Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI (ang. European Investment Bank, fr. Banque Européenne d’Investissement) – bank międzynarodowy, instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu.

Europejski Bank Inwestycyjny
Ilustracja
Ilustracja
Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg)
Data założenia

1958

Państwo

Unia Europejska

Siedziba

Luksemburg, Luksemburg

Adres

98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg

Prezes

Nadia Calviño

Strona internetowa
Unia Europejska
Flaga UE
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka i instytucje
Unii Europejskiej

Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).

Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po 1 przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską.

Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom wschodniej i środkowej Europy.

EBI posiada 59,15% udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), jak również 3% akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Prezesi EBI edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g Former Presidents. European Investment Bank. [dostęp 2024-04-18]. (ang.).
  2. Jack Schickler: Spain’s Nadia Calviño wins fight to head EU Investment Bank. Euronews, 8 grudnia 2023. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).

Bibliografia edytuj