Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej

Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej – książka napisana przez Władysława (Waltera) Zachariasiewicza (ur. 1911), polskiego działacza polonijnego w Stanach Zjednoczonych, weterana II wojny światowej i więźnia łagrów sowieckich, opublikowana w 2005 w Warszawie, nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej
Ilustracja
Władysław Zachariasiewicz
autor książki
Autor Władysław Zachariasiewicz
Tematyka historia Polonii amerykańskiej w XX w.
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Polska
Język polski
Data wydania 2005
Wydawca Oficyna Wydawnicza „Rytm”Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Władysław Zachariasiewicz, (Busko-Zdrój, 26.07.2008)
Dedykacja Władysława Zachariasiewicza w książce pt. Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej; Oficyna Wydawnicza „Rytm” – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2005

Książka powstała z inicjatywy „Wspólnoty Polskiej”, Stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy o działalności Polonii amerykańskiej w XX wieku. Autor przybliża szereg amerykańskich organizacji polonijnych, pokazując ich osiągnięcia i działania polityczno-społeczne, związane z walką o niepodległość państwa polskiego i propagandą władz PRL-u, pomocą uchodźcom politycznym zza żelaznej kurtyny, czy reprezentacją interesów polskich w instytucjach rządowych USA.

Książka powstała w oparciu o źródła archiwalne, relacje działaczy polonijnych, a także wspomnienia osobiste Zachariasiewicza.

