Estakada kolejowa w Kioto przekraczająca kilka innych linii kolejowych oraz dróg
Estakada w Kłodzku
Estakada w Skierniewicach

Estakada (z fr. estacade) – budowla mostowa mająca na celu przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego (droga, linia kolejowa) nad terenem zabudowanym[1] lub obniżeniem terenu zastępując wysoki nasyp. Jako estakadę można przyjąć wieloprzęsłowe konstrukcje inżynierskie spełniające częściowo funkcję wiaduktu a częściowo wysokiego nasypu[2]. Również jest to droga transportowa (np. na terenie fabryki pomiędzy halami produkcyjnymi, placami składowymi, na terenie fortu lub pomiędzy fortami itd.) prowadzona ponad terenem na specjalnie wzniesionej konstrukcji wsporczej (np. słup, filary). Estakady zwykle mają znaczną długość.

PrzykładyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Witold Szolginia: Architektura i Budownictwo. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975, s. 235.
  • Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki: Podstawy projektowania budowli mostowych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003, s. 153. ISBN 83-206-1509-7.