Eparchia czernihowska (Patriarchat Konstantynopolitański)

Eparchia czernihowska – jedna z eparchii wchodzących w skład prawosławnej metropolii kijowskiej Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Funkcjonowała od końca X lub I poł. XI wieku do XV w., gdy została włączona do eparchii smoleńskiej.

Eparchia czernihowska
Ilustracja
Sobór Trójcy Świętej w Czernihowie
Siedziba

Czernihów

Wyznanie

prawosławie

Kościół

Patriarchat Konstantynopolitański

Metropolia

Metropolia kijowska

Biskup diecezjalny

Jonasz (ostatni)

Eparchia czernihowska powstała przed 1063, być może już w 991, jako jedna z eparchii wchodzących w skład prawosławnej metropolii kijowskiej[1]. Według tradycji jej pierwszym ordynariuszem był Neofit, przybyły na Ruś razem z pierwszym metropolitą kijowskim Michałem[a]. Katedra czernihowska zajmowała honorowe trzecie miejsce w hierarchii biskupów na terenie Rusi. Od połowy XI w. każdorazowo nosili godność metropolitów[2]. Początkowo eparchia nosiła nazwę czernihowskiej i riazańskiej i obejmowała tereny współczesnych obwodów czernihowskiego, orłowskiego, kałuskiego, tulskiego, kurskiego, riazańskiego, włodzimierskiego, moskiewskiego, częściowo także mohylewskiego i smoleńskiego. W miarę powstawania kolejnych eparchii na ziemiach ruskich (smoleńskiej w 1137, riazańskiej w 1118 i włodzimierskiej w 1214) terytorium to zmniejszało się, zaś eparchia zmieniła nazwę na czernihowską, zaś w XIV w. na czernihowską i briańską. W XVI w. tereny administratury znalazły się pod jurysdykcją biskupów smoleńskich[2].

Do tradycji eparchii czernihowskiej Patriarchatu Konstantynopolitańskiego nawiązują eparchia czernihowska Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego oraz eparchia czernihowska Kościoła Prawosławnego Ukrainy[2].

Uwagi edytuj

  1. Historyczność tej postaci jest kwestionowana.

Przypisy edytuj

  1. A. Mironowicz, Metropolia kijowska w strukturze patriarchatu konstantynopolitańskiego (988-1685) [w:] red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, ISBN 978-83-7431-062-8, ss.24-25
  2. a b c Historia eparchii na stronie oficjalnej. [dostęp 2011-11-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-27)].