Elektrochemia – dział chemii fizycznej badający elektryczne aspekty reakcji chemicznych[1], a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.

Przedmiotem jej badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit, którymi są stopy i roztwory związków chemicznych zdolnych do dysocjacji elektrolitycznej.

Główne obszary badawcze elektrochemii:

  • teorie elektrolitów (roztworów jonowych);
  • procesy transportu w roztworach elektrolitów;
  • różnice potencjałów elektrycznych na granicach faz (w tym potencjały elektrodowe);
  • ogniwa elektrochemiczne (galwaniczne i elektrolityczne);
  • mechanizmy i kinetyka procesów elektrodowych.

Czasami stosuje się podział elektrochemii na:

  • jonikę, która zajmuje się badaniem właściwości roztworów elektrolitów;
  • elektrodykę, która zajmuje się budową granicy faz elektrycznie przewodzących i zjawiskami, które zachodzą przy przenoszeniu ładunku przez taką granicę (procesy elektrodowe).

Przypisy edytuj

  1. elektrochemia, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-03-24].