Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

polska wyższa uczelnia niepubliczna w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) – prywatna szkoła wyższa o profilu prawniczym afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN[1]. Została założona w 1997 roku przez warszawski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji
European University of Law and Administration
Dewiza

„Zostań prawnikiem zjednoczonej Europy”

Data założenia

19 września 1997

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

Główna siedziba Uczelni:
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa

Liczba studentów

ok. 9000
wspólnie z grupami zagranicznymi
(dane na listopad 2009)

Rektor

dr hab. Waldemar Gontarski,
prof. EWSPA

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Europejska Wyższa SzkołaPrawa i Administracji”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Europejska Wyższa SzkołaPrawa i Administracji”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Europejska Wyższa SzkołaPrawa i Administracji”
Ziemia52°15′32,969″N 21°02′58,326″E/52,259158 21,049535
Strona internetowa

Działalność

edytuj

Główna siedziba Uczelni znajduje się w Warszawie. Uczelnia prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne w następujących miastach na terenie Europy[2]:

 • w Warszawie (Wydział Prawa w Warszawie) – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: prawo
 • w Londynie (Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie) – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: prawo
 • w Brukseli (Zamiejscowy Wydział Administracji w Brukseli) – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów I stopnia na kierunku: administracja europejska


Studenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mają możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.

W 2007 roku 41% absolwentów EWSPA dostało się na aplikacje prawnicze[3]. Podczas gdy w skali kraju w 2007 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 9506 osób, wynik pozytywny osiągnęło 52,6%.

Uczelnia wygrała przetarg ogłoszony w 2004 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. W ramach zakończonego już projektu EWSPA przeszkoliła łącznie ok. 3 tysięcy sędziów i prokuratorów.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w latach 2000–2011 była armatorem żaglowca STS Fryderyk Chopin (w czerwcu 2011 roku Uczelnia sprzedała żaglowiec firmie 3Oceans, powiązanej z Piotrem Kulczyckim[4]). Na jego pokładzie organizowane są seminaria, wykłady oraz kursy językowe oraz Akademia pod Żaglami – szkolenia i warsztaty praktyczne w zakresie żeglugi morskiej.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w latach 2004–2013 była współorganizatorem Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Olimpiada posiadała status tzw. olimpiady ministerialnej. Jej laureaci i finaliści dostawali indeksy na studia czołowych polskich Uniwersytetów.

Główna siedziba Uczelni mieści się na warszawskiej Pradze – przy ulicy Grodzieńskiej – w pobliżu Dworca Wileńskiego i Galerii Handlowej Warszawa Wileńska.

24 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rektora uczelni Waldemara Gontarskiego na polecenie rzeszowskiego oddziału prokuratury krajowej w śledztwie dotyczącym korupcji.

Władze uczelni[5]

edytuj

Kadra naukowa

edytuj

Oferta edukacyjna

edytuj

Głównym założeniem programowym Uczelni jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach Unii Europejskiej (w toku studiów realizowany jest program prawa międzynarodowego z naciskiem na prawo unijne) oraz połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką już na pierwszym roku studiów.

Uczelnia prowadzi studia na trzech kierunkach:

Studia podyplomowe:

 • Prawo Europejskie
 • Restrukturyzacja, sanacja, upadłość w europejskiej firmie
 • Doradca Podatkowy
 • Zamówienia Publiczne
 • Służba Zagraniczna
 • Zarządca Nieruchomościami

Kursy na aplikację:

Zajęcia tutorskie i modułowe

edytuj

Zajęcia realizowane są w małych liczebnie grupach, pod opieką praktyków prawa m.in. sędziów, prokuratorów, radców prawnych.

Zajęcia tutorskie (od I roku studiów)

 • stwarzają możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z poznawanej w toku wykładów i ćwiczeń z praktyką,
 • studenci biorą udział w prawdziwych procesach sądowych: karnych, cywilnych, gospodarczych oraz symulacje rozpraw w sali wykładowej.
 • przygotowanie studentów do pisania pism procesowych

Zajęcia modułowe (od IV roku studiów)
Stanowią formę ukierunkowania studentów IV i V roku pod kątem wyboru odpowiedniej aplikacji.
Realizowane są w następujących kategoriach:

 • Prawo cywilne
  • profil adwokacko – radcowski
  • profil sędziowski
 • Prawo karne
  • profil uniwersalny
  • profil sędziowsko – prokuratorski
 • Prawo gospodarcze
  • profil bankowy
 • Prawo Europejskie
 • Dyplomacja

Praktyki

edytuj

System przygotowania praktycznego

Przygotowanie studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji do pracy w zawodzie odbywa się na zasadzie pięciostopniowego systemu na który składają się:

 • zajęcia tutorskie (od I roku studiów)
 • zajęcia modułowe (od IV roku studiów)
 • udzielanie porad prawnych w ramach Kliniki Prawa EWSPA – studenckiej poradni prawnej
 • praktyki w instytucjach krajowych oraz unijnych
 • praktyki w Przedstawicielstwie EWSPA w Brukseli

Praktyki w Brukseli

Studentom odznaczającym się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskiego Uczelnia zapewnia możliwość odbycia dwutygodniowej praktyki w siedzibie Przedstawicielstwa EWSPA w Brukseli. Uczelnia zapewnia praktykantom zakwaterowanie.

