Erytrozo-4-fosforan

związek chemiczny

Erytrozo-4-fosforanorganiczny związek chemiczny należący do grupy węglowodanów, w którym grupa hydroksylowa przy atomie węgla nr 4 została zestryfikowana kwasem fosforowym.

Erytrozo-4-fosforan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C4H9O7P

Masa molowa

200,08 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

585-18-2

PubChem

122357

Jest to metabolitprodukt pośredni szlaku pentozofosforanowego powstający obok fruktozo-6-fosforanu z sedoheptulozo-7-fosforanu pod działaniem enzymu transaldolazy. Erytrozo-4-fosforan zostaje dalej przekształcony w szlaku pentozofosforanowym w fruktozo-6-fosforan przyjmując dwa atomy węgla od ksylulozo-5-fosforanu. Proces ten zachodzi pod wpływem transketolazy.


BibliografiaEdytuj

  • Metabolizm węglowodanów. W: B.D.Hames, N.M.Hooper: Krótkie wykłady. Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  • Szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza. W: Lubert Stryer: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12044-4.
  • Szlak pentozofosforanowy. W: Edward Bańkowski: Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004. ISBN 83-89581-10-8.