Etnografia Polska

czasopismo etnograficzno-antropologiczne

Etnografia Polska” – czasopismo naukowe wydawane od 1956 w Warszawie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, publikuje wyniki badań polskich etnologów, m.in. nad współczesnymi procesami zmian kulturowych, a także kronikę, recenzje i omówienia.

Etnografia Polska
Częstotliwość półrocznik
Państwo Polska
Wydawca Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Rodzaj czasopisma etnologia, etnografia
Pierwszy numer 1958
Redaktor naczelny Joanna Mroczkowska
ISSN 0071-1861
Strona internetowa

Redaktorem naczelnym od 2017 jest Joanna Mroczkowska. Jej poprzednikami byli kolejno: W. Dynowski (1958-1987), W. Paprocka (1988-1997), I. Kabzińska (1997-2007) oraz Jarosław Derlicki 2007-2017.

BibliografiaEdytuj