Kobiety z ludu Ewenów (pocz. XX w.)

Eweni (ros. Эвены, dawniej Lamuci) - autochtoniczny lud syberyjski, spokrewniony z Ewenkami i wraz z nimi określany dawniej jako Tunguzi.

Eweni zamieszkują głównie obwód magadański i Kraj Kamczacki, Czukocję, wybrzeże Morza Ochockiego oraz północne rejony Jakucji. Według danych z roku 2002 w Rosji żyje 19071 Ewenów.

Językiem ojczystym Ewenów jest język eweński, należącego do grupy tunguskiej (północnej) języków tungusko-mandżurskich. Język ten jest obecnie dość szybko wypierany przez język rosyjski i jedynie niespełna połowa Ewenów zna rodzimą mowę.

Tradycyjnymi zajęciami Ewenów było na poły koczownicze myślistwo, rybołówstwo i hodowla reniferów.

Do XIX wieku Eweni wyznawali szamanizm, następnie zostali schrystianizowani w obrządku prawosławnym przez Rosjan, zachowali jednak do dziś liczne przejawy dawnej wiary.

Zobacz teżEdytuj