Entomolog

naukowiec zajmujący się badaniami owadów

Entomolognaukowiec lub hobbysta zajmujący się badaniami owadów, czyli entomologią[1][2].

Wycieczka przyrodnicza w okolicach Rogalina z entomologiem, prof. Pawłem Sienkiewiczem, który na jej podstawie opracował broszurę edukacyjną dla Drogi Pokoju, o znaczeniu owadów, martwego drewna i bioróżnorodności

Badania te mogą dotyczyć entomologii ogólnej (eksperymentalnej, np. anatomii lub fizjologii owadów), systematycznej (czyli klasyfikacji i filogenezy owadów) lub stosowanej (praktycznej, z punktu widzenia życia i gospodarki człowieka, np. ich szkodliwości dla upraw lub zdrowia człowieka oraz sposobów ich zwalczania). Wiedza entomologiczna jest wykorzystywana także w innych dziedzinach, m.in. w rolnictwie, leśnictwie, medycynie i weterynarii[1].

Entomolog używający światła UV w celu zwabienia ćmy i złapania jej w siatkę (w okolicach Petersburga).
Entomolog katalogujący zbiory (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków)

Ze względu na ogromną liczbę gatunków owadów i ich duże zróżnicowanie, entomolodzy prowadzą badania zazwyczaj w węższych specjalnościach. Dlatego wśród entomologów można wyróżnić: dipterologów, koleopterologów, lepidopterologów, odonatologów, trichopterologów itd.

Choć entomolodzy amatorzy nie są zatrudniani na stanowiskach naukowych lub w placówkach badawczych, ich wiedza może być duża, a prowadzone obserwacje mogą być istotne dla profesjonalnych badań naukowych, np. Józef Michał Razowski i Stefan Sobiecki[3][4].

Entomolog sprawdzający obecność komarów przenoszących wirusa dengi w próbce wód stojących podczas epidemii tej choroby (w mieście Al-Hudajda w Jemenie)

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b entomologia, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-02-22].
  2. Entomolog [online], AvesNature [dostęp 2021-06-21] (pol.).
  3. Stobiecki Stefan (1859-1944) | Muzeum w polskiej kulturze pamięci [online], 16 marca 2017 [dostęp 2024-02-22] (pol.).
  4. Jerzy Fot Pawłowski, Stefan Stobiecki (1859-1944) zoolog amator, inżynier lądowiec, wybitny badacz fauny babiogórtskiej, absolwent Politechniki Lwowskiej, 1960 [dostęp 2024-02-22] (pol.).