Eustachy Kazimierz Wołłowicz

Eustachy Kazimierz Wołłowicz herbu Bogoria (zm. w 1658 roku) – stolnik litewski w 1658 roku, podstoli litewski w 1656 roku, cześnik litewski w 1646 roku, starosta płotelski i uciański w 1648 roku.

Eustachy Kazimierz Wołłowicz
Herb
Bogoria
Rodzina

Wołłowiczowie

Data śmierci

1658

Żona

Barbara Sapieżanka

Dzieci

Tekla Konstancja

Jako poseł na sejm elekcyjny 1648 roku z powiatu grodzieńskiego był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z powiatu grodzieńskiego. 17 października 1655 roku złożył przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi[1].

Poślubił Barbarę Sapieżąnkę, jego córka Tekla Konstancja w 1677 pślubiła Piotra Michała Paca starostę żmudzkiego[2].

Przypisy edytuj

  1. Крестоприводная книга Великого Княжества Литовского 1655 г., w: Памятники истории Восточной Европы. Источники 15-17 вв. Том 4, Moskwa-Warszawa 1999, s. 51-117.
  2. Polski Słownik Biograficzny, tom. 24, wyd. 1979, str. 744 inf. przy biografii Michała Piotra Paca

Bibliografia edytuj

  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s]
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s .250.