Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny (pasywny) – element elektroniczny niewytwarzający energii elektrycznej. Element bierny nie jest źródłem, zatem występują na nim tylko straty energii. Taki element może jednak magazynować energię elektryczną: cewka w polu magnetycznym, zaś kondensator w polu elektrycznym. Energia pobierana przez element bierny jest zawsze nieujemna:

Elementy bierne to: rezystor, memrystor, kondensator i cewka.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj