Erasmus Student Network

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmująca się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni lub mieście oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany[1]. Na sieć ESN składa się około 15.000 członków z ponad 500 sekcji zakładanych przy uczelniach wyższych w 40 krajach, w tym ponad trzydzieści sekcji w Polsce[2].

Nowe logo organizacji Erasmus Student Network Polska
Logo Erasmus Student Network Polska do 2020

ESN wspiera integrację społeczną studentów międzynarodowych w danych krajach. Lokalne sekcje (oddziały organizacji) oferują wsparcie, wydarzenia oraz informacje zarówno dla studentów z wymiany, jak i stałych studentów zagranicznych. ESN dostarcza także informacji dotyczących programów wymiany studenckiej i szeroko rozumianej mobilności pozostałym studentom, planującym wymianę zagraniczną[3].

ESN funkcjonuje na trzech poziomach: międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym. Na poziomie lokalnym istnieją sekcje, które wybierają swoich delegatów na National Platform. Podczas NP poszczególne kraje wybierają Zarządy Ogólnokrajowe, w tym National Representative. NR poszczególnych krajów reprezentują je zaś na poziomie międzynarodowym.

Zarząd ESN International[4]Edytuj

 • Przewodniczący – Kostis Giannidis (ESN Grecja)
 • Wiceprzewodniczący – Tajana Mohnacki (ESN Chorwacja)
 • Finansista - João Vasco Oliveira (ESN Portugalia)
 • Communication Manager – Sabina Achim (ESN Rumunia)
 • Web Project Administrator – Kaspars Ābelnīca (ESN Łotwa)

Historia ESN[5]Edytuj

Pierwsza sekcja Erasmus Student Network została utworzona w październiku 1989 roku w Gandawie (Belgia), zaś pierwsza sekcja ESN w Polsce powstała jako ESN Warsaw w maju 1994 roku w Szkole Głównej Handlowej. Polska wybrała wtedy również swojego NRa, mimo tego, że wówczas nie była częścią programu Erasmus. Kolejne dwie sekcje (ESN Łódź i ESN Kraków) powstały w 1995 roku, w 1998 roku powstał ESN Akademia Medyczna w Warszawie, w 2001 roku ESN Gdańsk i ESN UJ.

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie sekcji ESN (National Platform) odbyło się w maju 2003 roku w Gdańsku i do tej pory NP odbywa się dwa razy do roku. Podczas pierwszego spotkania powołano projekt ESNcard, który stał się podstawą projektu na arenie międzynarodowej. 13 grudnia 2005 roku oficjalnie zarejestrowano Stowarzyszenie ESN Polska.

W 2008 roku powstał w Katowicach projekt SocialErasmus, który obecnie jest kolejnym z projektów międzynarodowych ESN, zaś w 2013 odbyły się pierwsze zawody sportowe ESNOLYMPICS (dziś International Erasmus Games), które powstały w Polsce i obecnie również są projektem międzynarodowym sieci.

Obecnie poza zjazdami National Platform odbywają się dwa razy do roku Spotkania Delegatów, dwa razy do roku zjazdy szkoleniowe ESN UPGRADE oraz dodatkowo zjazdy różnych społeczności ESN Polska.

Stowarzyszenie ESN Polska[6]Edytuj

Od grudnia 2005 roku wszystkie sekcje Erasmus Student Network działające na uczelniach w Polsce tworzą strukturę narodową – Stowarzyszenie ESN Polska. Głównym jej celem jest wspólne wspieranie i rozwój sekcji, współpraca między członkami pochodzącym z różnych miast, a także wymiana wiedzy i doświadczeń przy organizowaniu różnych wydarzeń.

Struktura władzEdytuj

Ciałem wykonawczym ESN Polska jest zarząd (ang. National Board) wybierany na roczną kadencję. Poza zarządem osobnym organem władzy jest także trzyosobowa Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Delegatów, na które składają się członkowie poszczególnych sekcji (po jednym na sekcję).

Zarząd 2020/2021Edytuj

 • Przewodniczący – Pola Plaskota (ESN PW Warszawa)
 • Wiceprzewodniczący - Michalina Mondrach (ESN UAM Poznań)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych - Janusz Mączka (ESN PK Kraków)
 • Członek Zarządu ds. Finansów - Joanna Marczuk (ESN PW Warszawa)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich - Adam Kowalski (ESN UW Warszawa)
 • Członek Zarządu ds. Komunikacji - Adrianna Płaskocińska (ESN UE Wrocław)

Poprzednie zarządyEdytuj

2019/2020

 • Przewodniczący – Karolina Mroczko (ESN AGH)
 • Wiceprzewodniczący – Pola Plaskota (ESN PW)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Martyna Płucienniczak (ESN-EYE)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Paulina Żywicka (ESN Gdańsk)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Wiktoria Lachowska (ESN SGH)

2018/2019

 • Przewodniczący – Radosław Łyko (ESN UEK)
 • Wiceprzewodniczący – Damian Piróg (ESN PW)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Bartosz Wojtas (ESN AGH)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Natalia Izdebska (ESN UKSW)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Natalia Kostrzewa (ESN AGH)

2017/2018

 • Przewodniczący – Agata Lech (ESN UŁ)
 • Wiceprzewodniczący – Karolina Rutkowska (ESN UJ Kraków)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Aleksandra Seweryn (ESN PB)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Katarzyna Kowalska (ESN PWr)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Monika Milewska (ESN PK)

2016/2017

 • Przewodniczący – Anna Krysiuk (ESN PB)
 • Wiceprzewodniczący – Szymon Semper (ESN AGH)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Igor Pater (ESN US)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Filip Wypijewski (ESN UE Poznań)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Bartosz Seidel (ESN UAM Poznań)

2015/2016

 • Przewodniczący – Diana Jastrzębska (ESN-EYE)
 • Wiceprzewodniczący – Anna Krysiuk (ESN PB)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Anna Orkisz (ESN UJ) / Magdalena Włodarska (ESN UEK)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Anna Troka (ESN UG)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Adam Drabik (ESN SGH)

2014/2015

 • Przewodniczący – Robert Banet (ESN AGH)
 • Wiceprzewodniczący – Adrianna Skolimowska (ESN UKSW)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Marta Bagińska (ESN SGH)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Milena Kruczyk (ESN UW)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Marta Skorupska (ESN UwB)

2013/2014

 • Przewodniczący – Marek Sokołowski (ESN UŁ)
 • Wiceprzewodniczący – Apolinary Szuter (ESN PWr)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych – Damian Bulira (ESN PWr)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Aleksandra Datta (ESN Gdańsk)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Natalia Raczyńska (ESN UAM Poznań)

2012/2013

 • Przewodniczący – Mateusz Hilgner (ESN UE Katowice)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych (ang. National Representative) – Magdalena Żurowska (ESN UJ)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Karina Kątniak (ESN UE Wrocław)
 • Wiceprzewodniczący – Jakub Modzelewski (ESN UE Katowice)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Aleksandra Wrzosek (ESN UW)

2011/2012

 • Przewodniczący – Artur Koziński (ESN Koźmiński)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych (ang. National Representative) – Julia Trawińska (ESN Łazarski)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Krzysztof Węgrzynowicz (ESN UG)
 • Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich – Anna Seweryn (ESN Gdańsk)
 • Członek Zarządu ds. Promocji – Iga Nowak (ESN UMCS Lublin)
 • Członek Zarządu ds. Organizacji – Anna Murawska (ESN UMK)
 • Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich – Michał Piórkowski (ESN Olsztyn)

2010/2011

 • Przewodnicząca – Magdalena Stanisławska (ESN UJ)
 • Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych (National Representative) – Piotr Cylke (ESN-EYE Łódź)
 • Członek Zarządu ds. Finansów – Krzysztof Węgrzynowicz (ESN UG)
 • Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich – Joanna Gierasimiuk (ESN Gdańsk)
 • Członek Zarządu ds. Promocji – Piotr Sosnowski (ESN UMCS Lublin)
 • Członek Zarządu ds. Organizacji – Piotr Grudniewski (ESN UMCS Lublin)

