Epichlorohydryna

związek chemiczny

Epichlorohydrynaorganiczny związek chemiczny z grupy epoksydów zawierający boczną grupę chlorometylową.

Epichlorohydryna

Cysterna kolejowa z epichlorohydryną
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H5ClO

Masa molowa

92,52 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz o drażniącym zapachu podobnym do chloroformu[1]

Identyfikacja
Numer CAS

106-89-8
13403-37-7 (racemat)
67843-74-7 (izomer S)

PubChem

7835

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W warunkach przemysłowych epichlorohydrynę uzyskuje się poprzez chlorowanie propylenu do chlorku allilu, a następnie epoksydację tego ostatniego.

Znajduje zastosowanie w wytwarzaniu żywic epoksydowych.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j k l m Epichlorohydryna. [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-05]. (ang.).[niewiarygodne źródło?]
  2. a b c d Epichlorohydryna (nr E1055) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  3. a b c Epichlorohydrin, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-08-05] (ang.).
  4. a b Epichlorohydryna (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].