Emocjonalizm − w znaczeniu najbardziej ogólnym pogląd, według którego głównym motorem wszelkich działań człowieka są emocje.

W filozofii emocjonalizmem nazywa się kierunki, które szczególnie podkreślały znaczenie emocji w etyce i epistemologii, np. naturalizm w wersji Rousseau. W sztuce emocjonalizmem nazywa się ruch artystyczny powołany w 1994 roku przez Lubomira Tomaszewskiego cechujący się powrotem do natury, naciskiem na wywoływaniem emocji u odbiorcy, oraz będący formą reakcji na intelektualne eksperymenty w sztuce współczesnej.[potrzebny przypis]

Zobacz też

edytuj