Electra (miesięcznik)

e-zin publikowany przez wydawnictwo Lupus

Electra – komercyjny e-zin publikowany przez wydawnictwo Lupus na przełomie 1995 i 1996 r.; redaktorem naczelnym był Paweł Wimmer.

Electra
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Wydawca Lupus
Pierwszy numer 1995
Ostatni numer 1996
Redaktor naczelny Paweł Wimmer

Pismo było pierwszą zakrojoną na ogólnopolską skalę próbą utworzenia magazynu w jednym z wiodących formatów publikacji elektronicznych. Electra była "pełnowymiarowym" i zarejestrowanym czasopismem, publikowanym w technice Envoy, która w połowie lat 90. silnie konkurowała z formatem PDF. Pismo zawierało kilkadziesiąt artykułów z dziedziny sprzętu, oprogramowania i Internetu, przygotowywanych przez dziennikarzy Lupusa i osoby z nim współpracujące. Wszystkie artykuły były składane graficznie w procesorze tekstów WordPerfect, a następnie "drukowane" za pomocą sterownika Envoya do postaci publikacji elektronicznej; pismo zawierało zaawansowany system nawigacyjny, przenoszony z WordPerfecta bezpośrednio do publikacji. Całość była zapisywana, jako plik wykonywalny (z wbudowaną przeglądarką), na jednej dyskietce komputerowej i rozsyłana do prenumeratorów, którzy mogli odczytywać zawartość w systemie Windows lub Mac OS.

Ukazały się jedynie trzy numery pisma, gdyż liczba kilkuset płatnych prenumeratorów nie zdołała w tym czasie przekroczyć założonej granicy opłacalności 1000 odbiorców. Zimą 1996 r. podjęto decyzję o zaniechaniu wydawania Electry.