Meteoryt Millbillillie jako przykład eukrytu.

Eukryt (ang. eucrite) – grupa meteorytów kamiennych należących do achondrytów. Są to skały magmowe, w skład których wchodzą głównie pirokseny i plagioklazy. Pod względem mineralogicznym ziemskim odpowiednikiem eukrytu jest bazalt. Eukryty są jednak jaśniejsze, są także bardziej kruche. Eukryty wchodzą w skład podgrupy achondrytów nazywanej HED, do której zaliczają się jeszcze howardyty i diogenity. Badania meteorytów zaliczanych do eukrytów wykazały, że pochodzą one z powierzchni planetoid, a bardzo duże podobieństwo widmowe wskazuje na Westę jako ciało macierzyste. Eukryty powstały z zakrzepłej lawy pokrywającej planetoidę, której wiek krystalizacji ocenia się na 4,5 miliarda lat.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj