Emanuel Kulczycki (ur. 21 kwietnia 1983[1]) – polski filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się m.in. w filozofii kultury, komunikacji społecznej oraz w polityce i ocenie badań naukowych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[2].

Emanuel Kulczycki
Data urodzenia 21 kwietnia 1983
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: filozofia kultury, komunikacja społeczna
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 2011 – filozofia (filozofia kultury)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Habilitacja 2016 – filozofia (komunikacja społeczna)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
profesor nadzwyczajny
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres zatrudn. od 2011

ŻyciorysEdytuj

Studia z filozofii (specjalność: komunikacja społeczna) ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 2007. Stopień doktorski uzyskał na UAM w 2011 na podstawie rozprawy pt. Komunikacja jako dyscyplina praktyczna, przygotowanej pod kierunkiem Bolesława Andrzejewskiego[3]. Po doktoracie został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji macierzystego Instytutu Filozofii. Habilitował się w 2016 na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej[3][4]. W ramach Instytutu Filozofii UAM kieruje zespołem badawczym Scholarly Communication Research Group[5].

Członek IV kadencji (2013-2015) i przewodniczący V kadencji (2015-2017) Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), przewodniczący ministerialnego zespołu ds. oceny czasopism naukowych (2017-2018), członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2016-2019), Komisji Ewaluacji Nauki (od 2019) i Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN (2014-2019). Ponadto członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od 2013) oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN (od 2019). Były członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW (2014-2016). Od 2019 r. przewodniczący europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.

W 2016 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców[6]. W 2018 r. uzyskał nagrodę naukową Prezesa PAN za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych[7].

Mówca i uczestnik wielu debat o tematyce akademickiej w Polsce.

PublikacjeEdytuj

W dorobku publikacyjnym E. Kulczyckiego znajdują się[3][8][9][10][11][12][13]:

Artykuły (wybór)
 • Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Examining how country-level science policy shapes publication patterns: the case of Poland. „ Scientometrics”[14]
 • Kulczycki, E. (2019). Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment. „Research Evaluation”[15]
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek, A. (2019). Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. “Canadian Journal of Sociology”[16]
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E., Guns, R., Hołowiecki, M. (2019). How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing. “PLoS ONE”[17]
 • Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2018). Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System. “Journal of Data and Information Science”[18]
 • Kulczycki, E. (2018). The diversity of monographs: Changing landscape of book evaluation in Poland. “Aslib Journal of Information Management”[19]
 • Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. “ Scientometrics”[20]
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E.A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. “Scientometrics”[21]
 • Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. „Journal of Informetrics”[22]
 • Kulczycki, E. (2017) Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. „Research Evaluation”[23]
 • Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. "Nature"[24]

PrzypisyEdytuj

 1. Emanuel Kulczycki. monitorfirm.pl. [dostęp 2017-02-06].
 2. dr hab. Emanuel Kulczycki. filozofia.amu.edu.pl. [dostęp 2017-02-06].
 3. a b c Emanuel Kulczycki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 4. Postępowanie awansowe - Emanuel Kulczycki. ck.gov.pl. [dostęp 2017-02-06].
 5. Scholarly Communication Research Group. amu.edu.pl. [dostęp 2017-02-06].
 6. Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
 7. Polska Akademia Nauk nagradza i wybiera.
 8. Emanuel Kulczycki (publikacje i cytowania) (ang.). scholar.google.pl. [dostęp 2016-12-01].
 9. Emanuel Kulczycki (ang.). researchgate.net. [dostęp 2017-02-06].
 10. Emanuel Kulczycki (ang.). figshare.com. [dostęp 2017-02-06].
 11. Emanuel Kulczycki (publikacje) (ang.). academia.edu. [dostęp 2017-02-06].
 12. Kulczycki, Emanuel. Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej. [dostęp 2017-02-06].
 13. Kulczycki, Emanuel (publikacje). Amur (repozytorium). [dostęp 2017-02-06].
 14.   Korytkowski, P., Kulczycki, E.. Examining how country-level science policy shapes publication patterns: the case of Poland.. „Scientometrics”, 2019. Springer. DOI: 10.1007/s11192-019-03092-1 (ang.). 
 15. Kulczycki, E.. Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment.. „Research Evaluation”, 2019. Oxford University Press. DOI: 10.1093/reseval/rvy043 (ang.). 
 16.   Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Drabek, A.. Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System.. „Canadian Journal of Sociology”, 2019. University of Alberta. DOI: 10.29173/cjs28794 (ang.). 
 17.   Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E., Guns, R., Hołowiecki, M.. How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing.. „PLoS ONE”, 2019. PLOS. DOI: 10.1371/journal.pone.0214423 (ang.). 
 18.   Kulczycki, E., Rozkosz, E.A.. Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System.. „Journal of Data and Information Science”, 2018. De Gruyter. DOI: 10.2478/jdis-2018-0021 (ang.). 
 19.   Kulczycki, E.. The diversity of monographs: Changing landscape of book evaluation in Poland.. „Aslib Journal of Information Management”, 2018. Emerald Publishing Ltd.. DOI: 10.1108/AJIM-03-2018-0062 (ang.). 
 20.   Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al.. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries.. „Scientometrics”, 2018. Springer. DOI: 10.1007/s11192-018-2711-0 (ang.). 
 21.   Kulczycki, E., Rozkosz, E.A.. Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland.. „Scientometrics”, 2017. Springer. DOI: 10.1007/s11192-017-2261-x (ang.). 
 22. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P.. Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland.. „Journal of Informetrics”, 2017. Elsevier Ltd.. DOI: 10.1016/j.joi.2017.01.001 (ang.). 
 23. Kulczycki, E.. Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland.. „Research Evaluation”, 2017. Oxford University Press. DOI: 10.1093/reseval/rvw023 (ang.). 
 24.   Piotr Sorokowski i inni, Predatory journals recruit fake editor, „Nature”, 2017, DOI10.1038/543481a.

Linki zewnętrzneEdytuj