Element macierzowy operatora

Element macierzowy operatora Aαβ definiujemy jako Powyższy zapis można interpretować na dwa sposoby:

Iloczyn skalarny wektora i wektora

Całkę po wszystkich parametrach od których zależą wektory stanu, czyli: