Emisja promieniowania

Emisja promieniowania – wysyłanie przez wzbudzony układ fizyczny (np. atom, jądro atomowe, ciało makroskopowe) energii w postaci promieniowania zarówno fal (np. światła, fal radiowych, dźwięku), jak i korpuskularnego (np. elektronów, cząstek α, fotonów).

Emisja cząstki alfa przez jądro atomowe
Emisja gamma wytwarzana jest w wyniku przemian jądrowych

Procesem odwrotnym jest absorpcja w znaczeniu fizycznym.

Zobacz też edytuj