2009/2010

 • Przewodniczący – Piotr Jagusiak (ESN UMCS Lublin)

Struktura ESN PolskaEdytuj

W ramach Stowarzyszenia ESN Polska działa:

 • cztery komitety (Komitet IT, Komitet HR, Komitet PR, Komitet FR)
 • cztery grupy (do spraw Badań i Rozwoju, do spraw Sieci, Prawna, Adaptacji Struktur i Analizy Problemów).
 • Zespół do spraw Grantów.
 • czterech koordynatorów projektów ESNcard, National Erasmus Games, International Jobs in Poland i Discover Europe wraz ze swoimi Zespołami Organizującymi.
 • pięciu koordynatorów - do spraw Szkoleń, do spraw Członków Wspierających (Alumnów), Partnership Manager, Education & Youth Ambassador i Social Inclusion Ambassador.
 • Administrator Walnego Zebrania Delegatów.

Projekty ESN PolskaEdytuj

W ramach działalności ESN Polska, prowadzone są projekty o różnorodnej tematyce. Studenci zagraniczni mają okazję wziąć udział w każdym z nich dzięki aktywności sekcjom lokalnym.

SocialErasmusEdytuj

SocialErasmus powstał w 2008 roku w ramach ESN Polska i obecnie jest projektem międzynarodowym. Ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy.

SocialErasmus wzbogaca międzynarodowe doświadczenia studentów, pozwalając zrozumieć otaczające problemy społeczne, jak również wypracowując odpowiednie dla nich rozwiązania. Co więcej, pokazuje jak w prosty sposób młodzi ludzie mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa, jako obywatele świata.

Mottem projektu jest hasło: „Zostaw swój ślad!” ("Leave your mark").

Przykładowymi projektami SocialErasmus są Erasmus Hall, Erasmus Forest i Erasmus in Schools.

ExchangeAbilityEdytuj

Projekt ExchangeAbility został stworzony z myślą o niesieniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami decydującym się na wymianę studencką. Ten cel realizowany jest na wiele sposobów: poprzez likwidowanie wszelakich przeszkód uniemożliwiającym im naukę, promowanie istniejących już ułatwień, promocję wśród środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz szerzenie świadomości o ich codziennych problemach wśród młodych ludzi.

National Erasmus GamesEdytuj

Jest to ogólnopolski projekt organizacji Erasmus Student Network, który umożliwia zagranicznym studentom z całej Polski na uczestnictwo w zawodach sportowych, które są organizowane na kształt igrzysk olimpijskich. Projekt jest podzielony na 3 etapy: regionalny (dla na przykład Warszawy), ogólnopolski oraz międzynarodowy.

Discover Europe[7]Edytuj

Discover Europe to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla studentów, którego głównym celem jest znoszenie barier kulturowych, poprzez odkrywanie oraz dzielenie wizerunkiem domu oraz otoczenia. Dzięki tej platformie od 2004 roku możemy wymienić się międzynarodowymi wrażeniami i aspiracjami.

Istotą konkursu jest uchwycenie piękna Europy. Poprzednie edycje zdążyły już udowodnić, z jaką dumą młodzi Europejczycy potrafią reprezentować miejsca, z których się wywodzą. Inicjatywa ta została doceniona w 2013 roku w Konkursie o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego, organizowanym przez Parlament Europejski, dzięki czemu konkurs Discover Europe zajął zaszczytne 2. miejsce.

W konkursie wyróżnione są trzy kategorie:

 • Citizen of Europe
 • My Europe, my home               
 • Surprise me, Europe

Mov'in EuropeEdytuj

Mov'in Europe to projekt mający na celu promowanie mobilności oraz uświadamianie studentów o korzyściach i możliwościach idących z odbycia wymiany międzynarodowej lub praktyk w ramach programów takich jak Erasmus+.

Responsible PartyEdytuj

Responsible party to projekt prowadzony w całej Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 174.000 studentów. Kierując się bezpośrednim podejściem, studenccy ambasadorowie organizują podczas imprez aktywności prowadzone w zabawny i interesujący sposób, które mają na celu podniesienie świadomości na temat skutków zdrowotnych spożywania alkoholu, a także przyczynienie się do zmniejszenia jego nadmiernego i niewłaściwego spożycia oraz promowanie odpowiedzialnego zachowania wśród studentów.

