Euroregion Pomerania

Euroregion położony na pograniczu Polski i Niemiec

Euroregion Pomeraniaeuroregion utworzony w 1995 roku w celu wspierania współpracy międzynarodowej między państwami, których terytoria go tworzą. Euroregion wspiera współpracę na płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej, turystycznej czy edukacyjnej. Należą do niego samorządy z Polski i Niemiec.

Charakterystyka obszaru edytuj

strona polska edytuj

W części polskiej Euroregion Pomerania leży głównie w dwóch strefach fizycznogeograficznych: nadmorskiej (prawie 75% obszaru leży na Pobrzeżu Szczecińskim) oraz pojeziernej (Pojezierze Zachodniopomorskie)[1]. Część terenu znajduje się też na terenie krain sąsiednich: Pobrzeżu Koszalińskim i Pojezierzu Południowopomorskim[1].

Polska cześć euroregionu ma powierzchnię 7891 km², tj. 2,45 procent powierzchni Polski. Zamieszkuje go 958747 osób, tj. 2,48 procent ludności Polski[1].

Największymi powierzchniowo miastami regionu są Szczecin, Świnoujście, Stargard, Pyrzyce, Police, Kołobrzeg[1]. Miastami o największej ludności są natomiast Szczecin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Police, Goleniów, Gryfino, Gryfice, Nowogard, Dębno, Pyrzyce, Kamień Pomorski, Chojna, Międzyzdroje i Wolin[2].

strona niemiecka edytuj

W części niemieckiej euroregion leży na Pobrzeżu Meklembursko-Pomorskim oraz na Pojezierzu Meklemburskim (niem. Mecklenburgische Seenplatte). Do euroregionu należy największa niemiecka wyspa: Rugia oraz mniejsza Uznam[3]. Euroregion leży na terenie dwóch landów: Meklemburgii-Pomorzu Przednim (powiaty i miasta: powiat Przedpomorze-Rugia, powiat Przedpomorze-Greifswald) oraz Brandenburgii (powiat Barnim, powiat Uckermark)[4].

W Niemczech euroregion ma powierzchnię 11 317 km², co stanowi 3 procent powierzchni kraju[3]. Na jej terytorium (wg stanu na 31.12.1996) mieszkało 839 583 osób[4].

Największymi miastami po stronie niemieckiej są: Stralsund, Greifswald, Eberswalde, Schwedt, Prenzlau, Bernau, Ribnitz-Damgarten, Bergen auf Rügen, Anklam, Wolgast, Templin[5].