Zawartość książkiEdytuj

 • Andrzej Pomian, O autorze
 • Rola Polonii amerykańskiej w zmiaganiach o niepodległość Polski
  • Niezłomna postawa zjednoczonej Polonii
  • Powojenne fale uchodźcze
 • Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (National Committee of Americans of Polish Descent)
 • Rada Polonii Amerykańskiej (American Relief for Poland)
 • Kongres Polonii Amerykańskiej i powojenna strategia mocarstw zachodnich
  • Pokolenia emigracyjne wierne Polsce
  • Wrzesień 1939
  • KNAPP
  • Na drodze do powołania Kongresu Polonii Amerykańskiej
  • Historyczna konwencja w Buffalo
  • Dwuznaczna gra Roosevelta
  • Posłanie do Narodu Polskiego
  • Zwycięstwo militarne i klęska polityczna ostatniej wojny
  • Przemówienie Winstona Churchilla w Westminster – początek „zimnej wojny”
  • Doktryna Trumana
  • Doktryny powstrzymywania i wyzwolenia
  • Zbrodnia katyńska
  • Komitet Spraw Polskich
  • Polonia Świata
  • Pomoc uchodźcom
  • Millenium Polski
  • Oficjalna wypowiedź Poczmistrza Generalnego Lawrence O’Brien
  • Protest reżimowej ambasady
  • Zwycięska „zimna wojna”
  • Batalia w obronie granicy zachodniej
  • Dzień Polsko-Amerykański w Departamencie Stanu
  • Charytatywna Fundacja Kongresu Polonii Amerykańskiej
  • Pomoc humanitarna dla Polaków na Wschodzie
  • Stan wojenny
  • Bestialskie morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki
  • „Miesiąc Polskiego Dziedzictwa”
  • Dialog polsko-żydowski
  • NATO – wielka karta Kongresu
 • Czołowe patriotyczne organizacje bratniej pomocy
  • Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance)
  • Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (Polish Roman Catholic Union Of America)
  • Związek Polek w Ameryce (Polish Women’s Alliance in America)
  • Sokolstwo Polskie w Ameryce (Polish Falcons of America)
 • Organizacje weterańskie
  • Polskie Siły Zbrojne w ostatniej wojnie
  • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) (Polish Army Veterans Association)
   • Pomoc inwalidom
   • SWAP w okresie II wojny światowej
  • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych (Polish Combatants Association)
  • Stowarzyszenie Lotników Polskich (Polish Air Force Association)
  • Koła Żołnierzy Armii Krajowej (Polish Home Army Association)
  • Związek Oficerów Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej (Polish Navy and Merchant Marine Association)
  • Polski Legion Weteranów Amerykańskich (Polish Legion of American Veterans – PLAV)
  • Liga Morska w Ameryce (Sea League in America)
 • Związek Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych (Polish Scouting Organization in the United States)
 • Duszpasterstwo Polskie
  • Zmiany pokoleniowe i demograficzne
  • Wskazania naszego Wielkiego Rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II
  • Polskie i polsko-amerykańskie parafie
  • Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (Society of Christ for World-Wide Polonia)
  • Apostolat Polski (Polish Apostolate)
  • Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Księży (Polish American Priests Association)
  • Zakłady Naukowe w Orchard Lake (Orchard Lake Schools in Michigan)
  • Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, Pensylwania (Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA)
  • Polsko-Amerykański Komitet Ufundowania Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie (Polish American Committee to Establishment the John Paul II Foundation to Rome)
   • Geneza Domu Polskiego w Rzymie
   • Władze Komitetu
   • List kongresmana Clementa Zabłockiego do Ojca Świętego
   • Odpowiedź Ojca Świętego
   • Szybki rozwój akcji
   • Spotkanie z ks. Przydatkiem w Rzymie
   • Wypady do Rzymu
   • Zakończenie kampanii
   • Uroczyste wręczenie DOMU Ojcu Świętemu
   • Uroczystość poświęcenia DOMU
   • Przemówienie Ojca Świętego
  • Ustanowienie Fundacji Jana Pawła II w Rzymie
  • Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Chicago (Association of Friends of the Catholic Lublin University in Chicago)
 • Prasa polonijna i polskie programy radiowe
 • Polsko-Amerykański Komitet Imigracyjny i Pomocowy w Nowym Jorku (Polish-American Immigration and Relief Committee in New York)
  • Początki
  • Zmiany organizacyjne
  • Sprawy azylowe
  • Dramat marynarza Ryszarda Eibela
  • Akcja ustawodawcza
  • Współpraca personelu z władzami Komitetu
  • Wizytacja polskich ośrodków uchodźczych w Europie
  • Misja do Republiki Chińskiej (Tajwan)
  • Ucieczka pilotów Jareckiego i Jaźwińskiego
  • Akredytacja w Departamencie Stanu
  • Osoby pozbawione możliwości emigracji
  • Sprawa Mariana Sykurskiego
  • Wizytacja europejskich placówek Komitetu
  • Finanse
  • Piętnastolecie Komitetu
  • Zmiana na stanowisku dyrektora
  • Śmierć założyciela i prezesa Komitetu
 • Delegatura RP i Skarb Narodowy w Stanach Zjednoczonych
 • Oddział nowojorski „Radia Wolna Europa”
 • Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych (Assembly of Captive Europen Nations)
 • Północno-Amerykańskie Studium Spraw Polskich (The North American Study Center for Polish Affairs)
 • Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych (Polish Association of Former Political Prisoners of German and Soviet Concentration Camps)
 • Polski Związek Sybiraków w Ameryce (Polish Siberian Survivors Association in the United States)
 • „Bratnia Pomoc” w Nowym Jorku (Polish Assistance Committee in New York)
 • Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce (Committee for the Blind in Poland)
 • Organizacje i instytucje kulturalne
  • Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku (The Kosciuszko Foundation in New York)
  • Polski Instytut Artystyczny i Naukowy w Nowym Jorku (The Polish Institute of Arts and Science in America)
   • Tradycje Polskiej Akademii Umiejętności
   • Wobec nowej rzeczywistości
   • Zasłużeni dla Instytutu
   • PIN wobec zmian politycznych w Polsce
  • Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (Józef Piłsudski Institute of America)
   • Zbiory archiwalne i biblioteczne
   • Działalność naukowa i popularyzatorska
   • Ta sama rola – te same cele
  • Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association – PAHA)
  • Amerykańska Rada Polsko-Amerykańskich Klubów Kulturalnych (American Council of Polish Cultural Clubs)
   • Konwencje
   • Konwencja w Polsce
   • Gen. John Shalikashvili honorowym gościem konwencji
   • Przemówienie gen. Johna Shalikashvili w Las Vegas
   • Uroczystość Kościuszkowska w Katedrze Wawelskiej
   • Rezolucja Amerykańskiego Kongresu
   • Problem z datą uroczystości
   • List Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Karola Wojtyły
   • W hołdzie Norwidowi
   • Dwóchsetlecie Stanów Zjednoczonych
   • Incydent z Kopernikiem
   • Autorytet Klubów – briefing w Białym Domu
   • Konkurs Artystyczny Adama Styki
   • Program młodych przywódców polsko-amerykańskich
   • Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie
  • Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami i Fundacja Chopinowska w Stanach Zjednoczonych (The American Institute of Polish Culture in Miami and Chopin Foundation in the United States)
  • Nowojorska Fundacja Alfreda Jurzykowskiego (Alfred Jurzykowski Foundation in New York)
  • Fundacja Kopernikowska w Filadelfii (Copernicus Foundation in Philadelphia)
  • Fundacja Krzyżanowskiego w Filadelfii, Pa (The Krzyżanowski Foundation in Philadelphia)
  • Muzeum Polskie w Ameryce (The Polish Museum in America)
  • Ccentralne Archiwum i Muzeum Polonii w Orchard Lake (Polish American Archives and Museum in Orchard Lake)
  • Fundacja Sztuki i Kultury Polskiej w San Francisco (The Polish Arts and Cultural Foundation in San Francisco)
  • Polska Kulturalna Fundacja w Clark, New Jersey (Polish Cultural Foundation in Clark New Jersey)
  • Polskie Szkoły Dokształcające (Polish Studies Supplementary Schools)
  • Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (Association of Polish Teachers in America)
  • Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce (Polish Singers Alliance in the United States)
  • Zespół Artystyczny „Lira” w Chicago (The „Lira” Ensemble in Chicago)
  • Polsko-Słowiańskie Centrum w Nowym Jorku (Polish Slavic Center in New York)
  • I Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (Polish and Slavic Federal Credit Union)
  • Legion Młodych Polek (Legion of Young Polish Women)
  • Zjednoczenie Polaków w Ameryce (United Poles in America)
  • Zrzeszenie Polskich Studentów w Stanach Zjednoczonych (Polish American Students Association in the United States)
  • Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii (Polish Popular University in Philadelphia)
  • Biblioteka Polska w Waszyngtonie (Polish Library in Washington)
 • Stowarzyszenia zawodowe
  • Związek Lekarzy Polskich w Chicago (Polish Medical Association in Chicago)
  • Stowarzyszenie Lekarzy Polskich „Medicus” w Nowym Jorku (Medicus – Polish-American Medical Society in New York)
  • Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia w Waszyngtonie (Polish American Health Association in Washington)
  • Polsko-Amerykański Związek Inżynierów w Chicago (Polish-American Engineers Association)
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych („Polonia Technica” in the United States)
 • Organizacje regionalne
  • Związek Podhalan w Ameryce (Polish Highlanders Alliance in America)
  • Związek Klubów Polskich w Chicago (Association of Polish Clubs in Chicago)
 • Stowarzyszenie Polskich Filatelistów „Polonus” (Polonus Philatelic Society)
  • Światowa Wystawa Kopernikowska
 • Słowo końcowe
  • Kluczowa rola Biura w Waszyngtonie
 • Od autora
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk

Linki zewnętrzneEdytuj