Europa Zachodnia

region w Europie

Europa Zachodnia – państwa zaliczane do zachodniej części Europy ze względu na ich przynależność geograficzną, historyczną i kulturową.

Wielkie regiony Europy według klasyfikacji statystycznej ONZ. Legenda:

     Europa Zachodnia

Klasyfikacja według CIA World Factbook:

     Europa Zachodnia

     Europa Południowo-Zachodnia

Obszar cywilizacji zachodniej według Huntingtona (oznaczony na czerwono)
Ujęcie zespołu Expedition 29 ze stacji kosmicznej ISS przemierzającej Europę Zachodnią

Według klasyfikacji geograficznej ONZ edytuj

Według podziału używanego przez Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych[1], Europę Zachodnią tworzą:

Państwa te zajmują powierzchnię ponad 1,1 mln km2, a liczba ludności przekracza 185 mln mieszkańców (2008)[2]. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zakwalifikowanie konkretnych państw lub obszarów do danego regionu ma na celu ułatwienie badań statystycznych i nie jest wyrazem uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych przynależności politycznej lub innej danego państwa lub obszaru[3].

Według klasyfikacji CIA edytuj

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, w swoim corocznym raporcie The World Factbook[4], do krajów Europy Zachodniej zalicza:

Europa Południowo-Zachodnia:

Kwestia państw niemieckojęzycznych edytuj

Większość geografów i historyków zalicza jednak Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Liechtenstein do Europy Środkowej[5] (Europa Środkowo-Zachodnia), która nie istnieje w – powstałym w czasie zimnej wojny – podziale statystycznym ONZ.

Określenie polityczno-gospodarcze edytuj

Określenia tego używa się najczęściej w stosunku do wszystkich państw „starej” Unii Europejskiej oraz krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii)[6]. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej (choć znacznie rzadziej niż w odniesieniu do wyżej wymienionych) do Europy Zachodniej zalicza się niektóre kraje przyłączone do Unii Europejskiej w 2004, tj. (Polskę, Węgry, Czechy i Słowację).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. ONZ: Composition of macro geographical (continental) regions [...]. United Nations Statistics Division, 2008-01-31. [dostęp 2008-08-22]. (ang.).
  2. Witold Mizerski, Jan Żukowski: Tablice geograficzne. Warszawa: Adamantan, 2008, s. 420-421. ISBN 978-83-7350-121-8.
  3. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
  4. CIA: The World Factbook. [dostęp 2008-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-12)]. (ang.).
  5. O. Halecki, The Limits and Divisions of European History, Sheed & Ward, London and New York 1950, wersja polska: Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2002, s. 121.
  6. Municipal waste generation in Western Europe (EU-15 + EFTA), New Member States (NMS12), EU countries (EU-27) and total in Europe (total). European Environment Agency. [dostęp 2014-05-06]. (ang.).