Enosis

cel greckich Cypryjczyków, którzy poparli zjednoczenie Cypru i przyłączenie do Grecji

Enosis (od greckiego słowa stgr. Ένωσις hénōsis, oznaczającego unię; związek; zjednoczenie) – ruch zjednoczeniowy na Cyprze, dawniej także na Krecie, na rzecz przyłączenia do Grecji terenów związanych z nią etnicznie i historycznie.