Erasmus+

Program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020.

Erasmus+ – program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wprowadzony pierwszy raz na okres 2014–2020, obecnie na lata 2021–2027[1]. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013: Lifelong Learning Programme, programu Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Całkowity budżet programu w okresie 2014-2020 wynosił 14,7 miliarda euro[2]. Rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Logo programu Erasmus+
Graffiti upamiętniające udział w programie Erasmus na budynku szkoły w Pilszczu

Obecna edycja programu jest głównym elementem wspierającym osiąganie celów europejskiego obszaru edukacji, Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027, strategii UE na rzecz młodzieży oraz planu prac UE w dziedzinie sportu (2021–2024)[1].

Struktura programu Erasmus+:

 • Mobilność edukacyjna (Akcja 1.)[1]:
  • mobilność kadry edukacji szkolnej,
  • mobilność młodzieży,
  • mobilność osób pracujących z młodzieżą,
  • mobilność uczniów kształcenia i szkoleń zawodowych,
  • mobilność kadry kształcenia i szkoleń zawodowych,
  • mobilność studentów i pracowników uczelni,
  • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus,
  • pożyczki dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą,
  • mobilność kadry edukacji dorosłych,
  • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego;
 • Współpraca organizacji i instytucji (Akcja 2.):
  • budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (wcześniej program Tempus)
  • Partnerstwa współpracy (Akcja 220)
  • Partnerstwa na małą skalę (Akcja 210)
 • Wsparcie rozwoju polityki i współpracy (Akcja 3.),

Krajami w pełni uczestniczącymi w programie są:

Państwa niestowarzyszone z Programem Erasmus+ mogą uczestniczyć w określonych akcjach, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków przewidzianych w Przewodniku[1]

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj