Elektrokauter

przyrząd chirurgiczny

Elektrokauter, elektrokoagulator, aparat elektrochirurgiczny, nóż elektrochirurgiczny (z koagulatorem), galwanokauter, żegadło elektryczne, elektroskalpel – urządzenie medyczne stosowane w chirurgii, ściślej diatermii chirurgicznej, do cięcia lub kauteryzacji tkanek za pomocą prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości (od 0,3 do 0,7 MHz[1]).

Przyżeganie tkanek elektrokauterem (w prawej ręce chirurga)
Przewód podłączany do generatora napięcia oraz końcówka robocza elektrokautera (żółty przycisk włącza cięcie, niebieski koagulację)

Zasada jego działania opiera się na wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek, powodującego w momencie przepływu prądu denaturację białka zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego, natomiast przy użyciu wyższej mocy urządzenia rozdzielenie tkanek (wywołane miejscowym ogrzaniem wody powyżej temperatury wrzenia).

Technika ta jest stosowana do:

Elektrokauter może być używany w konfiguracji jednobiegunowej (monopolarnej), w której chirurg używa (jak na pierwszym zdjęciu) końcówki roboczej o różnym kształcie (noża, kuli, pętli), a do skóry pacjenta jest przyłożona lub przylepiona elektroda bierna. W konfiguracji dwubiegunowej (bipolarnej) końcówka robocza ma postać pęsety, a zetknięcie jej końców wyzwala przepływ prądu między nimi – to ustawienie służy głównie do koagulacji tkanek. Wybór stosowanego napięcia i charakterystyki prądu (cięcie lub koagulacja) jest dokonywany przez operatora za pomocą przycisku lub pedału nożnego. Urządzenie do diatermii chirurgicznej może być także przyłączone do instrumentarium endoskopowego.

Użycie elektrokautera w konfiguracji monopolarnej jest często przeciwwskazane u pacjentów ze stymulatorem serca[3].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. diatermia chirurgiczna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2017-10-22].
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr 10/2013... [dostęp 22.10.2017]
  3. Anna Janas, Daniel Olszewski. Diatermia chirurgiczna. „Magazyn Stomatologiczny”. 4, s. 70 i 71, 2006. 

Bibliografia edytuj

Barry L. Hainer. Electrosurgery for the skin. „Am Fam Physician”. 66 (7), s. 1259–66, październik 2002. PMID: 12387438.