Eliasz Zygmunt Suchodolski

Eliasz (Heliasz) Zygmunt Suchodolski herbu Jastrzębiec odmienny (zm. 4 lipca 1651 roku) – podstarosta mścisławski w latach 1644-1645, cześnik mścisławski w latach 1635-1651.

Był elektorem Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku z województwa mścisławskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2019, s. 250.