Eparchia mukaczewska (Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego)

Greckokatolicka eparchia mukaczewskaeparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego, istniejąca od 1771 r. Od 1780 r. siedzibą eparchii jest Użhorod. Nie podlega Kościołowi katolickiemu obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, który wywodzi się z Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powstałego po unii brzeskiej (1596). Jest samodzielną diecezją podporządkowaną bezpośrednio Stolicy Apostolskiej nawiązującą do tradycji unii kościelnych zawartych na terenie monarchii Habsburgów: użhorodzkiej (1646) i mukaczewskiej (1771).

Eparchia mukaczewska
Мукачівська греко-католицька єпархія
Ilustracja
Herb eparchii
Państwo

 Ukraina

Siedziba

Użhorod
pl. Andrija Baczynskoho 1, 88000 Użhorod

Data powołania

19 września 1771

Wyznanie

katolickie

Kościół

bizantyjsko-rusiński

Metropolia

bezpośrednio do Rzymu

Katedra diecezjalna (sobór katedralny)

Sobór Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Użhorodzie

Biskup diecezjalny

Teodor Matsapula (nominat)

Biskup pomocniczy

Nił Łuszczak

Dane statystyczne (2016)
Liczba wiernych
• odsetek wiernych

320 000
25,5

Liczba kapłanów
• w tym diecezjalnych
• w tym zakonnych

320
289
31

Liczba osób zakonnych

89

Liczba parafii

442

Mapa
Strona internetowa

Biskupi ordynariusze

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj

Zobacz też

edytuj