Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – coroczne spotkania biznesowe sektora MŚP odbywające się w Katowicach. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach[1]. Stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych[2]. Wydarzenie jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 roku, a dotychczasowe edycje dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Jerzy Buzek, współprzewodniczącym Jarosław Gowin, a Radzie Programowej przewodzi Tadeusz Donocik[3][4].

Obszary dyskusjiEdytuj

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach stanowi doskonałą okazję do refleksji na temat zaangażowania firm z sektora MŚP w budowę modelu polskiej gospodarki opartego na wiedzy oraz rozwoju innowacyjności. Podczas prowadzonych paneli eksperci oraz praktycy – doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm – przedstawiają aktualne trendy i kierunki w wielu obszarach. Dyskusje podczas Kongresu dotykają tematów, które od wielu lat uznawane są przez przedsiębiorców jako najbardziej newralgiczne, a mianowicie: współpraca nauki z biznesem, dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa i wiele innych[2].

UczestnicyEdytuj

Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych[5].

RekomendacjeEdytuj

Efektem końcowym debat prowadzonych w ramach każdej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw są zgłaszane postulaty uczestników dyskusji, opracowywane w formie Rekomendacji. Zbiór ten to wskazówki niezwykle przydatne podczas tworzenia lepszych warunków rozwoju największego sektora gospodarki i zniwelowania barier uniemożliwiających wejście MŚP na zagraniczne rynki. Corocznie rekomendacje są przekazywane Przedstawicielom Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Parlamentowi RP, Rządowi RP, samorządu terytorialnego, środowisk naukowo-twórczych, samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorcom[6].

EdycjeEdytuj

I Europejski Kongres Małych i Średnich PrzedsiębiorstwEdytuj

W ramach I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się 12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych w ciągu dwóch dni eksperckich debat, w których wzięło udział 100 panelistów, 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy, a w tym aż dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne[7].

II Europejski Kongres Małych i Średnich PrzedsiębiorstwEdytuj

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięło udział blisko 3 tys. uczestników i 250 ekspertów. Podczas 4 dni debat odwiedziło 27 delegacji zagranicznych z 21 krajów m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Azerbejdżanu. W dniach 24-27 września 2012 r. w 8 lokalizacjach Katowic (w Akademii Muzycznej; na Wydziale Prawa i Administracji, Rektoracie i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego; Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Centrum, Regionalnej Izbie Gospodarczej, Euro Centrum) odbyło się 68 paneli dyskusyjnych[8].

III Europejski Kongres Małych i Średnich PrzedsiębiorstwEdytuj

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się w dniach od 16 do 18 września w Katowicach. Najważniejsze wydarzenie sektora MŚP w ciągu trzech dni zgromadziło najbardziej wpływowe osoby z kraju i z zagranicy. Wśród Gości Honorowych znaleźli się Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Antonio Tajani – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Jerzy Buzek – Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. W ramach Kongresu obyło się 56 wydarzeń, w których wzięło udział 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3000 uczestników[9]!

IV Europejski Kongres Małych i Średnich PrzedsiębiorstwEdytuj

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 r. Hasłem przewodnim Kongresu było „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski[10].

V Europejski Kongres Małych i Średnich PrzedsiębiorstwEdytuj

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicach w dniach 12-14 października 2015 r. Hasłem przewodnim Kongresu jest „Nauka - Biznes - Samorząd - Razem dla gospodarki”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski[11].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj