Entropia warunkowa

Entropia warunkowa – wartość używana w teorii informacji. Mierzy, ile wynosi entropia nieznanej zmiennej losowej jeśli wcześniej znamy wartość innej zmiennej losowej Zapisuje się ją jako i tak jak inne entropie mierzy w bitach.

Intuicyjnie entropia ta mierzy, o ile entropia pary zmiennych i jest większa od entropii samej zmiennej czyli ile dodatkowej informacji dostajemy na podstawie zmiennej jeśli znamy zmienną

DefinicjaEdytuj

Formalnie dla dyskretnych zmiennych losowych   i   entropia   warunkowana przez   może być zdefiniowana jako:

 

gdzie:

 

A zatem:

 

Wzór ten można zapisać również jako:

 

W przypadku ciągłych rozkładów sumowanie należy zastąpić przez całkowanie:

 

gdzie   oznacza funkcję gęstości prawdopodobieństwa pary zmiennych, a   jest gęstością prawdopodobieństwa  

Alternatywnie tę samą definicję można zapisać jako

 

gdzie   oznacza entropię produktową   i   a   oznacza entropię  

Jeśli   i   są niezależne, poznanie   nie daje żadnych informacji o   Wtedy entropia warunkowa jest po prostu równa entropii    

Z drugiej strony, jeśli   jest funkcją   to poznanie   całkowicie determinuje wartość   Wtedy  

WłasnościEdytuj

Dla dowolnych   i   zachodzi[1]:

  (reguła łańcuchowa dla entropii)

 

  (twierdzenie Bayesa dla entropii)

 

 

 

gdzie   to informacja wzajemna między   i   Jeśli   i  zdarzeniami niezależnymi:

 

Pomimo iż wartość wyrażenia   może być zarówno większa, jak i mniejsza od   entropia warunkowa   jest zawsze niewiększa niż   Wartość   równa jest zero w szczególnym przypadku, gdy   jest funkcją zmiennej  

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Damian Niwiński, Michał Strojnowski, Marcin Wojnarski: Teoria informacji – materiały Wydziału MIM UW. [dostęp 2010-01-21].