania, Krzysztof Zdulski: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku. KBWiPA, s. 116. ISBN 83-63547-01-8. [dostęp 2014-12-31].
  4. Marcin Borkowski: Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie ich wartości. wbc.poznan.pl, 2014. s. 59. [dostęp 2014-12-31].
  5. Aleksander Moczała: Projekt wirtualnego centrum współpracy przedsiębiorstw. intercooperate.bielsko.pl. [dostęp 2014-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-31)].
  6. Ewa Nowosielska: Sfera usług w badaniach geograficznych. główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. rcin.org.pl, 1994. s. 21. [dostęp 2014-12-31].
  7. Informacje o wyrazie eksternalizacja. wordlist.eu. [dostęp 2014-12-31].
  8. Lucyna Drenda: Motyw zysku jako wartość w globalnym społeczeństwie kapitalistycznym. ue.katowice.pl. s. 52. [dostęp 2014-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-31)].