European Association for Theoretical Computer Science

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS) – międzynarodowa organizacja założona w roku 1972, której celem jest ułatwienie wymiany informacji między informatykami oraz rozwój współpracy w tej dziedzinie.

Główne działania EATCS to:

  • organizacja ICALP – międzynarodowego kolokwium poświęcone automatom, językom i programowaniu;
  • publikowanie monografii i artykułów poświęconych informatyce teoretycznej;
  • publikowanie czasopisma Theoretical Computer Science.

Od roku 2000 EATCS przyznaje nagrody wybijającym się informatykom-teoretykom. Lista nagrodzonych:

Rok Osoba Miejsce
2008 Leslie G. Valiant ICALP (Reykjavík)
2007 Dana Scott ICALP (Wrocław)
2006 Mike Paterson ICALP (Wenecja)
2005 Robin Milner ICALP (Lizbona)
2004 Arto Salomaa ICALP (Turku)
2003 Grzegorz Rozenberg ICALP (Eindhoven)
2002 Maurice Nivat ICALP (Malaga)
2001 Corrado Böhm ICALP (Kreta)
2000 Richard Karp ICALP (Genewa)