Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - układy automatyki zajmujące się wykrywaniem stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym i zapobieganie ich skutkom. Do stanów zakłóceniowych, którym ma zapobiegać automatyka zabezpieczeniowa, w sieciach elektroenergetycznych należą: przeciążenie sieci, obniżenie napięcia, zwarcie, wzrost lub obniżenie częstotliwości.

Zabezpieczenie odległościowo-różnicowe.
Zespół automatyki zabezpieczeniowej ZAZ R-IoK-2.

W normalnych warunkach pracy zabezpieczenia pozostają w stanie spoczynku. Gdy jednak pojawi się zakłócenie, ich działania wysuwają się na plan pierwszy i to zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i czasowym. Funkcjonalnym - gdyż utrzymanie sprawności układu zabezpieczeń jest najważniejsze dla sterowania systemem elektroenergetycznym. Czasowym - w przypadku zakłóceń bowiem wszelkie inne zadania, poza zabezpieczaniem, schodzą na drugi plan.

Podział elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowejEdytuj

 • Eliminacyjna (EAZe) - zajmuje się procesami eliminowania z pracy w systemie elektroenergetycznym elementów dotkniętych zakłóceniami, które nie mogą być tolerowane z uwagi na warunki bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.
 • Restytucyjna (EAZr) - zajmuje się procesami samoczynnej zmiany konfiguracji systemu elektroenergetycznego w celu doprowadzenia go do normalnej pracy po eliminacji zakłócenia, które spowodowało naruszenie konfiguracji systemu w stanie jego normalnej pracy.
 • Prewencyjna (EAZp) - zajmuje się procesami samoczynnego zapobiegania zagrożeniom lub innym zakłóceniom w normalnej pracy systemu elektroenergetycznego lub któregokolwiek z jego elementów. Domeną działalności tej automatyki jest eliminowanie z pracy elementów systemu elektroenergetycznego, dotkniętych zwarciami.

Wymaganie stawiane zabezpieczeniomEdytuj

Zabezpieczeniom stawia się cztery podstawowe wymagania:

 • szybkość działania,
 • czułość i selektywność,
 • dyspozycyjność,
 • pewność i niezawodność.

Oprócz powyższych podstawowych wymagań, zabezpieczeniom stawia się też wymagania dodatkowe, do których należą:

 • elastyczność,
 • łatwość obsługi,
 • dopasowywalność,
 • testowalność,
 • ekonomiczność.

Rodzaje zabezpieczeń elektroenergetycznychEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • "Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa", J. Żydanowicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, t. I-III, Warszawa 1979, 1985, 1987;
 • "Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce", J. Żydanowicz, M. Namiotkiewicz, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983;
 • "Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych", W. Winkler, A. Wiszniewski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.