Encyklopedia wiedzy o książce

Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK) – encyklopedia specjalistyczna wydana w 1971 we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich pod redakcją Aleksandra Birkenmajera.

Encyklopedia zawiera ok. 6000 haseł rzeczowych, biograficznych, geograficznych, topograficznych oraz odsyłaczowych z zakresu wiedzy o książce; obejmuje całokształt wiedzy ze wszystkich dziedzin dotyczących książki jako dzieła sztuki rękopiśmiennej oraz poligraficznej oraz przedmiotu czytelnictwa, kolekcjonerstwa i handlu.

W EWoK nie podaje się numeracji stron, lecz numerację kolumn (na dole każdej kolumny). Układ strony jest 2-kolumnowy, liczba kolumn wynosi 2874, co daje 1436 stron, + stron XXII, + doklejona wkładka z erratą. Liczne ilustracje w tekście, s. tabl. ilustr. 56, oprawa płócienna, wysokość 26 cm. Ark. wyd. 202,30.

Komitet redakcyjny: Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, Alodia Kawecka-Gryczowa, Helena Więckowska, Stanisław Pazyra.

Podaje informacje z następujących dziedzin:

Uwzględniono również niektóre nauki pokrewne, jak archiwistyka, chronologia, dyplomatyka, geografia historyczna itp. Ogólnie problematyka EWoK dotyczy księgoznawstwa światowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich.

Zobacz też

edytuj