Eurydyka (Egipt)

córka Antypatra, druga żona Ptolemeusza I Sotera

Eurydyka – córka Antypatra, druga żona Ptolemeusza I Sotera, z którym miała 3 synów: Ptelemeusza Keraunosa, Meleagra i trzeciego o nieznanym imieniu oraz 3 córki: Lizandrę, Ptolemais i Teoksenę.

Eurydyka
królowa starożytnego Egiptu
Okres od 321 p.n.e.
do 290 p.n.e.
Jako żona Ptolemeusza I Sotera
Dane biograficzne
Ojciec Antypater
Mąż Ptolemeusz I Soter
Dzieci Ptolemeusz Keraunos,
Meleager,
? (syn),
Lizandra,
Ptolemais,
Teoksena

Poślubiona przez Ptolemeusza w 321 p.n.e. z przyczyn politycznych po jego rozwodzie z Artakamą. Małżeństwo to trwało do 290 p.n.e., kiedy to jej miejsce zajęła Berenika I.