Eurypontydzi

Eurypontydzi (gr. Ευρυπωντίδες) – jedna z dwóch dynastii (obok Agiadów), które przez stulecia wspólnie panowały w Sparcie. Jej nazwa pochodzi od Eurypona, syna Proklesa. Prokles miał być jednym z bliźniąt – bratem Eurystenesa, protoplasty drugiej dynastii – co spowodowało trudność w ustaleniu primogenitury i ostatecznie stało się źródłem stałej diarchii.

Eurypontydzi
Kraj Sparta
Tytuły Królowie Sparty
Założyciel Eurypon
Ostatni przedstawiciel Pelops
Rok założenia IX w. p.n.e.
Rok rozwiązania 206 p.n.e.
Pochodzenie etniczne Spartanie

Herodot podaje następującą listę królów: Hyllos, syn Heraklesa, Kleodajos, Aristomach, Aristodemos, Prokles, Euryfont (Eurypont), Prytanis, Polydektes, Eunomos, Charilaos, Neander, Teopomp, Anaksandridas, Archidemos, Leutychides I, Hippokratides, Hegesilaos, Menares, Leutychides II, który był wodzem naczelnym i panował w latach 491–469 p.n.e. Do wybitnych przedstawicieli tej dynastii należą Agis II, syn Archidamosa, który odegrał ważną rolę w czasie wojny peloponeskiej. Osiągnął on tron w 426 r. p.n.e. Po nim istotną rolę odgrywali: Agis III, syn Archidamosa III, który stanął na czele powstania przeciwko Aleksandrowi Wielkiemu w 333 r. p.n.e., i Agis IV, syn Eudamidasa II, który zamierzał przeprowadzić w 245 r. p.n.e. reformę stosunków własnościowych w Sparcie i odnowić społeczeństwo, opierając się na zasadach Likurga.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Herodot, Dzieje, tłum. i opr. S. Hammer, Warszawa 1954 (i 1959), ks.VII, 204
  • N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, tłum. Anna Świderek, Warszawa, 1973
  • Plutarch, Żywoty sławnych mężów, tłum. i oprac. M. Brożek, Wrocław, 1977