ESNcardEdytuj

ESNcard to karta członkowska w ESN funkcjonująca również jako karta zniżkowa. Rocznie używa jej 120,000 osób w 37 krajach, a ich liczba użytkowania ciągle wzrasta.  Może otrzymać ją każdy członek organizacji lub zagraniczny student.

Mentor/BuddyEdytuj

Jest to projekt, którego celem jest niesienie pomocy studentom zagranicznym odbywającym wymianę w Polsce w ramach programów wymiany międzynarodowej typu Erasmus+ poprzez przydzielenie im opiekuna – polskiego studenta. Jego bardzo ważnym aspektem jest pomoc w zaaklimatyzowaniu się zagranicznemu studentowi w nowym mieście i sprawienie, aby pierwsze, często niełatwe dni w obcym kraju, stały się dobrą zabawą a nie przykrym wspomnieniem. Udział w programie to wspaniała okazja do zawierania nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni, które często owocują wieloma wspaniałymi podróżami po całym świecie. To również poznanie kultury i obyczajów innych narodowości a przede wszystkim możliwość doskonalenia umiejętności językowych

Lista sekcji w PolsceEdytuj

Województwo dolnośląskie

 • ESN UE Wrocław na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ESN PWr Wrocław na Politechnice Wrocławskiej

Województwo kujawsko-pomorskie

 • ESN UKW Bydgoszcz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
 • ESN UMK Toruń na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Województwo lubelskie

 • ESN UMCS Lublin na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • ESN LUT Lublin na Politechnice Lubelskiej

Województwo łódzkie

 • ESN-EYE Łódź na Politechnice Łódzkiej
 • ESN UŁ Łódź na Uniwersytecie Łódzkim

Województwo małopolskie

 • ESN AGH Kraków na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • ESN PK Kraków na Politechnice Krakowskiej
 • ESN UJ Kraków na Uniwersytecie Jagielloński
 • ESN UEK Kraków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Województwo mazowieckie

 • ESN PW Warszawa na Politechnice Warszawskiej
 • ESN SGGW Warszawa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • ESN SGH Warszawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • ESN SWPS Warszawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • ESN UKSW Warszawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ESN UW Warszawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • ESN WUM Warszawa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie

Województwo podkarpackie

 • ESN PRz na Politechnice Rzeszowskiej

Województwo podlaskie

 • ESN PB Białystok na Politechnice Białostockiej
 • ESN UwB Białystok na Uniwersytecie w Białymstoku

Województwo pomorskie

 • ESN Gdańsk na Politechnice Gdańskiej
 • ESN UG Gdańsk na Uniwersytecie Gdańskim

Województwo śląskie

 • ESN UŚ Katowice na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Województwo warmińsko-mazurskie

 • ESN Olsztyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Województwo wielkopolskie

 • ESN Poznań na Politechnice Poznańskiej
 • ESN UAM Poznań na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • ESN UE Poznań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • ESN WSB Poznań na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Województwo zachodnio-pomorskie

 • ESN Szczecin

PrzypisyEdytuj

 1. Erasmus Student Network, Erasmus Student Network [dostęp 2017-08-12] (ang.).
 2. Become an ESN volunteer | ESN.org, „Erasmus Student Network”, 16 września 2014 [dostęp 2018-03-19] (ang.).
 3. Mission, Vision & Values | ESN.org, „Erasmus Student Network”, 26 lutego 2015 [dostęp 2018-03-19] (ang.).
 4. International Board | ESN.org, „Erasmus Student Network”, 1 lutego 2015 [dostęp 2016-10-22].
 5. Historia, ESN Polska, 17 lutego 2014 [dostęp 2019-12-09] (pol.).
 6. ESN Polska, ESN Polska [dostęp 2016-10-22].
 7. Discover Europe: Paneuropean Photo Contest for Students, discovereurope.esn.pl [dostęp 2017-08-12] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj