Europejskie referendum konstytucyjne w Danii

Europejskie referendum konstytucyjne w Danii miało być przeprowadzone 27 września 2005 na terenie Danii. Dotyczyć miało ratyfikacji traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jednak ze względu na odrzucenie konstytucji w referendach we Francji i Holandii zostało przełożone.

W listopadzie 2004 roku sondaże opinii publicznej wskazywały, że 49% Duńczyków chce zagłosować za unijną konstytucją, natomiast 26% jest przeciwnych (dane za eubusiness.com[potrzebny przypis]).

Opinie partii politycznychEdytuj

Większość partii politycznych zasiadających w duńskim parlamencie Folketingu była za przyjęciem Konstytucji dla Europy z wyjątkiem Duńskiej Partii Ludowej oraz Sojuszu Czerwono-Zielonego. Razem te dwie partie miały 30 na 179 miejsc w duńskim parlamencie.