Historia edytuj

Pomysł utworzenia euroregionu na pograniczu północy Polski i północy Niemiec powstał w roku 1990. To właśnie w listopadzie tego roku po raz pierwszy użyta została nazwa "Pomerania" dla nazwania tego regionu[6]. Ideą było utworzenie związku terytorialnego w którego skład weszły samorządy terytorialne z zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz wschodniej części landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. 13 maja 1991 roku w Szczecinie doszło do spotkania państw bałtyckich, podczas którego zawarto porozumienie Triady Bałtyckiej dotyczących przede wszystkim ekologii[6]. Jesienią tego samego roku strona niemiecka zaprezentowała tzw. plan Stolpego czyli koncept utworzenia transgranicznego regionu Odra[6]. Dokument ten, którego nazwa oficjalnie brzmiała "Koncepcja wspierania regionu Odry" (Förderkonzept Oderraum) stworzony został przez niemieckich ekspertów na zlecenie Senatu Berlina i ówczesnego premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe[7]. W podobnym czasie (jesienią 1991 roku) utworzono w Pasewalku Związek Komunalny "Europaregion Pomerania" (Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania). Na przełomie marca i kwietnia 1992 roku szczeciński Urząd Wojewódzki przedstawił pomysł stworzenia czteropaństwowego euroregionu Pomerania w którego skład miałyby wejść Polska z Pomorzem Zachodnim, Niemcy z częścią Brandenburgii oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szwecja z południową Skanią oraz Dania z wyspą Bornholm i wschodnią częścią regionu Zelandia[8]. We wrześniu 1992 roku przez sejmik samorządowy województwa szczecińskiego została podjęta uchwała dotycząca rozpoczęcia rozmów z samorządami niemieckimi, szwedzkimi i duńskimi w sprawie utworzenia euroregionu Pomerania. Koncepcja utworzenia czterokrajowego euroregionu została też przedstawiona podczas trwającego w dniach 30 listopada - 2 grudnia 1992 roku Konferencji Krajów Nadbałtyckich na Bornholmie. Miesiąc później, w styczniu 1993 roku, w Barzkowicach miało miejsce spotkanie ze strona niemiecką poświęcone budowie kontaktów samorządowych między Pomorzem Zachodnim a Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. W spotkaniu tym w roli obserwatorów uczestniczyli tez przedstawiciele Dani i Szwecji[8]. Ponad rok później, 11 lutego 1994 roku pomiędzy polskim Komunalnym Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania", a niemieckim Związkiem Komunalnym "Europaregion Pomerania" podpisano porozumienie o współpracy[8]. Po kolejnym roku podobny dokument w sprawie wspólnego działania na rzecz utworzenia regioregionu podpisał Zarząd miasta Szczecina z polskim związkiem gmin "Pomerania"[8]. W lipcu 1995 roku Zarząd Miasta Szczecin, Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" i Związek Komunalny "Europaregion Pomerania" przyjęły deklarację woli utworzenia Euroregionu Pomerania. 27 listopada 1995 roku Rada Miasta Szczecina przyjęła uchwałę o przystąpieniu do Euroregionu Pomerania[8]. Po pięciu latach od powstania pomysłu w Szczecinie 15 grudnia 1995 roku została podpisana "Umowa o utworzeniu Euroregionu Pomerania"[9]. Stronami podpisującymi umowę ze strony polskiej było miasto Szczecin oraz Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego, a ze strony niemieckiej Związek Komunalny "Europaregion Pomerania"[6].

2 kwietnia 1996 roku odbyło się Posiedzenie Konstytuujące Radę Euroregionu. Oprócz ukonstytuowania Rady, wybrano też Prezydium, stworzono grupy robocze i Komitet Sterujący[10]. Za euroregion w tym czasie odpowiedzialni zostali Zbigniew Zychowicz i Rainer Haedrich. Również w 1996 roku skupiony był na organizacji oraz rozliczeniu środków z programu Komisji Europejskiej Phare i środków z CBC (Cross Border Cooperation - program pomocowy UE)[10].

26 lutego 1998 roku do euroregionu przystąpił szwedzki region Skania[11].

Umowa edytuj

"Umowa o utworzeniu Euroregionu Pomerania" zawiera w swojej treści postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (zwanej Konwencją Madrycką) z 21 maja 1980 roku oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku[8].

Organy edytuj

W Euroregionie Pomerania wyodrębnione są organy:

  • Rada Euroregionu (siedziba w Szczecinie)
  • Prezydium Euroregionu
  • Sekretariat Euroregionu (siedziba w Szczecinie)
  • Grupy robocze powołane przez prezydium[10]

Jednostki wchodzące w skład edytuj

W skład Euroregionu Pomerania zaliczamy:

W latach 1998-2013 euroregion obejmował ponadto szwedzką Skanię. Do uczestnictwa w pracach euroregionu zaproszono również gminy z terytorium Danii (Bornholm i wschodnia Zelandia)[12].

Celem Euroregionu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie było, podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po obu stronach granicy”. W obszarach jego zainteresowań znalazły się: współpraca gospodarcza, transfer technologii, szkolenia zawodowe, wymiana młodzieży i grup zawodowych, współpraca kulturalna, ochrona środowiska naturalnego, poprawa gospodarki leśnej i rolnej, infrastruktury granicznej i transgranicznej, budowa kompleksowego systemu informacji, koordynacja transgranicznego planowania przestrzennego, współpraca podczas pożarów i klęsk żywiołowych.

Największym miastem euroregionu jest Szczecin. Prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest Krzysztof Soska.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj