Element elektroniczny

Element elektroniczny (elektryczny) – część obwodu elektrycznego o jednej, dominującej funkcji: wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, rozpraszania energii oraz magazynowania energii. Element elektryczny nie może zostać podzielony bez utraty swoich właściwości.

Podstawowe elementy elektroniczne

Wyróżnia się dwa rodzaje elementów elektronicznych: bierne i czynne. Elementy bierne nie wytwarzają, lecz rozpraszają i magazynują energię, zaś czynne – wytwarzają ją.

Bibliografia

edytuj