Etnografia Polska

czasopismo etnograficzno-antropologiczne

Etnografia Polskaczasopismo naukowe przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, założone w 1956. Ukazuje się od 1958 (T. 1., z. 1) w Warszawie, początkowo jako półrocznik, później rocznik, zachowując jednak numerację zeszytów we współoprawnym tomie wydania. Publikuje wyniki badań polskich etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, folklorystów i dziedzin pokrewnych. Prezentuje stan badań m.in. nad współczesnymi procesami zmian kulturowych, a także kronikę, recenzje i omówienia.

Etnografia Polska
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Tematyka

nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, literaturoznawstwo, historia

Język

polski

Pierwszy numer

1958

Redaktor naczelny

Joanna Mroczkowska

Średni nakład

250

Format

B5

Liczba stron

308

ISSN

0071-1861

DOI

10.23858

Strona internetowa

Redaktorem naczelnym od 2017 jest Joanna Mroczkowska. Jej poprzednikami byli kolejno: Witold Dynowski (1958–1987), Wanda Paprocka (1988–1997), Iwona Kabzińska (1997–2007) oraz Jarosław Derlicki (2007–2017).

Bibliografia

edytuj
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna: Wprowadzenie. [W:] Etnografia Polski : Przemiany kultury ludowej. T. 1. Red. Biernacka, Maria i in. Wrocław: Ossolineum, 1976, s. 13–17.
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna: Kultura ludowa w dotychczasowych polskich pracach etnograficznych. [W:] Etnografia Polski : Przemiany kultury ludowej. T. 1. Red. Biernacka, Maria i in. Wrocław: Ossolineum, 1976, s. 19–57.