Praktyki w kraju

Każdy student Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zobowiązany jest ponadto do odbycia miesięcznej praktyki w jednej z instytucji związanej z ich kierunkiem studiów. Praktykę taką można odbyć w:

 • sądach rejonowych i okręgowych (wydziały cywilne, karne i gospodarcze);
 • prokuraturach rejonowych i okręgowych
 • wybranych kancelariach adwokackich, radcowskich;
 • organach administracji publicznej: urzędach gmin, dzielnic;
 • Naczelnym Sądzie Administracyjnym;
 • Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Zrzeszeniu Prawników Polskich.

Biblioteka

edytuj

Biblioteka EWSPA posiada wszystkie obowiązkowe pozycjami akademickie. Posiada także stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy oraz innych artykułów z dziedziny prawa.

Od 2005 roku studenci EWSPA uprawnieni są również do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Instytutu Nauk Prawnych PAN[6].

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna

edytuj

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Akademii Nauk Prawnych oraz Oddziałem Warszawskim Zrzeszenia Prawników Polskich w latach 2004–2013 była organizatorem europejskiej olimpiady społeczno-prawnej[7] – olimpiady przedmiotowej skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Olimpiada posiadała status tzw. olimpiady ministerialnej. Tytuł laureata lub finalisty Olimpiady gwarantował indeks najlepszych polskich Uniwersytetów (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Jest jedyną polską olimpiadą, której finałowy trzeci etap odbywał się w stolicy Belgii oraz Unii Europejskiej – Brukseli. Głównymi nagrodami są indeksy na Wydział Prawa EWSPA. Zakres programowy Olimpiady dotyczy takich zagadnień jak: polskie i europejskiej prawo, wiedza o Unii Europejskiej, wiedza o społeczeństwie.

Klinika Prawa przy EWSPA

edytuj

Studenci IV i V roku prawa w EWSPA udzielają bezpłatnych porad prawnych w Klinice Prawa przy EWSPA. Odbywają się one pod merytoryczną opieką tutorów, czyli praktykujących prawników, którzy współpracują z Uczelnią. Porady prawne adresowane są do ludności najbiedniejszej, która nie może pozwolić sobie na odpłatną konsultację prawniczą[8].

W roku akademickim 2008/2009 Klinika udzieliła ponad 200 porad prawnych, co plasuje ją w gronie liderów wśród studenckich poradni prawnych Wydziałów Prawa w Polsce[9]

Współpraca międzynarodowa

edytuj

EWSPA jest uczestnikiem międzynarodowego programu Socrates-Erasmus, w ramach którego współpracuje z uczelniami w całej Europie w zakresie wymiany studenckiej i kadrowej. Są to m.in.:

 • Uniwersytet w Saragossie – Hiszpania,
 • Uniwersytet w Walencji – Hiszpania,
 • Uniwersytet w Katanii – Włochy,
 • Uniwersytet w Mediolanie – Włochy,
 • Ukraiński Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Ukraina.

Działalność wydawnicza Uczelni

edytuj

Uczelnia posiada własne wydawnictwo. Rocznie wydawane jest kilkanaście publikacji poświęconych tematyce prawnej oraz z zakresu stosunków międzynarodowych[10].

Uczelnia jest wydawcą czasopism Gazeta Sądowa oraz Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

Wykłady publiczne, konferencje

edytuj

EWSPA jest organizatorem licznych wykładów publicznych oraz konferencji naukowych. W ramach wykładów publicznych uczelnia gościła przedstawicieli nauki, polityków oraz działaczy gospodarczych, w tym również urzędników instytucji UE.

Gośćmi uczelni byli między innymi:

Uczelnia wygrała przetarg ogłoszony w 2004 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. W ramach zakończonego już projektu EWSPA przeszkoliła łącznie ok. 3 tysięcy sędziów i prokuratorów.

Żeglarstwo

edytuj
 
Żaglowiec STS Fryderyk Chopin,
którego armatorem była
Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji
Osobny artykuł: STS Fryderyk Chopin.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, po wykupieniu go od Kredyt Banku była armatorem żaglowca STS Fryderyk Chopin w latach 2000–2011. W tym okresie statek był czarterowany na indywidualne rejsy oraz odbywały się na nim regularnie rejsy Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego oraz Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami. W czerwcu 2011 roku Uczelnia sprzedała żaglowiec firmie 3Oceans, powiązanej z Piotrem Kulczyckim[4].

Przypisy

edytuj
 1. Portal wiedzy PAN. portalwiedzy.pan.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)]..
 2. Oferta edukacyjna Wydziałów – ewspa.edu.pl.
 3. Dane Zrzeszenia Prawników Polskich, informacja na stronie internetowej Uczelni.
 4. a b Fryderyk Chopin zmienił właściciela. 2011-06-17-06-17. [dostęp 2012-09-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-19)].
 5. Władze uczelni. ewspa.edu.pl. [dostęp 2022-03-13].
 6. Biblioteka EWSPA. ewspa.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-25)]..
 7. Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna – strona internetowa. ewspa.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-20)]..
 8. Strona internetowa Kliniki. klinikaprawa.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-24)]..
 9. Raport działalności Kliniki. ewspa.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-03)]..
 10. Strona wydawnictwa EWSPA. ewspa.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-21)]..

Linki zewnętrzne

edytuj