Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) – wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła „Europejskiego Roku” powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

Głównymi celami Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 są:

  • poszanowanie i promocja różnorodności kulturowej
  • promowanie dialogu i lepszego zrozumienia w celu zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom UE
  • przeciwdziałanie dyskryminacji
  • wspieranie europejskiej idei solidarności i sprawiedliwości społecznej
  • budowa relacji partnerskich z państwami członkowskimi i krajami spoza UE

Działania w ramach Roku

edytuj

Obchody ERDM odbywają się we wszystkich krajach członkowskich Unii. Na poziomie europejskim realizowanych jest 7 projektów sztandarowych wyłonionych podczas konkursu, koordynowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, oraz konkurs fotograficzny „Kultury na mojej ulicy” oraz „Debaty Brukselskie”. Poza tym w poszczególnych państwach organizowane są liczne wydarzenia krajowe, m.in. warsztaty, badania naukowe, konferencje, festiwale, spotkania z młodzieżą itp., organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi. Promocję idei dialogu wspierają także specjalnie do tego wybrani europejscy i krajowi ambasadorowie.

ERDM w Polsce

edytuj

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego w Polsce zainaugurowano 14 marca 2008. Instytucją odpowiedzialną za koordynację Roku w Polsce Narodowe Centrum Kultury (NCK), a jego mottem w Polsce są słowa ks. prof. Józefa Tischnera: „Dialog to budowanie wzajemności”. Podczas krajowego naboru wniosków wybrano 13 projektów najlepiej odzwierciedlających założenia ERDM, które zostaną zrealizowane przed końcem roku. Wśród nich znalazły się projekty przygotowane przez Centrum Kultury w Lublinie, Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Pogranicze i in.

Polską identyfikację wizualną Roku zaprojektował Leon Tarasewicz, który jest jednocześnie jednym z krajowych ambasadorów ERDM.

Ambasadorowie

edytuj

Idee Roku wsparło swoim autorytetem wiele znanych i cenionych osób działających na rzecz dialogu międzykulturowego, związanych z kulturą, sztuką i nauką z całej Europy. Europejscy ambasadorowie zostali wybrani przez Komisję Europejską. Ambasadorowie krajowi, zostali wybrani przez narodowe instytucje koordynujące - w przypadku Polski przez NCK. Ich misją jest wspieranie promocji idei Roku podczas konferencji, spotkań i imprez kulturalnych.

Europejskimi Ambasadorami Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 byli: Agnieszka Holland, Radu Mihăileanu, Jean-Pierre i Luc Dardenne, Jack Martin Händler, Abd Al Malik, Jordi Savall, Charles Aznavour, Adam Michnik, Henning Mankell, Marjane Satrapi i Paulo Coelho.

W Polsce ambasadorami narodowymi byli: prof. Leon Tarasewicz, Krzysztof Czyżewski, dr Piotr Cywiński oraz Janusz Witt.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj