Etnografia Polska

czasopismo etnograficzno-antropologiczne

Etnografia Polskaczasopismo naukowe wydawane od 1956 w Warszawie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, publikuje wyniki badań polskich etnologów, m.in. nad współczesnymi procesami zmian kulturowych, a także kronikę, recenzje i omówienia.

Etnografia Polska
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Wydawca Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Pierwszy numer 1958
Redaktor naczelny Joanna Mroczkowska
ISSN 0071-1861
Strona internetowa

Redaktorem naczelnym od 2017 jest Joanna Mroczkowska. Jej poprzednikami byli kolejno: W. Dynowski (1958–1987), W. Paprocka (1988–1997), I. Kabzińska (1997–2007) oraz Jarosław Derlicki 2007–2017.

BibliografiaEdytuj