Emnilda słowiańska

księżna polska, żona Bolesława Chrobrego

Emnilda (ur. pomiędzy 970 a 975, zm. 1016 lub 1017) – córka Dobromira, być może władcy z książęcego rodu z Moraw (Ołomuńca) lub zachodnich krańców Słowiańszczyzny (Łużyce lub Milsko), trzecia żona księcia polskiego Bolesława I Chrobrego.

Emnilda
księżna polska
Okres

od 992
do 1016 lub 1017

Jako żona

Bolesława I Chrobrego

Dane biograficzne
Data urodzenia

między 970 a 975

Data śmierci

1016 lub 1017

Ojciec

Dobromir

Mąż

Bolesław I Chrobry

Dzieci

N.N., córka,
Regelinda,
Mieszko II Lambert,
N.N., córka,
Otto

Emnilda – polska księżna

edytuj

Ślub z Bolesławem odbył się w latach 987–989. Podobno miała wielki wpływ na męża, a być może także na sprawy państwowe. Możliwe jest bowiem, że księżna brała udział, towarzysząc mężowi, w zjeździe w Merseburgu 23 maja 1013 r. Być może czyniła tam zabiegi mające na celu uznanie swego syna Mieszka za lennika cesarskiego z obszaru państwa morawskiego. Nie wiadomo dokładnie kiedy Emnilda zmarła – można jedynie stwierdzić, że stało się to najpóźniej w 1017 r., lub, co bardziej prawdopodobne, jeszcze pod koniec 1016 r., skoro 3 lutego 1018 r. Bolesław wstąpił po raz czwarty w związek małżeński.

Kronikarze o Emnildzie

edytuj

Przez kronikarzy była uznawana za kobietę mądrą i bardzo łaskawą. Gall Anonim opisał (prawdopodobnie) ją następującymi słowy:

Nieraz bowiem żona jego, [tj. Bolesława Chrobrego] królowa, kobieta mądra i roztropna, wielu wydanych na śmierć za przestępstwo wyrwała z rąk pachołków, ocaliła od bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci i w więzieniu, pod strażą zachowywała ich miłosiernie przy życiu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej za jego milczącą zgodą[1].

Nawet niechętnie nastawiony do Bolesława Chrobrego Thietmar z Merseburga napisał o niej:

Trzecią (żoną) [Bolesława] była Emnilda, córa czcigodnego księcia Dobromira, która – Chrystusowi wierna – niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga[2].

Rodzina

edytuj

Małżeństwo i potomstwo

edytuj

Z małżeństwa z Bolesławem Chrobrym (ur. 967, zm. 17 VI 1025) pochodziło przynajmniej pięcioro dzieci:

Genealogia Emnildy według J. Widajewicza

edytuj
Tęgomir?
ur. ?
zm. po 938
N.N.
ur. ?
zm. ?
N.N.
ur. ?
zm. ?
N.N.
ur. ?
zm. ?
         
     
  Dobromir
ur. ?
zm. ?
N.N.
ur. ?
zm. ?
     
   

Bolesław I Chrobry
ur. 967
zm. 17 VI 1025
OO   987–989
Emnilda słowiańska
(ur. w okr. 970–975,
zm. w okr. 1016–1017)
                   
                   
                   
N.N., córka
ur. zap. 988
zm. po 1013
Regelinda
ur. zap. 989
zm. 21 III ok. 1030
Mieszko II Lambert
ur. 990
zm. 9 lub 10 V 1034
N.N., córka
ur. zap. ok. 995
zm. po 14 VIII 1018
Otto
ur. zap. 1000
zm. 1033

Przypisy

edytuj
  1. Gall Anonim: Kronika polska. Roman Grodecki (tłum.). T. I,13. Wrocław: 1999.
  2. Thietmar z Merseburga: Kronika Thietmara. Marian Jedlicki (tłum.). T. IV,58. Kraków: 2002.

Bibliografia

edytuj